Forum  Photos  Videos   Groups  News  Events  Users  Bicolano Achievers  Home 


Hello, Guest [Sign In / Join NOW! ]

maka-ngirit, pero matog-do luha mo

Message 1 of 1 : 13
Tambayan / Lobby » maka-ngirit, pero matog-do luha mo »


  Jul 02, 2006 11:40 PM  
pai caloy
Super User

Manay rose: Haen ka na ngonian tabi (nasa Oman?).

Iyo man nang-gad, dakolon akong estoriang maka-ngirit na na experience ko first-hand. Pero, minsan, natog-do na lang su luha ko kung pig aa-analyze ko ang "funny" situation.... so bottom-line baga, pag mina-tama sa puso mo sagkud sa alimantak mo, ma pupu-ngaw ka talaga. na aram mo man igua sato, pero, pirit mong darahan su mga mahal mo sa buhay, na maka tana lamang kung ano ang ligong 555 na made in the philippines and bought in saudi.....

Sagkud ngonian, uso man gueraray la'ogan sa mga bagahe kan mga OFW ki mga bagay-bagay na "imported" ngaya, pero igua man dyan sato. arog baga ki 555 sardinas, vetsin, dove soap, corned beef.

kaidto, usuhon na maray na mag dara ki mga (de-latang) corned beef. One time, nag porbar man akong mag dara in one of my breaks, kaibanan ko su amigo kung Aleman, dae niya aram sang-katerba dara kong corned beef sa on-board hand luggage ko, tanganeng dae ngane madagdagan su allowed kilos sa check-in baggage. Imaginon na sana nindo, kung ga-no kagabat kan 2 dosenang corned-bee (target brand), kaya okod-okod na ako yet pretending na maga-an su hand-carry bag ko ta tibad, dae ngane aku-on sa on-board hand luggage.

Aw lintikosan, na delayed kami sa customs check, ta segi su ngenge kan metal detector, tapos, supogon akong maray ta pig hapot ako kan saudi customs officer, "mafi hada fil pilipin?".. dae kaini sa pilipinas??? dae na lang ako nag-ribok. dinara ko na lang sa pagiging meek and salamat pinalusot. pero oni ka, lalong nadagdagan su supog ko ta segi su ribok kan aleman na amigo ko, na gari ako pig-kutya nata ta may daradara ako kaidto. Aram man sana nindo ang mga ugali kan aleman, na kung e-oragan, e-oragan man nang-gad, pero ta amigo ko and aram ko man, na pakatapos niyang mag ribok mapondo man sana, segi lang su listen ko. kasupogon duman sa mga ibang pinoy sa departure lounge. garo na ako magsurok sa lobot ko.

when we reached manila, dinara ko tolos su aleman na amigo ko sa big grocery store and pinahiling ko su presyo kan satuyang corned beef. ensigida, pig kopo nya ako, one way to tell me, "sorry, dae ko aram ang ka-pobrehan mo".

aw nom, sunod bagang pag iba nya saco sa pag bakasyon (ta nasiraman kan satuyang mga beaches and asikaso siyang maray ), guess mo kung ano su laman kang check-in baggage niya???? 2 boxes of brazilian corned-beef!!!!!! ma piesta da-a su mga pamangkin ko pag-abot mi.

Oni ang maka ngirit pero maka-mondo-on na estoriang pinoy-saudi na dae ko malilingawan. One time, duman sa Dhahran (ta duman pa kaidto su kadaklan kan mga international flights na laog- na-luwas) may kasabay akong gurang ng lalaki na ma-uli man. Segi su ngarak-ngak kan Saudi customs officer kan nahiling niya su dara-dara kan gurang na kababayan ta, sarong tray na luto ng mga bunay. patoson pati, ta habo nyang mapasa. the old man simply walked-away, holding his head up-high and I heard him murmur.... mapakain ko man lang ng itlog na imported ang aking mga apo.

Up to now, that scenario never leaves me....

