Forum  Photos  Videos   Groups  News  Events  Users  Bicolano Achievers  Home 


Hello, Guest [Sign In / Join NOW! ]

Bicolnon na Pamahiin(Superstation) at iba pa.

Message 1 of 4 : 53
Tambayan / Lobby » Bicolnon na Pamahiin(Superstation) at iba pa. »


 1    2    3    4     Next >  
  Jun 28, 2006 11:14 AM  
DORO "Ino"

Dai ko lang po aram an tamang word kani sa bicol...pero romdumon ta daw so mga Pamahiin na nakaugalian kan mga bicolano...

Kasal---Bawal daang magpakasal an magtogang na sukob(same year) sa taon,.. magkakasuway daa an saro...

Lubong kan gadan---bawal daang magbukod kung an gadan pasiring na sa sementeryo,...mandata daa ta may masunod,...makagirabo man ini hay!

Kung may Naghihilang---bawal daang makigubok(makilubong)an siisay man na myembro kan pamilya kan may hilang...

Gigirabo ako mga makatakot kaya an aram ko...

Pasensya na po kamo kung bakong clear ang pagkabicol ko rengkonada po kya ako...

kung may sala man po pakikorek na sana....

Pakishare na lang po ang aram nindo...

  Reply     Top     Bottom     Emoticons  
  Jun 28, 2006 11:20 AM  
DORO "Ino"

Pag turog na si baby---titaidan ki sigid,..tangani daang dai pagkarawan nin mga "TAONG KAYO"(maligno) ha ha ha! makaulok man ini....

@Lola,..sigurado dakulon po an aram mo

  Reply     Top     Bottom     Emoticons  
  Jun 28, 2006 11:29 AM  
DORO "Ino"

SUPERSTITION PO PALAN SORY PO PANO PO INI MA-EDIT,..PAKI EDIT NA LANG PO...

  Reply     Top     Bottom     Emoticons  
  Jun 28, 2006 11:30 AM  
DORO "Ino"

SUPERSTITION PO PALAN SORY PO PANO PO INI MA-EDIT,..PAKI EDIT NA LANG PO...

  Reply     Top     Bottom     Emoticons  
  Jun 28, 2006 12:45 PM  
maria

manoy, ambag ako, ha?

It’s bad luck to put a hat on a bed. If you make a bedspread, or a quilt, be sure to finish it or marriage will never come to you.

Placing a bed facing north and south brings misfortune. You must get out of bed on the same side that you get in or you will have bad luck, When making the bed, don’t interrupt your work, or you will spend restless night in it

  Reply     Top     Bottom     Emoticons  
  Jun 28, 2006 01:10 PM  
BWW

ako man daw .. ako man...

Kasal - dapat pareho maglaad ang kandila kan ikinakasal, dai dapat maparong/mapundo ang laad, habang dai pa tapos ang seremonyas.

Dapat sukob daa ang payo kang babae ning belo, ibig sabihon, pasukob man siya sa agom niya.

Dapat dai malaglagan ning coins/sensilyo sa aras ang bride, kumos ang kamot para marahayrahay ang pagpaagi sa budget kang mag-agom/pamilya.

Dapat daa, dai maenot ang babae sa lalaki pag nagpapaso paluwas sa simbahan ta ibig sabihon kayan, ander de saya daa.. (tubod?)

Kung si isay daa ang makasalo kang burak kang bride, iyo man ang masunod na ikakasal.

dai ko man pag ubuson .. am sure igua pa kamo panungod sa kasal.

Gadan - dai maglingon habang ang gadan dai pa nailulubong (sus kitang pauy kayan), na-experienced ko ini kang pag lubong kang ina kang stepfather ko.

Dai magdara nin kakanon sa ibang harong na hali sa lamayan.

Kung ika nakilamay, hubaon daa ang gabos na badu bago maglaog sa harong nindo (magbulos na lugod sa luwas pa lang kang harong ta kung borles man na malaog, ay ay man..?

  Reply     Top     Bottom     Emoticons  
  Jun 28, 2006 01:46 PM  
janeth "neth"

Kasal- dae daa pwedeng isukol ang gown before the wedding ta dae madadagos ang kasal(kaya kun sadit sori ka na lang hihihihi) pero ini dyan sana man satuya,ta mala pag agom ko sa sister isinukat si gown ta kun dae tabuga ang abot sabagay marhay na man ang nagtutubod minsan sa mga gurang ta u'll never know di ba...

Dae man daa pwedeng mag sukray pag may gadan ta kukutuhon,(totoo daw ini?) siguro nagkakataon sana man ta ako kaya kinuto kan nagadan father ko,imagine man daw kun dae ka mahugay...baka mapagkamalan ka pang multo heheheee....

Dae dapat daa magkanta ang daraga habang nagluluto ta makakaagom daa ning balo

  Reply     Top     Bottom     Emoticons  
  Jun 28, 2006 02:14 PM  
Bubblez

hahahaha si Manay Janeth man daw... kinuto ka po palan kadto pero, naghugay ka na ngani ning buhok kaiyan... ano pa palan kung dai ka naghugay.. baka bako lang kuto ang nag-istar diyan sa payo mo...

Sabi man daa, pag ang daraga daa nanganganta habang nagluluto.. gusto na daang maagom.

Uni totoong nahiling ko ha.. duman sa nagadan na nganing ina kang stepfather ko.. naenot si agom niya saiya eh.

kulungon sa sarong kuwarto (whole night) ang NABALONG BABAE, pagka-lubong kang agom (kung ako, baka magsunod tulos ako sa agom ko sa ka-iimagine na may multo sa laog kang kuwarto ko, aatekehon akong sobrang nerbiyos). sa kung anong rason ta dapat kulungon, dai ko po aram... dai ko nahapot si Daddy pati na ang mga tugang niya ta aqui pa man ako kadto, may supog pa (ngonian makapal na hehehe).

