Forum  Photos  Videos   Groups  News  Events  Users  Bicolano Achievers  Home 


Hello, Guest [Sign In / Join NOW! ]

*"TUNAY NA KRISTIANO (Religion or Tradition?)"*

Message 1 of 16 : 229
Christian Living » *"TUNAY NA KRISTIANO (Religion or Tradition?)"* »


 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16     Next >  
  Jan 10, 2010 10:37 PM  
James "James307"
(Basahin at unawain)

Paano ba natatawag at nagiging tunay na Kristiano ang isang tao?

Ang pagiging isang TUNAY NA KRISTIANO ay dahil sa pananampalataya kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. (Juan 3:16)

Nakabatay sa BIBLIYA na salita ng Diyos, hindi sa mga relihiyon o mga gawa gawang tradisyon ng tao.

Na sinasamba ang Diyos sa SPIRITU at KATOTOHANAN (Juan 4:24)… hindi sa sumasamba sa mga nilikha at mga ginawa ng kamay ng makasalanang tao.

IKAW mismo ang pipili ng paniniwala mo hindi ng mga magulang mo o nakagisnan niyo, kaya nga binigyan ng Diyos ang tao ng free will.
Utak para MAGSALIKSIK, puso para MAG DESISYON, walang pumipilit sa iyo kundi kusang loob.

Hindi rin dahil sa bautismo nun sanggol ka, dahil wala ka pang kaalam alam sa Salita ng Diyos ni hindi ikaw ang pumili kung magiging Kristiano ka o muslim etc.

Hindi rin dahil mabuti kang tao eh pupunta ka dun, walang mabuti at lahat ay nagkakasala, sa biyaya ng Diyos at habag kaya tayo pupunta sa LANGIT. (Epeso 2:8-9) (Tito 1:2, 3:5)

Buksan nawa ang isipan at lawakan kaibigan, ito ay pagtutuwid at mensahe ng Diyos kundi ka pa ligtas at di mo nauunawaan ang tunay na KAHULUGAN ng tunay na Kristianismo.

Ang Diyos ay MABUTI at MATUWID, at dahil sa kasalanan ng tao at pagsuway kaya siya napapamahamak at tutungo sa IMPYERNO.

Lahat ay hindi biro at maikli lang ang buhay sa mundo, hindi ko sinasabi ito dahil sa relihiyon kundi dahil ito ang katotohanang sinasabi ng Salita ng Diyos.

At dahil may nagsabi rin sa akin kaya ko ito nalaman, inunawa ko ito ay aking tinanggap.

Mahalaga na ikaw ay may PUNDASYON, na di ka kayang iligaw ninumang bulaang tagapagturo at ikaw ay SIGURADO at NAKAKASIGURO ng iyong paniniwala at kaligtasan (Kay Kristo- HESUS).

May katanungan about sa kaligtasan? (Pananampalataya o gawa?)

Visit http://www.Jesussaves.blog.com

Marami pang pag- aaral sa Biblya at mga explanasyon:

http://www.gotquestions.org/tagalog/

Paglalahad ng mga maling katuruan at mga kakultuhan:

Visit http://www.thebereans.net

Nais makipag fellowship, mag explore at mag contribute sa mga pinoy sites:

Visit PINOY RELIGION FORUM, PINOY FORUM at PINOY TAMBAYAN FORUM sa google.com

Thank you for your concerns and God bless.

“TO LIVE IS TO SERVE GOD AND PEOPLE”, Be simple, be balance and be True to yourself,

Jesus Saves! Philippines reform better…

Angeles City, Pampanga 2009.

01-11-2010/1:53PM

  Reply     Top     Bottom     Emoticons  
  Jan 10, 2010 11:22 PM  
jayr
1. Mahalin mo ang kapwa mo (regardless of religion) tulad ng pagmamahal sayo ng Diyos.

2. Wag mong i-claim na "Born Again" lang ang tunay na Kristiyano (at wag sabihin na ang hindi myembro ng grupo n'yo ay hindi tunay na Kristiyano).