  Reply     Top     Bottom     Emoticons  
  Jul 03, 2006 12:28 AM  
Mikey

Grabe kan "Imported na Itlog" na istorya mo Padi! Ha ha ha. And yet bilib man ako sa effort ni Tatang para lang sa mga apo nya. Ha ha ha.

Matud kan Ligo at 555 sardines na istorya mo Padi 'ta nangyari man baga saku yan... few years ago, naka sched ako ng bakasyon at siempre kaliwa't kanan ang pamimili ng pasalubong. Since "Safeway Supermarket" (Tamimi na ngunyan) ang 24 hours digdi sa Khobar during that time, duman kami nag go-grocery kan mga kaibahan ko sa harong (Tugang at Primo ko).

Kanya-kanya kaming dampot para ngani mas madali... to cut my story short, when we were at the counter, napansin ko dakul na Ligo at 555 ang pinagkakaag ng tugang ko sa counter. Sabi ko tuloy "Tol, nyanga ta kadakul san, pigkwa mong sardinas?". Ang simbag ni ermano "dalhin mo barang Mano kila Ermat sa Bicol". Napamuda barang ako... "dipungal ka Mano, kadakul sardinas sa Pioduran didi kapa mubakal sa Saudi!" Ha ha ha

 

  Reply     Top     Bottom     Emoticons  
  Jul 03, 2006 02:17 AM  
-
Super User

@Noy-Claro and Noy-Mikey:

Noy-Claro: Nasa Al Ain, UAE tabi ako ngunian, pero I was in Oman and Saudi [Jubail and Dhahran] before.

grabe man ulok kaining mga istorya nindo, lalo ining imported na bunay na dara ni lolo, iyan ang pig apod na tunay na pagkamoot sa maku-apo.

Gari man so ginibo ko kaidto kan first time na mag-uli ako, mahilig ang ina ko sa payong, so kadakul baga diyan sa Jubail na Asra-asrang tindahan na kadakul na payong, aw di nagbakal man ako ki makapera, para sa ina ko buda sa mga tiya ko, aw ta so pag abot ko sa Tabaco, pigmalaki ko pa na imported iyan na payong, so saro kung tiyaon na tulos na nag-abre kan payong, bigla akong hinapot, na: Nene imported man palan pag MADE IN THE PHILIPPINES ang etikita kan payong

God give us the grace to accept with serenity the things that cannot be changed, courage to change the things which should be changed and the wisdom to distinguish the one from the other [Reinhold Niebuhr]


  Reply     Top     Bottom     Emoticons  
  Jul 03, 2006 02:32 AM  
Lola Felice

Makaulok na makayuyugto na scenaries....

Naturalesa man sa mga Pinoy an pagiging thoughtful... maski ano na sanang mabara-bara basta ayo barang maipasalubong sa mga mahal sa buhay.

  Reply     Top     Bottom     Emoticons  
  Jul 03, 2006 02:40 AM  
pai caloy
Super User

Iyo nangad Manay Felice. Ngonian na mga panahon, darakulang bawang ang dara-dara ko pag ako nag u-uli. Inda man daw, ta habo mag-tubo duman sa natad me.

Paborito ko ang ngaran na Tonio. Oni na naman, sarong OFW’yong estorya. Pig estorya ini saco ni Tonio mismo.

Uso kaidto su betamax player. Nag-dara ka-an si Tonio kan nag-bakasyon siya (kan dae pa niya agom si Saling), derecho duman sa baryo kun saen siya namundag (born), para ngane bisitahon man su sa iyang mga magurang, tapos iregalo su dara niyang betamax.

Aram mo man sana sa barrio, big time ka pag ika nag uli haling abroad, or maski ngane haling Manila, madaling mag-lakop ang bareta sagkud na-araman tolos kan gabos na may betamax siyang dara-dara, kaya mapa-sine sine si Mama niya sa pag-lubog kan aldaw, habang su mga daraga, soltero, mga gurang mabarayle sa cementadong lugar kan eskwelahan ta Biernes na naman.

