Tunay na kahulugan ng buhay…

This topic contains 0 replies, has 1 voice, and was last updated by  James29307 6 years, 2 months ago.

Viewing 1 post (of 1 total)
  • Author
    Posts
  • #184429


    James29307
    Participant

    Mabuhay tayo ng simple at kuntento lahat ng bagay sa mundo at lilipas din. Magkaroon tayo ng pagmamahal at respeto sa kapwa dahil walang perpektong tao. Piliin natin ang tamang desisyon sa buhay at gawin ang tama. Tulungan natin ang mas mahirap lalo na sa probinsya, mga pulubi, mga may kapansanan, senior citizen. Magkaroon ng disiplina sa batas trapiko at kalinisan sa komunidad. Pagmamahal sa pamilya, paglilingkod sa trabaho at pag-aaral ng mabuti. Ang pagkatakot sa Diyos at tunay na pagsamba. Magkaisa tayo at kapayapaan. Walang mangyayari kung mananatili ang pagmamakasarili at pagsisiraan. Itigil ang pang-aalipin o pang-aabuso at hustisya para sa mga lahat ng biktima. ANG KASALANAN AT KASAMAAN AY NAGDADALA NG KAHIRAPAN AT KALAMIDAD. SI HESUS ANG DAAN SA LANGIT! NO TO CORRUPTION AND CRIMES.

Viewing 1 post (of 1 total)

You must be logged in to reply to this topic.