3. Wag mag-post ng mga information na hindi ka sigurado na "tama". baka mabasa ng iba e lalong makasama.

  Reply     Top     Bottom     Emoticons  
  Jan 11, 2010 12:28 AM  
emilyn
kuya jayR, 3 points... i agreeeeee..... bro james, sino ba ang iyong sinasamba?

  Reply     Top     Bottom     Emoticons  
  Jan 11, 2010 12:53 AM  
Rashid
May point ka noy jayr. Makikisali din ako dito kahit na di na ako kristyiano. Gusto ko lang i-add that assuring oneself about judgement day or salvation by just following The Book is wrong. You may want to ask yourself or your colleagues about the book itself that you are following. About the authenticity of it and its contents. We cannot deny the fact that time has changed and so the content of the Holy Bible.

We, Muslims, believe to all of the Prophets and the Holy Bible. In Suhuf Ibrahim or the Scrolls of Abraham (SAW), Tawrat or Torah, Zabur or Psalms, Injil or the Gospel and the last and final revelation which is the Holy Quran. We all believe sa lahat ng mga naisulat patungkol sa Allah (SWT) at sa mga kautusan Nya but we avoid following those corrupted copies of those books by checking the authenticity of each scripture.

Just a question; How Prophet Eissa/Yeshua (SAW) recognize all of the people worshiping him as the son of God when you don't even call him on his right name?

Sa tingin ko alam naman nating lahat kung ano ang tamang pangalan nya.
Hindi ka tatawagin ng isang tao sa pangalan mo base sa salita nila kundi base sa kung ano ang tunay na pangalan mo di ba?

At kung ang Allah/The God (SWT) nga sya na nagkatawang tao sa pamamagitan ni Prophet Eissa/Yeshua (SAW) ay hindi papayag ang Allah (SWT) na bibinyagan sya ng isang tao na kanya lamang na nilalang at dapat lamang na tiga-sunod nya.

At hindi din sya papayag sa circumcision dahil maaari bang tuliin ang Allah/Diyos (SWT) kahit pa sya ay nagkatawang tao lamang?

Napaka-perpekto at napakataas ng Allah/Diyos (SWT) para lamang ihalintulad o ikumpara sa kanyang nilalang.

At kung si Prophet Eissa/Yeshua (SAW) nga ang Diyos (SWT) na nagkatawang tao o maging isa lamang syang dakila at napaka-espesyal na propeta, ilan ba sa mga kristiyano sa Pilipinas ngayon ang tumatawag sa kanya ng "bro"?

This is a clear blasphemy right into your face. Astagfirullah!

Those are just some unclear points in Christianity that needs to be addressed. More are needed to be reviewed.

In my belief, we all have to fear and obey Allah/The God (SWT) and work our way hard to achieve Jannah (Paradise).


-PEACE-

  Reply     Top     Bottom     Emoticons  
  Jan 11, 2010 02:47 AM  
James "James307"
Sino bang nagsabi sa iyo na hindi namin mahal ang kapwa namin? we can respect pero religion is different story... di naman kami nakikipagplastikan dito, ni hindi kami pumunta rito para makipag compromise sa mali, ang pagtutuwid ay tanda ng pag ibig dahil ang Diyos ay pag ibig at katotohanan at hindi kami umihigit sa dapat naming sabihin dahil kundi namin sasabihin hindi niyo ito malalaman.

may ampalaya bang nakamamatay? masakit talaga ang katotohanan pero kailangan tanggappin.

Sino bang nagsabing nag claim kami na kami lang ang Kristiano? maging ang mga kulto at mga walang magawa sa buhay can claim na kristiano daw sila, pero ang tunay na Kristiano ay maging mananampalataya ni Kristo at tagasunod niya bilang patotoo at bunga...

ay paulit ulit nalang... kailangan bang i explain ulit?

at isa pa lahat ng source/reference na ginagamit namin ay pinag aaralan namin ng maigi kung naayon sa Salita ng Diyos at ang ibang mga reference para ipagkumpara at gawing batayan ng pagsasaliksik.

theology you know...