Hala, daralagan na su mga aki, orompokan na duman sa maiwas na natad sa balay/harong nira Tonio Segi su kalag-kalag (look for ) ni Tiya kun saen kina-ag ni Tonio su mga beta tapes, tapos nahiling niya su traveling bag ni Tonio, dokot tolos siya ki sarong tape.

Saksak tolos ni Tiya su tape, tapos dagos siya duman sa kusina para boka-gon su aroz caldong ipapa merienda niya sa mga aki. Bigla na lang na nag siriyakan (shouting) su mga aki, tapos su iba segi su ngarak-ngak (boisterous laughters)… TIYA, NAGKAKA RA---- ining pelikula.

Sows, na-e-saksak palan ni Tiya su sarong BOMBA tape (blue movie) instead na normal movie ta nalingna-wan ni Tonio itago/itabi/e-separar sa mga normal beta-tapes ta excited man baya na mahiling niya tolos si Saling. Yadto kayang bomba tape, balak man niyang ipahiling sa mga kalalakihan sa baryo, kaya nagbakal siya ki 3 sa Manila bago nag uli sa Bicol.

Ta dae man tatao si Tiya mag off kaidtong beta player, sagkud ninerbios man kang nahihiling niya sa TV screen, dali dali nyang inulbot su kurtina sa sala, tinak-pan su TV screen na dahil ta manipis man sana su tela kan kurtina, silag man gueraray su screen, hilingon man gueraray kung ano su nangyayari. Payt man gueraray su mga kurahaw, ngarak-ngak kan mga aki.

Ta si Tiya baryo capitana, relihiyosa pating maray, grabe su dagit ta dae niya napopondo su betamax player, duminalagan pasiring duman sa baraylihan, kinu-a su mike, pina pondo su cha-chang togtog……nag announce:

Oy Tonio, kung ono ono ang dara mo hali sa Saudi, umuli ka tolos ta gadanon mo ngona su beta beta mo, ta su sine garo na mga orig nakalampaw sa kulungan. Kasupog kang aki ka!

Odto, sabi ni Tonio, kuripas da-a siya pasiring sa harong ninda, bakay-bakay siya nin muda ni Mama niya.

Su mga aki, buraraton na su mga mata!

  Reply     Top     Bottom     Emoticons  
  Jul 03, 2006 05:44 AM  
Mikey

Pading Claro, pinost ko gilayun kading istorya mo about Betamax na dara ni Tonio ale nin Saudi Arabia ta para medyo malinig at maurag basahun. Grabe su ngirit ko digdi...

Note: Padi, para mayo nin strange characters kan post mo, mas maray kun sa Wordpad or Notepad ka mag compose instead na sa Microsoft Word.

Mabalos tabi Padi... keep posting about Tonio!


Iyo nangad Manay Felice. Ngonian na mga panahon, darakulang bawang ang dara-dara ko pag ako nag u-uli. Inda man daw, ta habo mag-tubo duman sa natad me.

Paborito ko ang ngaran na Tonio. Oni na naman, sarong OFW’yong estorya. Pig estorya ini saco ni Tonio mismo

Uso kaidto su betamax player. Nag-dara ka-an si Tonio kan nag-bakasyon siya dae pa niya agom si Saling, derecho duman sa baryo kun saen siya namundag (born), para ngane bisitahon man su sa iyang mga magurang, tapos iregalo su dara niyang betamax

Aram mo man sana sa barrio, big time ka pag ika nag uli haling abroad, or maski ngane haling Manila, madaling mag-lakop ang bareta sagkud na-araman tolos kan gabos na may betamax siyang dara-dara, kaya mapa-sine sine si Mama niya sa pag-lubog kan aldaw, habang su mga daraga, soltero, mga gurang mabarayle sa cementadong lugar kan eskwelahan ta Biernes na naman

Hala, daralagan na su mga aki, orompokan na duman sa maiwas na natad sa balay/harong nira Tonio Segi su kalag-kalag (look for ) ni Tiya kun saen kina-ag ni Tonio su mga beta tapes, tapos nahiling niya su traveling bag ni Tonio, dokot tolos siya ki sarong tape.

