Forum  Photos  Videos   Groups  News  Events  Users  Bicolano Achievers  Home 


Hello, Guest [Sign In / Join NOW! ]

anyone who is a christian.......born again Christian

Message 5 of 15 : 215
Christian Living » anyone who is a christian.......born again Christian »


  < Prev     1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15     Next >  
  Nov 26, 2009 01:34 AM  
al "hamdulila"

Ito ang sabi ng Panginoo sa Lucas 6:37"Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan. Huwag kayong humusga at hindi kayo huhusgahan. Magpatawad kayo at kayo'y patatawarin.

Sa aking mga dinaluhan ko na gawain (kung tawagin nila) di maalis ang pangungutya at panglilibak sa mga katoliko kaya imbis na kayo ay makahikayat ay lalong nagkakaroon ng pagpaparte parte na isa ring inaaral sa bibliya na isang kasalanan,

Sa inyong pagdalo sa aming simbahan ni minsan narinig nyo ba sa aming mga pari na kayo ay kutyain sa kanyang mga sermon, 

Ano ba ang mali naming ginawa laban sa inyo? Dahil hindi nyo kami mahikayat sumali, Kayo lang ba matuwid?

Kayo lang naman itong mapaghusga sa aming mga pinaniniwalan, kami ay katoliko at kristyano at sumusunod sa kautusan ng Dios Ama, Dios Aki, Dios Espiritu Santo, Amen

Galacia 3:26-28
 Sapagkat kay Cristo Jesus, kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Sapagkat ang lahat na sa inyo na binautismuhan kay Cristo ay ibinihis si Cristo. Walang Judio o Griyego, walang alipin o malaya, walang lalaki o babae, sapagkat kayong lahat ay iisa kay Cristo Jesus.

Ang sarap mag GB ang saya-saya

  Reply     Top     Bottom     Emoticons  
  Nov 26, 2009 05:17 AM  
:noyjim:

Revelation 22:19

And if anyone takes away from the words of the book of this prophecy, God will take away his share in the tree of life and in the holy city, which are described in this book.

Hi sa mga ipagngod kong mga bikolano,Maray bagang pag eristuryahan an manungod sa pagka kristiano.Naniniwala ako na wara man nin maraot na intensyon c noy Rome ,Kahit hnd natin aminin sa ating sarili marami tayong natututuhan sa kanya.Maaaring masakit aminin sa ating sarili na may mali tyu sa ating paniniwala pero napapakasarap malaman ang katotohanan.

"I Love you all with the Love of the Lord"

  Reply     Top     Bottom     Emoticons  
  Nov 26, 2009 06:53 AM  
al "hamdulila"

Alin ang tama dito sa aking nasaliksik na ibat-ibang Bible at ano ang interpretasyon nyo?

Ang Dating Biblia
I Pedro 4:15
Nguni’t huwag magbata ang sinoman sa inyo na gaya ng mamamatay-tao, o magnanakaw, o manggagawa ng masama, o gaya ng mapakialam sa mga bagay ng iba:

Ang Bagong Biblia
I Pedro 4:15
Ngunit huwag magdusa ang sinuman sa inyo bilang isang mamamatay-tao, o magnanakaw, o gumagawa ng masama, o bilang isang mapanghimasok.

Magandang Balita Biblia
I Pedro 4:15
Huwag nawang mangyaring maparusahan ang sinuman sa inyo bilang mamamatay-tao, magnanakaw, salarin o mapanghimasok sa di niya dapat panghimasukan.

Bicol Bible (An Biblia)
I Pedro 4:15
Kaya dai nin siisay man sa saindo na magtios siring sa nakagadan. ó mahabon, ó paraguibo nin maraot, ó parapakilabot sa magña bagay nin iba:

Modern King James Version
I Peter 4:15
But let none of you suffer as a murderer, or a thief, or an evildoer, or a meddler in the affairs of others.

International Standard Version
I Peter 4:15
Of course, none of you should suffer for being a murderer, thief, criminal, or troublemaker.

