AN AMARGOSO

This topic contains 0 replies, has 1 voice, and was last updated by  Bikolanong Layas 14 years, 12 months ago.

Viewing 1 post (of 1 total)
  • Author
    Posts
  • #102451


    Bikolanong Layas
    Participant

    Pasintabi duman sa may mga pigdadarang produkto. Ini sarung osipon man sana bago pa maging sikat an charantia asin ini nangyari sa saru niatong kahimanwa na taga Tabaco City. Ini daang kahimanwa ta nagtatrabaho sa UERM bilang med tech. Minsan may tinabangan sindang pasyente asin duman naulakitan sita nin Hepatitis ku saen uminabot an panahon na naging terminal na an saiyang helang. Garung naghahalat sa terminal na umabot an oras mo. Uminuli an lalaki asin pighanda na niya an saiyang sadiri pati na an saiyang lulubngan. May sarung nakapagsabi saiya na mag-inum nin dahon nin amargoso, na iyo niyang gigibuhon na inumon. Dai man daang mawawara kaya nagsunod. Pagkalihis nin pirang bulan narahay an satong kahimanwa asin angbalik sa UERM asin sinabihan an mg doktor na dai palan kamo tataong magbulong. Ipaghapot tabi kun igwa nin katotoohan an osipon na ini.

Viewing 1 post (of 1 total)

You must be logged in to reply to this topic.