Forum  Photos  Videos   Groups  News  Events  Users  Bicolano Achievers  Home 


Hello, Guest [Sign In / Join NOW! ]

mga tulang bicolnon

Message 1 of 1 : 10
Love, Sex and Romance » mga tulang bicolnon »


  Dec 07, 2006 05:01 PM  
handiong "baltog"

kan mabisto ka hamis kan ngirit

mo naheling ko sa saimong mga mata nabuhayan

ako nin pag laom sa mga bagay na

nakakapurisaw sa sakuyang isip asin puso

kaya poon kaidto

gusto ko na pirmi natitingrawan

an saimong lawog na pano nin kaginhawahan

nagkahurolog logod si sakuyang

mga kagabatan s buhay naribayan nin

daing sagkod na kaogmahan

narorokyaw napaturon an sakong

likod sa matagas na katreng kawayan

sakuyang nagimata saro sana man

palan na magayon na

pangiturugan...panu na daw si mga

pag laom ko kun

mayo kana...

santilmo

  Reply     Top     Bottom     Emoticons  
  Dec 14, 2006 09:21 AM  
Alicia "Liz"
pede patagalog... sori... curious lang po...

  Reply     Top     Bottom     Emoticons  
  Dec 14, 2006 04:16 PM  
handiong "baltog"

nang makilala ka

tamis ng ngiti mo'y nabanaagan ko

sayong mga mata ako'y mabuhayan ng

pag asa sa mga bagay na bumabagabag sa

aking puso't isipan kaya mula noo'y

ibig ko ng palagi natatanaw araw-araw

yaong mukhang puno ng kaginhawahan

ay naglaglagan tuloy ang mga

pasan-pasan ko sa buhay napalitan

ng walang abang kaligayahan

nagdiriwang at bumalikwas ang

ang aking pagal na likod sa

matigas na papag na kawayan aking

natanto't nakamalayan na isa palang

magandang panaginip panu na

kaya aking mga adhikain

kung wala kana...

santilmo

  Reply     Top     Bottom     Emoticons  
  Dec 15, 2006 09:17 AM  
Alicia "Liz"
Galeng! Tagos hanggang sulok ng puso...

  Reply     Top     Bottom     Emoticons  
  Dec 15, 2006 11:42 PM  
handiong "baltog"

tnx alicia for appreciating my poem

cge na nga para na yan saimo para

tumagos na sa puso mo he he hegirl_ukulele

santilmo

  Reply     Top     Bottom     Emoticons  
  Dec 18, 2006 08:20 PM  
tears "kissntears"
wat a nyz poem!!! magayunon tabo mag basa kang mga bicolanong poem

iF dEr eVeR cOmZ a DaY wEr We cAnT bE 2GeDeR,kEp Me iN uR hEaRt, I'l bE dEr 4EvEr...

  Reply     Top     Bottom     Emoticons  
  Dec 18, 2006 08:45 PM  
dawn "dada"
magayonon man sana daeng madaog sa bicol na iyan............grabe !!!!!! mga hararum na bicol ang ginamit mo.....your so galing.............

maogmahon kaibanan mga kababayn ko,...

  Reply     Top     Bottom     Emoticons  
  Dec 20, 2006 02:03 AM  
handiong "baltog"

salamat tabi stephanie ta natuyawan mo man an sakong

tula na pano nin pagasa asin pagkamoot he hehe dakula pa yan kaya lang iyan na muna he he he

santilmo

  Reply     Top     Bottom     Emoticons  
  Dec 25, 2006 05:15 AM  
H@TCH

AYOS PADI AN TULA MO MAURAG HEHEHE

          sabungeroforlife 

 

 

 

  Reply     Top     Bottom     Emoticons  
  Dec 26, 2006 12:11 AM  
handiong "baltog"
salamat tabi sir he he he bayaan mo ta mamukna logod ako guiraray nin makateritresting tulang bicolnon para digdiboxer

santilmo

  Reply     Top     Bottom     Emoticons  Pinoy Radio | Filipino Clothing | Filipino T-Shirts