Saksak tolos ni Tiya su tape, tapos dagos siya duman sa kusina para boka-gon su aroz caldong ipapa merienda niya sa mga aki. Bigla na lang na nag siriyakan (shouting) su mga aki, tapos su iba segi su ngarak-ngak (boisterous laughters)… TIYA, NAGKAKA RA---- ining pelikula

Sows, na-e-saksak palan ni Tiya su sarong BOMBA tape (blue movie) instead na normal movie ta nalingna-wan ni Tonio itago/itabi/e-separar sa mga normal beta-tapes ta excited man baya na mahiling niya tolos si Saling. Yadto kayang bomba tape, balak man niyang ipahiling sa mga kalalakihan sa baryo, kaya nagbakal siya ki 3 sa Manila bago nag uli sa Bicol

Ta dae man tatao si Tiya mag off kaidtong beta player, sagkud ninerbios man kang nahihiling niya sa TV screen, dali dali nyang inulbot su kurtina sa sala, tinak-pan su TV screen na dahil ta manipis man sana su tela kan kurtina, silag man gueraray su screen, hilingon man gueraray kung ano su nangyayari. Payt man gueraray su mga kurahaw, ngarak-ngak

Ta si Tiya baryo capitana, relihiyosa pating maray, grabe su dagit ta dae niya napopondo su betamax player, duminalagan pasiring duman sa baraylihan, kinu-a su mike, pina pondo su cha-chang togtog……nag announce.

Oy Tonio, kung ono ono ang dara mo hali sa Saudi, umuli ka tolos ta gadanon mo ngona su beta beta mo, ta su sine garo na mga orig nakalampaw sa kulungan. Kasupog kang aki ka!

Odto, sabi ni Tonio, kuripas da-a siya pasiring sa harong ninda, bakay-bakay siya nin muda ni Mama niya.

Su mga aki, buraraton na su mga mata!

 

  Reply     Top     Bottom     Emoticons  
  Jul 03, 2006 06:51 AM  
pai caloy
Super User

Noy Mickey,

dakolon na salamat sa imo ta pig reformat mo su estorya. kakapa kapa na ako kun pawo alinon su mga sibidsibid, wara su edit icon. pig type ko kaya idto sa word document, ta makasupog digdi na pirme na baga sanang GB ang screen ko. kan pig paste ko na, nyan, ba uyam akong maray ta dae ko na ngane na eedit. patalon kaya ako sa computer, basta ang aram ko mag type makaskas, yan, amo na kan sacon.

palan tabi sa paragraph 7, last line dae lumina-og gabos su words... may natadang... su mga aki..... payt man gueraray kurahaw, sirayakan su mga aki....

bae sana, e-post ko sa aga su estoria ku sa aleman kan nasa eroplano kami, na kigkig ngata nag parakpakan su mga pinoy na ka iriba ko sa eroplano nong malanding na kami.

  Reply     Top     Bottom     Emoticons  
  Jul 05, 2006 05:24 AM  
BWW

sobrang tutok talaga ako... every word na sabihon nindo gabos.. i made sure na klarado an pakabasa ko.. hahahahahhahaha.. dai ko mapugol ang mapangisi talaga na maherak sa mga enot mong istorya Manoy Claro..

Ini about ki Tonio.. makunswelong maray hahahaha. . . pero, mundo ako bigla ta rumdom ko kan aqui pa kami, mayo pa kaming t.v., si Mama ko nagwowork kadto (after magadan si Papa ko), hala.. pag-aabot niya wara kami gabos ta .. uto palan sa harayo ming neighbor (neighbor pa man yan?).. nakikisi'rip lamang, makadalan lamang nin t.v.

Buhay Pinoy talaga sa Abroad... magayon na mamundo...