  Reply     Top     Bottom     Emoticons  
  Jan 11, 2010 02:50 AM  
James "James307"
Ang Diyos na aking sinasamba ay ang Diyos ng Israel at mga Kristiano, ang Diyos sa tatlong persona, ang Ama, Anak at Spiritu Santo.

Ang Diyos na SPIRIT, KATOTOHANAN AT BANAL, ang Diyos na MAKAPANGYARIHAN, MARUNONG SA LAHAT AT KAHIT SAAN AY NAROON.

Ang Diyos na MABUTI AT MATUWID!

  Reply     Top     Bottom     Emoticons  
  Jan 11, 2010 02:53 AM  
joe
James "James307"
(Basahin at unawain)

Paano ba natatawag at nagiging tunay na Kristiano ang isang tao?

Ang pagiging isang TUNAY NA KRISTIANO ay dahil sa pananampalataya kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. (Juan 3:16)
Para sa akin ang tunay na Kristiyano ay ang sumusunod at sumasamba kay Kristo at gumagawa ng naaayon sa pinaguutos nya.

Nakabatay sa BIBLIYA na salita ng Diyos, hindi sa mga relihiyon o mga gawa gawang tradisyon ng tao.
Nasa Bibliya din na sundin mo ang tradisyon kong ito ay makakatulong sa pagpapabanal ng tao.

Na sinasamba ang Diyos sa SPIRITU at KATOTOHANAN (Juan 4:24)… hindi sa sumasamba sa mga nilikha at mga ginawa ng kamay ng makasalanang tao. Kong ganon pala ang mga kamay ng hindi makasalanang tao ay pweding lumikha na sasambahin.

IKAW mismo ang pipili ng paniniwala mo hindi ng mga magulang mo o nakagisnan niyo, kaya nga binigyan ng Diyos ang tao ng free will.
Utak para MAGSALIKSIK, puso para MAG DESISYON, walang pumipilit sa iyo kundi kusang loob. Meron akong alam na naging 'born again' kasi kinorner siya at hindi binigyan ng pagkakataong mamili. Ina-araw-araw siya sa bahay at maging sa opisina kaya ang pobreng tao ay napilitan na lang pero ngayon although kasali na nga siya pero pakitang tao lang daw.

Hindi rin dahil sa bautismo nun sanggol ka, dahil wala ka pang kaalam alam sa Salita ng Diyos ni hindi ikaw ang pumili kung magiging Kristiano ka o muslim etc. Huwag kayong maniwala mga tugang kong Katoliko sa sinasabi ni James dahil hindi naman pinagbabawal sa Bibliya na binyagan ang sanggol. Gawing ninyong mga born again ang gusto ninyo at gagawin din namin ang gusto namin at wag ninyong babanggitin ang ginagawa namin para ang tao ay mapunta sainyo.

Hindi rin dahil mabuti kang tao eh pupunta ka dun, walang mabuti at lahat ay nagkakasala, sa biyaya ng Diyos at habag kaya tayo pupunta sa LANGIT. (Epeso 2:8-9) (Tito 1:2, 3:5). Ang gumagawa ng mabuti ay sumusunod sa gusto ni Kristo - isang palatandaan na ikaw ay Kristiyano.

Buksan nawa ang isipan at lawakan kaibigan, ito ay pagtutuwid at mensahe ng Diyos kundi ka pa ligtas at di mo nauunawaan ang tunay na KAHULUGAN ng tunay na Kristianismo. Sundin lang ang sinabi ko sa taas at huwag ang mga sinasabi nitong si James.

Ang Diyos ay MABUTI at MATUWID, at dahil sa kasalanan ng tao at pagsuway kaya siya napapamahamak at tutungo sa IMPYERNO. Alam na ng lahat ng tao kahit kinder alam ito dina kailangan pang ulit-ulitin pa James.

Lahat ay hindi biro at maikli lang ang buhay sa mundo, hindi ko sinasabi ito dahil sa relihiyon kundi dahil ito ang katotohanang sinasabi ng Salita ng Diyos. Alam na ng lahat ng tao kahit kinder alam ito dina kailangan pang ulit-ulitin pa James.