The American Standard Version
I Peter 4:15
For let none of you suffer as a murderer, or a thief, or an evil-doer, or as a meddler in other men's matters:

Revised Standard Version
I Peter 4:15
But let none of you suffer as a murderer, or a thief, or a wrongdoer, or a mischief-maker;

Douay-Rheims Version
I Peter 4:15
But let none of you suffer as a murderer or a thief or a railer or coveter of other men's things.

Good News Bible
I Peter 4:15
If you suffer, it must not be because you are a murderer or a thief or a criminal or a meddler in other people's affairs.

The World English Bible
I Peter 4:15
For let none of you suffer as a murderer, or a thief, or an evil doer, or as a meddler in other men's matters.

Noah Webster
I Peter 4:15
But let none of you suffer as a murderer, or as a thief, or as an evil-doer, or as a busy-body in other men's matters.

Contemporary English Version
I Peter 4:15
But you deserve to suffer if you are a murderer, a thief, a crook, or a busybody.

Darby Bible
I Peter 4:15
Let none of you suffer indeed as murderer, or thief, or evildoer, or as overseer of other people's matters;

GOD'S WORD
I Peter 4:15
If you suffer, you shouldn't suffer for being a murderer, thief, criminal, or troublemaker.

Bible In Basic English
I Peter 4:15
Let no one among you undergo punishment as a taker of life, or as a thief, or as an evil-doer, or as one who is over-interested in other men's business;

Literal Translation of the Holy Bible
I Peter 4:15
For do not let any of you suffer as a murderer, or a thief, or an evildoer, or as a meddler in the affairs of others.

Analytical-Literal Translation of the New Testament
I Peter 4:15
Be making sure none of you* suffer as a murderer, or a thief, or an evildoer, or as a meddler into other's affairs;

English Majority Text Version
I Peter 4:15
For let not anyone of you suffer as a murderer, or a thief, or an evildoer, or as a meddler in other people's affairs;

Young's Literal Translation
I Peter 4:15
for let none of you suffer as a murderer, or thief, or evil-doer, or as an inspector into other men's matters;

Ang sarap mag GB ang saya-saya

  Reply     Top     Bottom     Emoticons  
  Nov 26, 2009 08:33 AM  
carlos
MatadoR

Mag comments lang ako sa sinabi mo kay Al:

Hi Al,

May masasaling at masa saling dahil nga iba ang pinani-niwalaan ng iba. Si Jesus at mga disipulo nya madami din nasaling o na-offend na tao gaya ng mga pharisees noong sila'y nanga-ngaral o nagp-preach. I wonder kung ano tayo ngayon kung walang inisip sina Pablo at Pedro noon kung hindi ang maka-offend ng mga tao na iba ang paniniwala? Ang mga Pharisees ay iba ang paniniwala sa mga Kristiano. Ang mga Kristiano ay iisa ang pinaniniwalaang Diyos pero nagsisiraan sila. Ang ibang Asian countries ba, mas masahul pa sa Pilipinas ang kalagayan dahil hindi nila alam o nalaman ang mga sinulat ni Pablo at Pedro?

Believe me, Open rebuke is better than secret love. Sino ba ang may karapatan mag rebuke at ano ang karapatan niya? May karapatan akong pagalitan ang mga anak ko dahil pamilya ko yun at ako ang ama nila, tatanggapin mo ba na pagalitan ko din ang mga anak mo dahil sa akala ko mali ang ginagawa nila?

Normal na ma-offend tayo pero ano ang tamang gawin? Ang mag-react at magalit dun sa tao? O magsalik-sik kung tama o hindi ang sinabi nya AYON sa BIBLIYA? Kailangan lang natin lawakan ang pag-unawa natin at unawain kung may basehan nga ba kung bakit nasabi ng ibang tao ang mga bagay na yaon. Hindi nga normal ang nangyari kasi nilahat ni Rome. Hindi ba dapat siya ang malawak ang pang-unawa dahil siya ang gusto magturo ng kautusan sa Bibliya? Hindi ko dinedepensahan ang sarili ko dito, dahil naniniwala ako na hindi ako karap-dapat. Ang dinedepensahan ko ay yung mga Catolicong may mga nagawang maganda sa sang-katauhan pero sasabihin na hindi sila dapat tawaging Kristiano. Kung sabihin kong ang mga Born Again ay gumagawa ng hindi naman sinabi ni Cristo, tatanggapin mo?