Bitin Manoy Claro.. padagos na kan istorya mo.

  Reply     Top     Bottom     Emoticons  
  Jul 05, 2006 08:10 AM  
MIKE

Hay buhay!! TONIO' IKA ANG SALARIN KUNG TANO NAKALAMPAW SI ORIG... AY ABA ANA!.. TONIO SA SUSUNOD NA PAG ULI MO HALING SAUDI, DVD NAMAN HA!!!

  Reply     Top     Bottom     Emoticons  
  Jul 05, 2006 09:00 AM  
pai caloy
Super User

Oro-alaba po ini- dikit lang pong pasensya (names have changed).

Sa Saudi, especially pag Ramadan (fasting) month, kadaklan kan mga tindahan sererado pag aga. An mga bukas sana ka iyan, mga tindahan ki mga basic goods, sagkud nagkapirang mga novelty stores. Igua man nag-kapirang bukas na stores sa laog kan mga dakulang mall, kaya ang mga malls, garo na mga camposanto, lalo na pagpatak ki ala una nin hapon hangang bago mag-break kan fasting. Mas lalo na sa 3 to 5 days holidays pakatapos kan Ramadan, madadangog mo ngane ang tonog kan nahulog na dagom ( sabi ngane sa English, you can hear the pin drop) ta ma-laan, mabobongog ka kan kaselensyohan ta dae nang-gad ki mga naga balawbagaw na mga tawo sa mall.

Ang talagang mga serado su mga public restaurants as soon as the sun has risen and will only re-open an hour earlier before sundown (to accommodate those who can’t cook and eat at the cut-off time sa fasting, puedeng mag take-home, but not eat in public pag dae pa su prescribed time).

So, duman sa (Manila Skylounge) restaurant na napundar ko sa eastern province (Al-Khobar), safe akong mag pakakan (Pinoy sanang mga customers) ta tago, nasa (top) 8th floor kan Al-Hammad Hotel. Pig sasara ko sana su pintuan sagkud aram man kan hotel management, na nag papakaon ako, para protektado sa posibleng raid kan religious police (mutawa). Kaya, kada odto, orompokan na su mga Pinoy kung customers

Bibohon pirme ang atmosphere pag Raramadan duman sa restaurant, lalo na pag mina-abot su grupo kan mga Philippine Mangos ( okoda daw kung ano iyan, ta iyan ang mga apod sainda kan ibang grupo ), mga Pinoy na designers, sagkud mga Pinoy administrative assistants. Maribokon, biridahan, erestoriahan, ngararakngakan….. na kun minasobra na, minatuyaw su amigo kung community lider na si Mr. Pataling-hug pondo tolos ang mga katabilan ninda pag minataram na idto si lider, "Kabayan, baka marinig ang mga hagikgik ninyo dyan sa mga rooms, may mag-sumbong, lagot tayong lahat dito".

Sarong beses, maski gawno su tuyaw ni Mr. Pataling-hug, dae talaga na pondo su ngarak-ngakan, pati ngane siya, matitigbak na kaka olok. Oni su erestoryahan (MAS MA KUNSWELO KUNTA KUNG MAY KAIBANAN NA AKSYON):

Pag hilingon mo si Jun Escalante, no way na makataram ka na siya bading. Saro siyang executive assistant ki sarong top-notch Saudi manager. Pirmeng naka kurbata. Tatao siya magdara kan sadiri niya. Maski mag taram, mag hiro, dae mo siya riparo na AHAY palan. Guapo pati, halangkaw, matipuno su lawas. Mala-an dakul na mga Pinay na kursunada siya ta pig hahapot ako kan mga narses na nagkakaon duman saco, kung sisay siya, ta pag dae talaga nag riribok si Jun, bruskohon ang dating, puede laglag calson (sabi kan sarong pilyang nars). Pero, magatol pa siya sa natong. Pag kairibanan nya su mga Phil Mangos, malandi-on man. Ikol ikol naman mag lakaw, tapos su mga kamot malalantikon.