At dahil may nagsabi rin sa akin kaya ko ito nalaman, inunawa ko ito ay aking tinanggap. ????????

Mahalaga na ikaw ay may PUNDASYON, na di ka kayang iligaw ninumang bulaang tagapagturo at ikaw ay SIGURADO at NAKAKASIGURO ng iyong paniniwala at kaligtasan (Kay Kristo- HESUS).Alam na ng lahat ng tao kahit kinder alam ito dina kailangan pang ulit-ulitin pa James.

Mabalos!

  Reply     Top     Bottom     Emoticons  
  Jan 11, 2010 03:34 AM  
James "James307"
TUNAY NA KRISTIANO O KRISTIANO KUNO?

*Ang maging tunay na Kristiano ay maging mananampalataya at tagasunod ni Kristo.

*Subalit hindi lahat ay Kristiano at tunay na Kristiano na sumusunod kay Kristo.

*Ang tunay na Kristiano ay naligtas sa biyaya ng Diyos sa pananampalataya kay Kristo Hesus.

*Ngunit may mga nanampalataya daw sa Kanya subalit masama ang kanilang mga bunga.

*Na ang tunay na Kristiano ay nangangaral at namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos.

*Nakakalungkot na maraming dinaya si satanas ng mga relihiyon, tradisyon mali at gawang doktrina ng tao.

*Ang tunay na Kristiano ay handang tumanggap ng pagkakamali at ituwid ito mula sa Salita ng Diyos.

*Subalit ang Kristianong mapagmataas na nasa pagkakamali ay ibabagsak ng Diyos.

-Kaibigan,
saan ka sa dalawang ito? Siyasatin mo ang iyong puso at tignan mo ang
buhay ng isang tunay at isang bulaang Kristiano.


MGA MALING BINTANG SA MGA KRISTIANO

*Na wala daw sa gawa at puro lang pananampalataya?
Kakain ba siya kung hindi siya gagawa? At Kristiano ba ang hindi nagpapakita nito?

*Na nagbibigay upang yumaman ang pastor? O palakihin ang gusaling sambaan?
Ang pagbibigay ay para sa gawain ng Diyos at ito ay kusang loob hindi para sa sarili kundi para sa Diyos.

*Buhay na walang hanggan na pinanghahawakan ng mga Kristiano na eternal
Ito ay biblical at pangako ng Diyos lahat at pinapatawad niya ang mga sincere na humiingi para sa unti unting pagbabago.

*Na may mga hypocrite sa Church?
Kahit saan ka magtungo mapa skwela o pamahalaan may mga hypocrite.

*Mga Kristianong bumabagsak sa Kasalanan sinasadya o hindi,
Walang
taong perpekto at hindi nagkakasala, subalit ang mga Kristiano ay pilit
lumalakad ayon sa katwiran dahil sa pag- ibig nila sa Diyos.

*Mga Kristiano na hindi daw rumirespeto sa paniniwala ng iba?
Ang
tanong ay kung ililigtas ng respeto ang kaluluwa ng tao na patungo sa
impyerno? Dahil sa kasalanan at kamalian ng paniniwala.

*Masyadong nagpapakabanal at matuwid?
Dahil lumalakad ang isang Kristiano sa tama at naayon sa ikabubuti rin nito.

*Na pagiging stranghero sa mata ng mga hindi Kristiano o iwalay sa mga makasanlibutan.
Dahil ang isang tunay na Kristiano ay lumalakad sa Spiritu at Katotohanan.

-Kristiano,
nakikita ng Diyos ang mga paglilingkod mo, pagpapakasakit at luha at sa
langit gagantimpalaan niya ang pagtatapat mo.

TUNAY NA KRISTIANO KUMIKILOS

*Especial ang pagkatawag sa ating mga lingkod at mga anak ng Diyos.

*Na ating sampalatayanan si Kristo tayo ay pinagkalooban ng eternal na buhay sa langit.