To Carlos,

Ang masasabi ko lang, Sinabi ni Jesus na hindi lahat na tumatawag sa Kanya ng Lord, Lord ay makakapsok sa kaharian Nya.

And this applies to all professing christians Catholics, Protestants etc..Hindi lahat ng tao na umaattend sa church ay tru followers of Christ.

"Not everyone who says to me, 'Lord, Lord,' will enter the kingdom of heaven, but only he who does the will of my Father who is in heaven.

@Matador:

Pakisagot din ang mga katanungan ko:

1. Kung ganun, sino ang pwede mag judge kung ang tao ay tama sa kanyang ginagawa tungkol sa paniniwala sa Diyos, and tao ba o ang Diyos?

2. "And this applies to all professing christians Catholics, Protestants etc..Hindi lahat ng tao na umaattend sa church ay tru followers of Christ." Kung ganun, pwede rin na hindi lahat na nagtuturo ng aral sa Bibliya ay true followers of Christ?

3. "Not everyone who says to me, 'Lord, Lord,' will enter the kingdom of heaven, but only he who does the will of my Father who is in heaven. Ang lahat ba ng sinabi sa Bibliya, maliban sa mga sinabi at itinuro ni Cristo, ay WILL ng Diyos sa langit?


  Reply     Top     Bottom     Emoticons  
  Nov 26, 2009 09:38 AM  
al "hamdulila"

Iisa lang naman talaga ang paniwala natin kaya lang iba-iba lang ang paraan kaya sana dapat lang na igalang natin ito, at sana iwasan ang gawing dahilan ang iba para lang mai-angat ang sariling intensyon, mangaral kayo karapatan nyo yan, Ako nama'y nakikinig ngunit hindi ibig sabihin lahat ay aayunan ko, Yung okey sa inyo di naman ok sa iba kaya tayo nagtatalo, at ang pagbibitaw ng mga katagang hindi dapat lalo na sa isang nananampalataya dahil kahit anong mangyari ay ipagtatanggol nya ito dahil yan ang paniniwala nya na tama. Peace Be With You and God Bless Us All

Ang sarap mag GB ang saya-saya

  Reply     Top     Bottom     Emoticons  
  Nov 26, 2009 10:01 AM  
al "hamdulila"
Nakita mo na to" alt="" alignment="" border="" hspace="" vspace="">

Subok lang

Ang sarap mag GB ang saya-saya

  Reply     Top     Bottom     Emoticons  
  Nov 26, 2009 04:52 PM  
legazpi city "le-bay"
katoliko ako,,pero naniniwala ako na lahat tayo ay mahal ng diyos lahat tayo magkakapatid,,,kaya lang po tayo may paibat ibang relehiyon kasi iba-iba rin tayong nilikha ng diyos hindi tayo pareparehas iba ang ating mukha iba ang ating ugali iba rin kahit magkapatid pa tayo magkaiba parin tayo...pero lahat tayo ay mahal ng diyos....iba rin ang paniniwala natin sa diyos,,katoliko ka man born again iglesia iisa lang ang diyos natin yun ay ang diyos na lumikha sating lahat!!! kaya dapat magmahalan tayo naniniwala ako sa kasabihang ......."EVERYBODY NEED IS LOVE" kasi kung may love walang away,,walang rin gulo,,lahat tahimik lahat nagbibigayan at nagtutulungan ang salitang LOVE ay isang napaka lalim na salita madali ngang sabihin pero ang iba nahihirapan gawin..kaya nga nagiging hateful eh..pero sana wag tayong maging hateful kasi kung magiging hateful tayo puro sakit at bigat sa damdamin ang ating dadalhin..kaya EVERYBODY NEED IS LOVE...

  Reply     Top     Bottom     Emoticons  
  Nov 26, 2009 05:06 PM  
"Rome"

hi to all,

iisa lang ang dahilan kaya sumali ako dito sa gb, para ipakita sa mga kababayan kong mga bikolano ang katutuhanan. john 8:32, and you shall know the truth, and the truth shall make you free.