Ang dae aram kan gabos, may agom na nars (siempre babayi) si Jun, nag tatrabaho sa Riyadh (500 kilometers away) na nag hihiling-an sinda 2 times a month. Na-rosog si Jun every other week, para bisitahon si Misis.

Kang mapuon pa sana su bakasyon kan Ramadan na idto, inda kung ono su nangyari ta su agom niya ang pinababa niya sa Khobar. Seguro, confiansa (confident) siya na dae man mahihiling sinda kan mga amigo nyang mga Phil Mangos, o kaya, su agom na ang nagtaram siya man na ang mababa sa Al-Khobar. Okay man ki Jun ta sa hotel ngane sinda nag estar. Seguro, bored na bored na si Mrs kaya nag agda mag lakaw-lakaw man lamang, ta gusto palan magbakal ki gold bracelet, hikaw, necklace. Ta aram ni Jun tororog su mga Phil Mangos pati su iba niyang mga "amigas" pag arog kaidtong oras (alas dos nin hapon), nag duman sinda sa Shola Mall, na kung saen, "baad ngaya may mga bukas na gold shops".

Aw nimo, may duwang Phil Mangos nagbalawbagaw man palan duman sa Shola Mall (nag ha-hunting daa sinda ki Papa-dusa). Sows baga, kan nahiling ninda si Jun, segi su kurarat (tirili-an), "Doliiiiiiiiiiiiiiii, Doli (gay name ni Jun) Nini. Oiiiiii Nini… Idto palan, naenot na sindang nahiling ni Jun, kaya dagos dagos na lumina-og tolos sa saro lang na bukas na gold store, kasunod si Misis. Patay malisya sana daa si Doli…..ta sisay mag ona, na nag papatadyong man siya. Aw baga, dagiton su mga "amigas" niya ta pig-esnab daa sinda, eh aram mo man sana nindo ang mga bading, pursigido pirme, daeng pig pipiling lugar kung ma eskandalo, lalo na, daeng tawo duman sa mall, kaya puerteng maray su pag-dinurat daa ninda, pig dumog pa ninda si Jun, na yaon na ngane naka posisyon sa likod kan eskaparte kan mga ginto, na nag pi-pretend nag pili ki jewelry, na su posisyon daa, garo may pigtataguan. Lalong nadagit su duwang amiga niya, ta dae sinda pig intindi ni Jun.

Aw, sinibot sibot pa kan duwa, na biyong pig tatapik su likod ni Jun, ta yuko-on na daa duman sa likod kan eskaparateng salming, pig-kulibat pa nin: "ANO BA BAKLA, BAKET AYAW MO KAMING PANSININ?"

"ang baklang eto, isnabera porke bibili ng ginto. Ano ka ba naman Nini, hindi naman kami magpapa-libre saiyo ng hikaw". Buda kung ano ano pa daa su mga pigtaram using their cheerful language, ta dae man daa nag riribok su babayi.

Ta dae ng lusotan si Jun, biglang hinampang daa su duwang mga amiga, makusogon su boses ( ta pig modulate pa ngane daa), bulad-bulad su mga mata:

Jun: HOY, HINDI AKO PUMAPATOL SA BAKLA.

Phil Mangoes: (duet pa daa sinda) "Ay nagalit is Ateng, pa ano ka papatol, bading ka din" ( na dae nahihiling su mga buraraton ng mga mata ni Jun, napakaliwa-kanan su kabilogan kan puting parte kan mata.....na gustong mag-clue, UY MGA BAKLA, HUMALI NA KAMO TABI TA ONI KAIBANAN KO SI MISIS.

Grabe daang pula na kan pandok ni Jun, ta dae nagtotonong su duwa na mag-kantyaw ta dae man ngane ninda aram na agom idtong kaibanan, hanggang ginabring na sana daa ni Jun sa kamot kan agom, nagtaram na: HALI KA NA DOLLY, BASTOS ANG MGA BAKLA NA ETO, PAG UUPAKAN KO KAYO.