*Subalit
atin nawang ibalita ang pagliligtas ni Hesus sa krus ng kalbaryo sa iba
upang sila rin ay tumanggap sa Kanya bilang Panginoon nila at
Tagapagligtas.

*Tayo ay hindi sa sanlibutan kundi tayo sa sa pamilya ng Diyos at mamamayan ng langit.

*Wag nating sayangin ang pagkakataon na ang panahon at oras ay mahalaga.

*Sinong isusugo Niya? Sinong magsusuko ng buhay para sa Panginoon?
Kung hindi ngayon kailan ka pa maglilingkod? Kapag huli na ba ang lahat?

*Malaki man o maliit na paglilingkod ito ay mahalaga sa Diyos dahil kasama at kaisa ka sa dakilang gawaing ito.

-Atin
nawang gamitin ang opportunidad na makapangaral maging sa internet sa
forum o sa chat man, pagka’t kailangan ka nila at ng bawat kapatiran.

ANG KASALANAN DULOT AY PARUSA

*Pagsamba sa mga diyus-diyosan- na nagbunga ng sumpa sa bawat lahi at salinlahi.

*Korupsyon- na nagdulot ng kasiraan at kawalan sa tao.

*Krimen at kaguluhan- mga pagpatay maging sa mga inosenteng tao at pananakit sa mga tao.

*Droga, Alak, Sigarilyo at Sugal- mga kalayawan na nakakasira sa kinabukasan ng isang tao.

*Prostitusyon at Pangangalunya- Bunga ay sirang pamilya at karumihan.
*Diskriminasyon- na dulot ay hindi pagkakaisa ng mga tao at panghuhusga sa kapwa.

*Maling Doktrina- Pagkaligaw ng tao at pagkapahamak ng kaluluwa sa impyerno.

*Laban
sa Kalikasan ng tao- ito ay ang pagiging bakla o tomboy na ginagawang
lifestyle dahil sa kalayaan subalit mali at sanhi ng ka immoralidad,
pag iilusyon at pagkukunwari.

-Masdan mo ang katotohanan
hanggang kailan mag bubulag bulagan? At mag bibingibingihan? Pasama ng
pasama ang mga tao at dahil dito kaya siya napapahamak at mahahatulan
ayon sa ginawa niya dahil ang Diyos ay matuwid upang humatol.

  Reply     Top     Bottom     Emoticons  
  Jan 11, 2010 03:35 AM  
James "James307"
Roman Catholic Church Catechism vs. The Holy Bible


Catechism

1. Peter was the Head of the Apostles [552,768,880]

Bible

- Christ was the Head of the apostles (John 13:13)

Catechism

2. The Bishop, is the Successor
Of the Apostle [861-862, 936]

Bible

- The Apostles had no Successor, for to Succeed them one needed to be a witness of Christ's Resurrection (Acts 1:21, 22)

Catechism

3. The Pope, as the bishop of Rome, is the successor of Peter [882, 938]

Bible

-Peter had no Successor

Catechism

4. The bishop, with Popes as their head, rules the universal Church [883, 894-896].

Bible

-Christ, the Head of the Body, Rules the Universal Churches (Colossians 1:18)

Catechism

5. God has Entrusted revelation to the Roman Catholic Bishops [81, 86]

Bible

- God has Entrusted revelation to the Saints (Jude 3)

Catechism

6. The Magisterium is the authoritative teacher of the Church [85, 87]

Bible

- The Holy Spirit is the authoritative teacher of the Church (John 14:26; 16:13; 1 John 2:27)

Catechism

8. The Pope is infallible interpreter of the Scripture [891]

Bible

-God Alone is infallible (Numbers 23:19)

Catechism

9. The Magisterium alone has the ability and the right to interpret the Scripture [85, 100,
939]

Bible

-Every
Christian, aided by the Holy Spirit, has Ability and the right to
interpret the Scripture (Acts 17:11; 1 Corinthians 2:12-16)

Catechism
10. Scripture is to be interpreted in the sense in which it has been define by the Magisterium [113, 119]

Bible

- Scripture must be Interpreted in the original sense intended by the Holy Spirit (2 Peter 3:14 -16)

