Forum  Photos  Videos   Groups  News  Events  Users  Bicolano Achievers  Home 


Hello, Guest [Sign In / Join NOW! ]

TIGSIK

Message 22 of 23 : 343
Love, Sex and Romance » TIGSIK »


  < Prev     4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23     Next >  
  Mar 31, 2009 12:25 PM  
jen

Tigsik ko sa lugar na Goa

Na kung saen duman ako nagdakula

Taramon dai malingawan

Huli ta tunong partidonian!

Haen na daw mga taga-Goa

Tabangi man daw ako igdi ho, aw ano na an ! heheheh

  Reply     Top     Bottom     Emoticons  
  Mar 31, 2009 06:57 PM  
banini
Tinigsik ko an paboritong linupak
Balingoy o batag basta dakul an salak
Mantikilya, mani, asukar dangan lukaron
Orgolyong pagkaon kan mga Bikolnon

Digdi sa GB sakong nabasa
Sabi ni Majee asin mga pag-iriba
Pag sinda nag-EB sa sadiring banwa
Linupak daa saro sa mga handa ninda.

  Reply     Top     Bottom     Emoticons  
  Apr 04, 2009 11:37 PM  
warrior

Tigsik ko an kanakong siko,

Kaya palan nagbata na ta agko ipot!

  Reply     Top     Bottom     Emoticons  
  Apr 14, 2009 01:09 PM  
Bubbly
Tigsik ko si Inday
Na nagpapaharu-hayahay
Grabe baga ang hakay
Tinutungka na maray ta daing kaulay..

----------------------

Tigsik ko si Viggo
Para sako siya gwapito
Kun dai pa nindo siya bistado
Lord of the Rings, dalanon nindo.


Never be afraid to try something new, because life gets boring when you stay with in the limits of what you already knew. Life is too short to have no fun; and yet too precious to waste. ----------------- May the pain I have known and the conflict I have experienced give me the strength to walk through life facing each new situation with courage and optimism.

  Reply     Top     Bottom     Emoticons  
  Apr 15, 2009 05:01 AM  
Bubbly
Tigsik ko an Naga
Malls duman, nagdadarakulaan na
Kun kadto, Robertson, LCC, E-Mall sana
Ngonian igua naman MALL na MEGA.

USWAG NAGA!!

Never be afraid to try something new, because life gets boring when you stay with in the limits of what you already knew. Life is too short to have no fun; and yet too precious to waste. ----------------- May the pain I have known and the conflict I have experienced give me the strength to walk through life facing each new situation with courage and optimism.

  Reply     Top     Bottom     Emoticons  
  Apr 15, 2009 07:27 AM  
Glenmark "Mac-mac"
tigsik man computer na ini
maluwayon ang koneksyon pirmi
langkag ka na mayo pang nangyayari
imbes na mag-enjoy ka, dai

tigsik ko man ining sakuyang tugang
pasaway talaga mayong maitabang
imbes na maghugas kan pinagkakanan
oto na patuyatoy sa laskwatsahan.----------------------------------------------------------

  Reply     Top     Bottom     Emoticons  
  Apr 15, 2009 08:24 AM  
POI
tigsik ko ang tigsik na ini
lang tibay kan mga tawo digdi
ay yaon man palan ako digdi
su kaiba na ako dinhi.

  Reply     Top     Bottom     Emoticons  
  Apr 26, 2009 05:35 PM  
Bubbly
tigsik ko an Mayo
okasyon sa bulan na ini dakul na gayo
an fiestahan talagang bibo
mataba ka ta kung pirming imbitado.

Never be afraid to try something new, because life gets boring when you stay with in the limits of what you already knew. Life is too short to have no fun; and yet too precious to waste. ----------------- May the pain I have known and the conflict I have experienced give me the strength to walk through life facing each new situation with courage and optimism.

  Reply     Top     Bottom     Emoticons  
  Jun 21, 2009 03:30 AM  
Bubbly
tigsik ko an tirigsikan
haloy ng dai nabubutbutan
garo saindo ng nalilingawan
sa kadaklan kan babasahon diyan sa enotan.

Never be afraid to try something new, because life gets boring when you stay with in the limits of what you already knew. Life is too short to have no fun; and yet too precious to waste. ----------------- May the pain I have known and the conflict I have experienced give me the strength to walk through life facing each new situation with courage and optimism.

  Reply     Top     Bottom     Emoticons  
  Jan 08, 2010 06:09 PM  
Boboy "Bibz"

Tinigsik ko an sadiri ko

ta ako digdi ba'go

sa ka pupusngak ko sa tigsik nindo

nag kurolog su panga ko.

Hi sa lahat.. I'm new here.. hehe...

I can't live forever, but my NAME will last till the end of times.

  Reply     Top     Bottom     Emoticons  
  Jan 08, 2010 11:42 PM  
emilyn

tigsik ko mga BICOLANO,

maski sa anung laban garantisado,

madapa man, minatindog panigurado,

long live gabos na BICOLANO...

  Reply     Top     Bottom     Emoticons  
  Jan 09, 2010 12:34 AM  
emilyn

tigsik ko gabos na baguhan digde sa GB

sympre kasali ako digde

kita makibale

sa purusngakan, numero uno ini.

(thanks GB, u make my day)

  Reply     Top     Bottom     Emoticons  
  Jan 09, 2010 01:10 AM  
emilyn

tigsik ko ning aki ko...

sana sa pag abot kan tamang anyu...

simong maintindihan kung tanu ginibo...

ang pagrayo simo, mas piniling gayo...

ninhuli ta kinabukasan mo, samung inisip intero...

  Reply     Top     Bottom     Emoticons  
  Jan 09, 2010 05:25 AM  
joe
tigsik taga Baao:

'tig sik ko Karatista,
kong turog, tigbason mo
di pa raw'tigsik taga Iriga"

'tigsik ko a burak,
kaya palan di naluluyos
ta plastik a masimot'

Mabalos!

  Reply     Top     Bottom     Emoticons  
  Jan 09, 2010 06:10 AM  
AGTA "LOY"

tisik ko ang mga bikolano

dai napadaog sa tagas kang payo

sain man lupalup ning mundo!

ikinukorahaw oragon ako!

KAMPAY KABIKOLAN

  Reply     Top     Bottom     Emoticons  

  < Prev     4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23     Next >  


Pinoy Radio | Filipino Clothing | Filipino T-Shirts