Duman lang daa natulala su duwang bakla, garo tinuruka su bunton, garo nasinu ki engkanto.

Kan pag kiling daa ninda, nahiling ninda, SINAPAKSAPAK NI DOLLY SI DOLI.

- - - - - - - - - - -

Dae ko na nahiling si Jun pakatapos kaidtong aldaw na nag erestoriahan su mga "kadaragahan" kan makasusupog na insidenteng ini.

  Reply     Top     Bottom     Emoticons  
  Jul 05, 2006 09:51 AM  
-
Super User
Dai naman tabi kaipuhan Manoy Claro ang action sa istorya mo, gari man sana ako nagdangog ki istorya na live, grabe so ulok ko ta very vivid so imagination ko duman sa Jewelry Shop scene! Bata memorize ko hanggan ngunian ang Al Shola Mall sa Al Khobar, the old one which was burned down, igwa duman ki jewelry stores right sa left and right side kan escalator,gari ko na-imagine na nagbasay-basay ang duwang Darna duman na pig-istorya mo

God give us the grace to accept with serenity the things that cannot be changed, courage to change the things which should be changed and the wisdom to distinguish the one from the other [Reinhold Niebuhr]


  Reply     Top     Bottom     Emoticons  
  Jul 05, 2006 12:20 PM  
pai caloy
Super User

Aw iyo tabi Manay Rose, nag work ka man pala sa Al-Khobar? Yaon pa ako kaidto kan nasulo su shola mall, ngonian totally new na idto. Nong nasusulo su Shola, aga idto. maski may distansya duman sa bank where I was working, hilingon mi nangad su smoke, maitomon.

Sabi kan amigo kong Saudi (Ahmed), napupungaw daa siya ta dae ng pasyaran su mga Pilipino kada Huwebes sagkud Biernes, ta su Shola baga Manay Rose kaidto iyo su pinaka centro man kan Khobar (apwera kan Al-Johara) kan dae pa su Al-Rashid Mall... kaya duman ang meeting place kan mga kababayan ta. Segi ang rilibot-libot duman sa laog, pata-as, pababa, paduman sa kanan, sa kaliwa, ta rectangular shape baga idto, na may mga stores in-between big aisles/corridors.

Su saro man na Saudi, matitigbak man ki ngirit habang nakiki simpatiya saco su saro. Pighapot ni Ahmed ngata ngaya Sulaiman segi ang olok mo? Sabi ni Sulaiman, dae niya da ma pi-picture, kun saen na su mga kababayan ni Claro ma duruman sa ma-abot na Huwebes. Lintikosan, na pa nguisi man ako, ta tama siya, batang pag maga July to October, lang orasa baga sa Eastern province, grabe ang humidity.

Maray na aldaw simo and sainyo gabos!

  Reply     Top     Bottom     Emoticons  
  Mar 30, 2012 08:41 PM  
heng "shiheng230"
Louis Vuitton brand after 150 years advocating exquisite quality, comfortable "travel philosophy", as the starting basis for the design ... the name of Louis Vuitton (Louis Vuitton) has now spread throughout the world, a travel goods the symbol of the finest.LV various bag, bag, backpack, you can put all kinds of documents, wallet, passport holder, and a variety of styles, for about a month will launch new products, new styles.Whether it is fashionable ladies or mature male, and even the young and lively, can be found in the LV leather goods. Breakdown of exquisite LV for different needs, tailored, whether it can hold two bottles of wines, wine bag, folded tables and chairs, we can present the true symbol of the LV travel philosophy.

louis vuitton borse italia
Louis Vuitton online uk
Louis Vuitton Luggage
louis vuitton outlet
louis vuitton borse
louis vuitton Italia
Louis Vuitton vendita
moda louis vuitton
replica Louis Vuitton borse

  Reply     Top     Bottom     Emoticons  Pinoy Radio | Filipino Clothing | Filipino T-Shirts