Catechism

11. The Magisterium has the right to define truth found only obscurely or implicitly of the revelation [66, 82

Bible

- No One has right to go beyond what is written in Scripture (1 Corinthians 4:6, Proverbs 30:6)

Catechism

12. The Scripture and Tradition together are the Word of God [81, 85, 97, and 182]

Bible

-Scripture is the Word of God (John 10:35; 2 Timothy 3:16; 2 Peter 1:20, 21). Tradition is the Words of men (Mark 7:1-13)

Catechism

13. Scripture and the Tradition together are the Church’s Supreme rule of Faith [80, 82]

-Scripture is the Church’s only Rule of Faith (Mark 7:7-13, 2 Timothy 3:16, 17)

  Reply     Top     Bottom     Emoticons  
  Jan 11, 2010 03:42 AM  
jayr
James,

dai mo ngani pagparapakiaraman an pagtubod kan iba (wag mong paki alaman ang paniniwala ng iba)

paki araman mo ang sadiri mong udo.......

  Reply     Top     Bottom     Emoticons  
  Jan 11, 2010 03:50 AM  
joe
james laging katoliko ang nakikita mo at sinisira mo... bakit di mo rin tingnan ang iba tulad ng INC, Mormons, Muslim, atbp...

huwag ka magalit sa katoliko kasi kong hindi sa katoliko wala kayong mga 'born again' sabi ngani ni jayr 'inugbon' lang kayo ng katoliko. nakikilala kayong mga born again dahil sa paninira ninyo sa katuruan ng katoliko. bakit dikayo gumawa ng ibang turo upang lumago kayo at iwasang sirain ang katuruan ng katoliko?

Mabalos!

  Reply     Top     Bottom     Emoticons  
  Jan 11, 2010 03:56 AM  
James "James307"
ayan... ni refute mo sinabi ko sa taas pero ng i refute ko ang pinaniniwalaan niyo di niyo ni refute bakit kaya?

eh di sinsanay alam niyo kung anong paniniwala niyo at masasagot niyo kahit muslim pa o kulto.

hindi dahil sa roman catholic kaya merong born again, pinalitan ang katotohanan ng kasinungalingan sa pag aari ng papa ng roma pagdating ng maraming panahon, nawala pansamantala ang mga mananampalataya at nag kalat sa iba ibang dako.

nagsimula ang persecution na di sumusunod sa romano katoliko noon hanggang sa magkaroon ng reformation...

pasimula ng ebangheliko sa amerika at ang religious freedom sa iba ibang bansa...

kung inexpose ko man ang katotohanan at alam mong wala kang mali wag kang ma guilty...

dahil ang Salita lang ng Diyos ang pinagbabatayan hindi ang turo ng papa.

  Reply     Top     Bottom     Emoticons  
  Jan 11, 2010 03:58 AM  
joe
James "James307"

PAALALA SA MGA KATOLIKO:

ANG TAONG NASA LARAWAN AY ISANG BORN AGAIN NA NANINIRA SA GAWAIN NG MGA KATOLIKO.. TINGNAN NINYO ANG LARAWAN NYA AT MAG INGAT PO KAYO SA KANYA!

Mabalos!

  Reply     Top     Bottom     Emoticons  
  Jan 11, 2010 04:12 AM  
James "James307"
buti si eli soriano at ang ibang mga hindi born again na naninira sa inyo hindi mo i post dito...

kung ang paninirang ito ay walang batayan dapat ngang sabihing paninira.

but know the truth and the truth will set u free.

  Reply     Top     Bottom     Emoticons  
  Jan 11, 2010 04:28 AM  
joe
James nagkakagulo dahil sa mga magulo mong post... alam mo ba kong bakit lahat na post mo o maging anong thread mo ay madaming kumukontra? Kailangan mo nang mag isip-isip kong tama ba ang pamamaraan mo???

Mabalos!

  Reply     Top     Bottom     Emoticons  

 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16     Next >  


Pinoy Radio | Filipino Clothing | Filipino T-Shirts