Sabi sa taga-Iriga diri magpara pa-upos (dai ko po aram itranslate ang ibig sabihon kaiyan sa bicol.. pa-upos). pa-upos... magpara solo-solo/surusubsub sa mga papel-papel o kung ano pa man gamit ang gasera (sa banggui) ta may magagadan po daang kapamilya.

kan aqui pa ako.. nagtubod ako igdi sa sabi-sabing ini kang mga gurang ta maski si mama, pigpataniran niya ako.. ta marawraw baya..

mala-the same night na nagkakawat ako kang pa-upos na iyan... BINADIL SI PAPA KO. dai ko malilingawan ang bangging idto na, madiklom sa buong IRIGA, mayong kuryente ta kababagyo lang kadto...dangug ko pa si boses ni PAPA bago siya nawa'ran ning hinangoy.. in short.. tandang-tanda ko pa ang lahat.. hat. hat.. (o may echo pa ha, garo baga si nasa drama sa radio).

ngisi man daw ta baka magbaha igdi sa atubangan kang computer ko.

totoo man o dai.. nagkataon lang garo.


May the pain I have known and the conflict I have experienced give me the strength to walk through life facing each new situation with courage and optimism.

  Reply     Top     Bottom     Emoticons  
  Jun 28, 2006 02:22 PM  
Bubblez

pa-upos... magpara solo-solo/surusubsub

gusto ko lang i-correct ang tamang spelling kang sulu'-sulu'.. ta kung solo-solo (iba man yan).

saro pa... hinangos bakong hinangoy.. sala lang po si napindot ko, hehehe.


May the pain I have known and the conflict I have experienced give me the strength to walk through life facing each new situation with courage and optimism.

  Reply     Top     Bottom     Emoticons  
  Jun 28, 2006 02:42 PM  
Marfaxx

Pamahiin (Pasaway kan mga gurang)

Dai ka magbakal ki dagom kung banggi ta tataklaon ini. (natunogan pano)

Dai magbakal ning sepilyo kung warang ngipon ta mawawaran ka ning kwarta. (malisyahon man baga)

Bawal magsamod sa banggi ta baka mawaran ka ning swerte. (kaidto pano gasera lang ang mga ilaw, madiklom kaya baka dai mo namaanan kwarta na palan nasasamod mo o mga alahas atbp.)

Comment:

Sabi kan mga gurang . "Bako man maraot kung sundon ang pamahiin" bitin para sako ang sinabi ninda. Simbang ko "bako man maraot kung dai sundon"

Pamahiin nagpoon sa haka-haka kan mga gurang. May nagkomentaryo nadangog kan iba pinasa na sa iba saka sa iba... Nagkataon man na nangyari su nasabi. Kaya binasihan na. Coincidence lang palan.


  Reply     Top     Bottom     Emoticons  
  Jun 28, 2006 02:45 PM  
Marfaxx

Tama ka dyan Ino "doro". Imbis na safe si aki mo. Tataidan ning sigid!!! Pano kung matusok an.

hahaha


  Reply     Top     Bottom     Emoticons  
  Jun 29, 2006 01:25 AM  
DORO "Ino"

Gadan---dai na daa pweding gamiton an mga nabayaan na gamit kan nagadan

Badus---pag naglilihi daa an babaye tapos an piglihian na pagkakan maputi arog baga halimbawa kan buko maputi man daa an aki....eh pano kung negro si ama ha ha ha!!!

pag Black Saturday---bawal daang magkarigos ta gadan si Amang Dios....

  Reply     Top     Bottom     Emoticons  
  Jun 29, 2006 01:57 AM  
-
Super User

Bicol Superstitious Beliefs

Arog daa kan: Ang aki na ma-poon mag-klase sa first-day of school, kaipuhan pakaunon ki batag o asukar kaibahan ang cut-out na letra, buda kariguson ki tubig na may kaibahan na sampaguita para daa matali buda pirming kalmado ang isip sa school Well, you ain't lose anything... kung magtubod

God give us the grace to accept with serenity the things that cannot be changed, courage to change the things which should be changed and the wisdom to distinguish the one from the other [Reinhold Niebuhr]


  Reply     Top     Bottom     Emoticons  
  Jun 29, 2006 02:19 AM  
Tolhits
Moderator

Pag hale sa lamayan ning gadan at igwang kapamilyang may helang, Hubaon ang gabos na so'lot. siguradohon na dae na mailaug sa harong ang sinulot ta mauulakitan daa kung ano man na helang igwa so gadan ang kasambahay.

mala ta ugmahon so parahabon ta ang sapatos ay brand new na nike...ang pantalon ay orig na levis, so t-shirt ay orig na lacoste. ang kapatalan pa ta so relong taghuer ay iwinalat man sa luwas.

  Reply     Top     Bottom     Emoticons  
  Jun 29, 2006 02:45 AM  
-
Super User
Dapat palan Noy-tolhits, ang parahabun mag-bantay pirmi ki lamay, lalo ang piglamayan politiko, ta sigurado mga big-time ang makikilamay, puwerte so mahabon kung ang pagtubod kang para lamay siring kaan, tibaad bako sanang Taghuer, Rolex pa! buda bako sana Levis na pantalon, tibaad masuwerte pa malingawan so pitaka duman sa pantalon

God give us the grace to accept with serenity the things that cannot be changed, courage to change the things which should be changed and the wisdom to distinguish the one from the other [Reinhold Niebuhr]


  Reply     Top     Bottom     Emoticons  

 1    2    3    4     Next >  


Pinoy Radio | Filipino Clothing | Filipino T-Shirts