Forum  Photos  Videos   Groups  News  Events  Users  Bicolano Achievers  Home 


Hello, Guest [Sign In / Join NOW! ]

Jose P. Rizal ,150th birthday celebration.

Message 1 of 1 : 4
Tambayan / Lobby » Jose P. Rizal ,150th birthday celebration. »


  Jun 19, 2011 02:19 AM  
ZacariasJr "zach"
Kung buhay pa ang national hero natin, siya ay 150 years old na.

Siya ay naging bayani dahil sa mga ginawa niya para sa ating bayan.

Sa napakaraming taon na nagdaan, masasabi pa po ba natin na may saysay pa ang kanyang mga nagawang kabayanihan?

  Reply     Top     Bottom     Emoticons  
  Jun 19, 2011 04:01 AM  
VIRGILIO B. "BIO"

"Zach", ang saysay ng buhay ni Rizal ay katulad ng tulang "Huling Paalam" ___ walang pangalan (title) ,walang lagda ng may akda ( author's signature), walang sinabi kung kailan at saan sinulat ng may akda at kung para kanino ___ at ang tunay na kahulugan ay wala sa tula kundi nasa bumasa at umisip ng kahulugan ng tula.

Doktor din si Rizal at mayroon siyang iniwang resita (prescription) para sa atin para mahango ang mga mamayang Pilipino sa sakit na sa tingin niya ay mayroon tayo.

Bayani si Rizal at ang saysay ng kabayanihang ipinakita niya ay nasa bawat Pinay/Pinoy na kumikilala sa kanya at duon sa manga ayaw pakinggan at bigyan ng saysay ang mga habilin niya.

Iyan ang saysay sa akin ng buhay at kabayanihan ni Rizal.

  Reply     Top     Bottom     Emoticons  
  Jun 19, 2011 06:26 AM  
Gardo
Para sa akin may saysay ang kanyang kabayanihanl, Idagdag ko na ring Namatay syang isang Katoliko na may matinding relasyon at pananalig sa Tunay na Diyos.

55 years ago. In 1956, Senators Jose B. Laurel Sr. and Claro M. Recto sponsored Senate Bill 438 requiring the inclusion in the curricula of all private and public schools the life, works, and writings of Dr. Rizal, “particularly his novels Noli Me Tangere and El Filibusterismo” in their “unexpurgated” form.

The Catholic Church vehemently opposed the bill claiming it would violate freedom of conscience and religion. They said the “novels belong to the past and it would be harmful to read them because they present a false picture of conditions in the country.” A priest who was introduced in the senate committee hearing as an authority on Rizal, added that the Noli Mi Tangere was not a patriotic book since it only contained 25 patriotic passages as opposed to 120 anti-Catholic statements. Three Catholic Senators denounced Rizal as “anti-Catholic” and charged that his writings were filled with “errors of church dogma.” They said that Filipino students were “immature” and unprepared to understand Rizal’s writings. On April 22, 1956, a week after the Rizal bill was introduced, the Sunday newspapers all carried a statement from the Catholic bishops describing Rizal’s works as violating Catholic canon law on heresy and schism. Joining in opposition to the bill were the Catholic Action of the Philippines, the Holy Name Society of the Philippines, the Legion of Mary, the Knights of Columbus, and the Daughters of Isabela.

Manila Mayor Arsenio Lacson supported the bill and famously walked out of a mass when, during the homily, the priest read a circular from the archbishop denouncing the Rizal bill.

Priests actively lobbied in the senate to defeat the measure. Bishops warned that pro-Rizal bill politicians would lose in the next election. The church even vowed to shut down all Catholic schools if the bill was passed. Senator Recto responded that he would push for the nationalization of Catholic schools if they did. He described bishops as “modern-day Torquemadas.” He also criticized the interference of the church on state affairs.

A pastoral letter condemning a piece of legislation. Anti-bill homilies and church walkouts. Church lobbying in Congress. Newspaper ads carrying bishops’ propaganda. Do these events seem familiar?

Barely a month after it was introduced, the bill was passed by both the House and the Senate on May 17, 1956. On June 12, President Ramon Magsaysay signed the bill into law as Republic Act 1425.

Mula sa:
http://rhbillph.wordpress.com/2011/03/03/churchs-stance-on-rh-bill-more-like-edsa-or-more-like-the-rizal-bill/

http://www.pinoyexchange.com/forums/showthread.php?t=500312


  Reply     Top     Bottom     Emoticons  
  Jun 19, 2011 12:11 PM  
Rod

Jose Rizal died in vain. He is turning over in his grave right now. After 150 years, what have we learned? What have we accomplished? Are we better off now than we did 150 years ago?

Sa Aking Inang Bayan

Nakatala sa kasaysayan ng paghihirap ng isang tao ang isang kanser na lubhang napakaselan, na sa bahagyang masaling ay humahapdi, kasabay ng matinding pangingirot. At dahil dito'y madalas kong tangkain sa gitna ng makabagong kabihasnan ay gunitain ka, upang makaalakbay ang iyong alaala at upang itulad ka kita sa ibang bansa, ay namalas ko ang dakila mong larawan na may KANSER NA PANLIPUNAN na tulad ng nasabi na.

Sa paghahangad ko ng iyong ikagagaling, na siyang ikabubuti naming lahat, at sa pagtuklas ng pinakamabisang panglunas, ay gagawin ko sa iyo ang ginagawa ng ating mga ninuno sa kanilang may sakit; ihaharap sa mga baitang ng Simbahan ang mga may karamdaman upang ang bawat manggaling sa pananalangin sa Diyos ay maghatol ng isang kagamutan.

At sa ganitong dahilan ay sisikapin kong maipahayag ang kabuuan ng iyong kalagayan nang walang takot, bubuklatin ko ang mga pahina na nagkukubli sa iyong kabulukan, lilimutin ko ang lahat para sa katotohanan, sampu ng pag-ibig sa sarili, sapagkat ako, na isa mong anak ay nag-aangkin rin ng iyong mga kasiraan at kahinaan.

Jose Rizal

Europa 1886

  Reply     Top     Bottom     Emoticons  Pinoy Radio | Filipino Clothing | Filipino T-Shirts