@al,

sabi mo, ang mga katoliko ba ay hindi believer ni Christ. alam al sa isang post mo maraming bible translation ang ginamit mo, naniniwala ka ba sa lahat ng mga nakasulat sa word of God (bible) sabi nga sa james, "the devil also believed in God". anong pinag iba, wala kasi ang devil hindi sumusunod sa salita ng Diyos, ikaw al alin sa mga salita ng diyos ang sinusunod mo?

  Reply     Top     Bottom     Emoticons  
  Nov 26, 2009 08:03 PM  
ne "bakikang"

hello po,

do we just talk the talk?, or do we walk the walk?

its nice to be nice

  Reply     Top     Bottom     Emoticons  
  Nov 26, 2009 08:23 PM  
al "hamdulila"
Rome
hi to all,

iisa lang ang dahilan kaya sumali ako dito sa gb, para ipakita sa mga kababayan kong mga bikolano ang katutuhanan. john 8:32, and you shall know the truth, and the truth shall make you free.Alin ba talaga ang totoo? At sino ang dapat magpatotoo, tao ba? Kaya nga meron akong inilahad dyan na ibat -ibang version ng Bible actually 36 version yan kaya lang di ko na ipinost lahat, Kaya nga merong iba-i-bang paliwanag at interpretasyon, Oo nga pala, ako rin naghahanap ng katotohanan ngunit hanggang ngayon di ko parin iyon masumpungan, ngunit meron akong nalaman na katotohanan sa aking mga pagdalo sa mga gawain, ang mang-lait ng kapwa, ang mapang-husga, ang mag-ingay na walang pakialam sa ibang tao dahil sa gamit na combo.
@al,

sabi mo, ang mga katoliko ba ay hindi believer ni Christ. alam al sa isang post mo maraming bible translation ang ginamit mo, naniniwala ka ba sa lahat ng mga nakasulat sa word of God (bible) sabi nga sa james, "the devil also believed in God". anong pinag iba, wala kasi ang devil hindi sumusunod sa salita ng Diyos, ikaw al alin sa mga salita ng diyos ang sinusunod mo?

Ganayn ba talaga kayo o yan ang itinurong aral sa inyo, ang mging mapang-husga sa mga taong hindi sumasangayon sa inyo. Yung mga kasamahan ko rito na mga born again din pareho kayo iisa nga kayo ng sinasabi at ginagawa, dahil laging namumutawi sa kanilang mga labi ang salitang demonyo kasi sila, mga anti-christ sila, kampon sila ni satan. Alam mo Rome kaming mga katoliko kahit nagprayer meeting sila dito sa aming compound di kami nagsasalungat sa inyong mga tinuturo sa Bible bagkos ay sumasali pa kami, Pero kapag  hindi kayo napagbigyan, ito ang malimit kong marinig Demonyo kasi sila, follower sila ni Satan, Kaya nung nabanggit mo yang tungkol sa devil iisa nga kayo sa gawa at sa salita at sa itinnuturo. Kaya paano ako sasali sa inyo kung ganyanang nakikita ko at naririrnig kaya magiging kapareho ko na kayo.

Sa mga post ko naghahanap ako ng kapaliwanagan ngunit sa halip na malinawan ay lalong lumabo, 

ikaw al alin sa mga salita ng diyos ang sinusunod mo?

Ang  sinusudod ay ang turo sakin ng aking magulang at turo ng simbahan katoliko At ang dalawang tableta na ibinigay ng Diyos kay Moses.

At ng Ika-labing isang utos : Huwag kang pahuhuli...... hehehehehe Give Peace on GB ,  God Bless Us Always  And Merry Christmas. to all

Ang sarap mag GB ang saya-saya

  Reply     Top     Bottom     Emoticons  
  Nov 27, 2009 01:26 AM  
Matador

Hi Carlos, salamat sa follow up questions. Pipahinang mo akong maray pero it's my pleasure.

May masasaling at masa saling dahil nga iba ang pinani-niwalaan ng iba. Si Jesus at mga disipulo nya madami din nasaling o na-offend na tao gaya ng mga pharisees noong sila'y nanga-ngaral o nagp-preach. I wonder kung ano tayo ngayon kung walang inisip sina Pablo at Pedro noon kung hindi ang maka-offend ng mga tao na iba ang paniniwala? Ang mga Pharisees ay iba ang paniniwala sa mga Kristiano. Ang mga Kristiano ay iisa ang pinaniniwalaang Diyos pero nagsisiraan sila. Ang ibang Asian countries ba, mas masahul pa sa Pilipinas ang kalagayan dahil hindi nila alam o nalaman ang mga sinulat ni Pablo at Pedro?

Wag na tayo lumabas sa ibang bansa. Sa ating bayan na lang marami ang physically alive pero spiritually dead, walang tunay na relasyon sa Diyos. Tinaguriang The only christian nation in Asia pero pero alam natin na malayo sa tunay na meaning ang nangyayari sa bansa o sa mga Pilipino. I was trying to explain to Al that as true disciples or followers of Jesus, we should always share the word of God to others (all tongues and tribes, all nation). Of course as christians, we should do this out of love of them. Isa sa utos ng Panginoon ang ipangaral o ishare ang pag-ibig ng Panginoon or ang mga katuruan ng Panginoon na makikita sa Biblia. One does not need to be a bible scholar or a pastor to do this. Napakaraming practical na paraan din para mapakita mo ang pag-ibig ng Dios sa kapwa mo but of course the word of God is the basic foundation.

=====================================================================================

Believe me, Open rebuke is better than secret love. Sino ba ang may karapatan mag rebuke at ano ang karapatan niya? May karapatan akong pagalitan ang mga anak ko dahil pamilya ko yun at ako ang ama nila, tatanggapin mo ba na pagalitan ko din ang mga anak mo dahil sa akala ko mali ang ginagawa nila?

It would rather seem unacceptable if you see a stranger correcting your child if he made a mistake. Kultura natin, wala kang pakialam sa pamliya ko..Kaya siguro dami nating problema sa bansa kasi minamabuti na lang ng karamihan na tumahimik at wag makialam. Apathy is greatest problem today.

My 7 yr old son was once scolded by a mall security guard because he was playing with the automatic glass sliding doors and his hand was pinned when the door closed. Aram mo na siguro reaksyon ko.

The point is, a christian has the responsibility to rebuke a fellow christian if he sees his brother erring. The other can either accept the correction and change or become angry and retaliate.

========================================================================================

Normal na ma-offend tayo pero ano ang tamang gawin? Ang mag-react at magalit dun sa tao? O magsalik-sik kung tama o hindi ang sinabi nya AYON sa BIBLIYA? Kailangan lang natin lawakan ang pag-unawa natin at unawain kung may basehan nga ba kung bakit nasabi ng ibang tao ang mga bagay na yaon. Hindi nga normal ang nangyari kasi nilahat ni Rome. Hindi ba dapat siya ang malawak ang pang-unawa dahil siya ang gusto magturo ng kautusan sa Bibliya? Hindi ko dinedepensahan ang sarili ko dito, dahil naniniwala ako na hindi ako karap-dapat. Ang dinedepensahan ko ay yung mga Catolicong may mga nagawang maganda sa sang-katauhan pero sasabihin na hindi sila dapat tawaging Kristiano. Kung sabihin kong ang mga Born Again ay gumagawa ng hindi naman sinabi ni Cristo, tatanggapin mo?

====================================================================

Pakisagot din ang mga katanungan ko:

1. Kung ganun, sino ang pwede mag judge kung ang tao ay tama sa kanyang ginagawa tungkol sa paniniwala sa Diyos, and tao ba o ang Diyos? Noon pa man may guidelines o standard na ang Diyos kaya lang walang sinuman ang umaabot dito. Binigay nya ang bugtong na Anak nya para magkaroon ng chance ang simuman na sumampalataya sa Kanya na magkaroon ng relasyon muli sa Kanya at makasama nya sa habang panahon.

2. "And this applies to all professing christians Catholics, Protestants etc..Hindi lahat ng tao na umaattend sa church ay tru followers of Christ." Kung ganun, pwede rin na hindi lahat na nagtuturo ng aral sa Bibliya ay true followers of Christ? Hindi lahat. May mga false teachers. You need to know the word of God to know who is who. If you can observe their lives, their fruits will tell who they really are.

3. "Not everyone who says to me, 'Lord, Lord,' will enter the kingdom of heaven, but only he who does the will of my Father who is in heaven. Ang lahat ba ng sinabi sa Bibliya, maliban sa mga sinabi at itinuro ni Cristo, ay WILL ng Diyos sa langit?

I believe that the God of Jacob, Isaac and Moses does not make mistake. There are things in life that we can not fully accept and understand why a merciful God allows such but I have faith in the Creator of the universe and that He has control over all things. Nothing happens without his knowlege and approval.


  Reply     Top     Bottom     Emoticons  
  Nov 27, 2009 03:17 AM  
carlos

Salamat Matador sa mga kasimbagan mo. I understand your position and I gather you are a fair and reasonable man. Please also reply to the following questions, if you may:

1. Sa heling mo, warang nagibong sala' si Rome sa mga sinabi niya, either intentional or not?

2. Naniniwala ka rin ba na ang mga Katoliko ay hindi pwedeng tawaging Christians?

Thanks.

  Reply     Top     Bottom     Emoticons  
  Nov 27, 2009 11:18 AM  
:noyjim:
Hi manoy al," alhamdulillah,praise God po "at madami an naipopost mo namga verses sa bible,napapancin ko lang parang galit na galit ka sa mga born again,bakit po manoy?may nagawa bang kasalanan syu ang mga born again o naiistorbo ka sa lakas ng tugtugan pag nag praise and worship?I love u with the love of the LORD.

Ganayn ba talaga kayo o yan ang itinurong aral sa inyo, ang mging mapang-husga sa mga taong hindi sumasangayon sa inyo. Yung mga kasamahan ko rito na mga born again din pareho kayo iisa nga kayo ng sinasabi at ginagawa, dahil laging namumutawi sa kanilang mga labi ang salitang demonyo kasi sila, mga anti-christ sila, kampon sila ni satan. Alam mo Rome kaming mga katoliko kahit nagprayer meeting sila dito sa aming compound di kami nagsasalungat sa inyong mga tinuturo sa Bible bagkos ay sumasali pa kami, Pero kapag hindi kayo napagbigyan, ito ang malimit kong marinig Demonyo kasi sila, follower sila ni Satan, Kaya nung nabanggit mo yang tungkol sa devil iisa nga kayo sa gawa at sa salita at sa itinnuturo. Kaya paano ako sasali sa inyo kung ganyanang nakikita ko at naririrnig kaya magiging kapareho ko na kayo.


  Reply     Top     Bottom     Emoticons  
  Nov 27, 2009 11:32 AM  
:noyjim:

@manoy rome,manoy matador,"Praise the Lord" tabi sa mga paliwanag ninyo.Dakul akong naukdan.

2 Timothy 4

1In the presence of God and of Christ Jesus, who will judge the living and the dead, and in view of his appearing and his kingdom, I give you this charge: 2Preach the Word; be prepared in season and out of season; correct, rebuke and encourage—with great patience and careful instruction. 3For the time will come when men will not put up with sound doctrine. Instead, to suit their own desires, they will gather around them a great number of teachers to say what their itching ears want to hear. 4They will turn their ears away from the truth and turn aside to myths. 5But you, keep your head in all situations, endure hardship, do the work of an evangelist, discharge all the duties of your ministry.

6For I am already being poured out like a drink offering, and the time has come for my departure. 7I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. 8Now there is in store for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous Judge, will award to me on that day—and not only to me, but also to all who have longed for his appearing.

  Reply     Top     Bottom     Emoticons  
  Nov 27, 2009 01:00 PM  
al "hamdulila"

Peace be with you noyjim

An kahaputan mo naihapot ko na man iyan sa ibaba,pero dae man kasimbagan..

Masakit maanggot noyjim baka magka altapresyon kita caiyan. mahal magpabulong ...hehehe
Ang sarap mag GB ang saya-saya

  Reply     Top     Bottom     Emoticons  

  < Prev     1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15     Next >  


Pinoy Radio | Filipino Clothing | Filipino T-Shirts