Hotseat for “ART” Jan 3 – Jan 10 2008

This topic contains 61 replies, has 16 voices, and was last updated by  Art 14 years, 8 months ago.

Viewing 15 posts - 1 through 15 (of 62 total)
 • Author
  Posts
 • #105386


  Art
  Participant

  Mabalos sa gabos na sumuporta sa torsidong ini nacon dai ang support nindo napatod na ini.
  Mabalos uli sa miembro can maogmahon tang harong na nag tiwala sa saco esp Nhe POI, Bunso(Carol), Nhe Cheryl, Nhe Jane, Nhe Jennifer, Nhe Chebs, Nhe Ennah, M’nay Rose, Nhoy Rey, Butchokoy, BL, Pai Caloy asin sa may mgahapot na takot ta tibaad sinda ang mapatucaw sa mainit na silya.
  Sa duwa cong Compadre digdi na si Pading Rod and Ding, I personaaly applaud you for your support. Thanks a MILLION!!!!!!!!

  MABUHAY ang Federal Republic of BICOLANDIA

 • #105378


  Ding “Lagalag”
  Participant

  Ako ma daw tabi masaludo man ki Pading Art bago padagos na ibaba an telon sa torsidong ini asin gamiton ko an Jargon kan sakuyang relihiyon:
  Mabuhay an GB !!! Mabuhay kita gabos !!!
  Whaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.

 • #105377


  Rod
  Participant

  One final word before we close this thread and I will use a military jargon we’re both familiar with:

  BRAVO ZULU!

 • #105360


  POI
  Participant

  dakol na salamat manoy art. and i hope that you will be happy and happier 😀

  keep up the faith, sabi mo ngani “there is always light at the end of the tunnel”

 • #105333


  Art
  Participant

  rod

  Pading Art, it was a pleasure meeting you and your wife. It was not the proper venue to meet and talk but we made the most of it. Huni, nagmata pa sana ako…ala una na nin hapon (time to watch football). Alas singko na kaming nagpuli. Bisitahon taka manga nuarin. Ano Padi, nang gana kamo kasubanggi?
  Padi can nahiling taca parani sa samo, sabi co que agom huyan niaco si Pading Rod. sabi ni Agom huna co dai mo pa cya kilala. sabi co EU pero huyan parani si Rod Navarro.
  Alas singko na man caming naca abot sa harong ta nag hulog pa aco sa poker machine sa may pintuan. nabawi co su puhunan na nainot nadaog buda nanggana aco que diit. Si Agom gana man.

  Ding

  Congratulations tabi Pading Art… garo bako sana su mga ka-aki-an an iguang nanudan digdi saimo. Igua man nanudan maski idtong aki pa an isip na arog sako… Lolz. Iba talagang magtaram an tawong dakula na an inagihan sa buhay. Saludo ako saimo tabi Padi. Marhay pa palan kamo ni Pading Rod ta nagkahilingan na. Schedule ta tabi Padi. Maghuron tabi kamong duwa ni Pading Rod asin kun siisay pa an mga harani diyan sa saindo ta diyanon ko kamo maski anong oras na kumbinyente saindo. Bakante ako ngunian na mga aldaw. Regards tabi Padi saimo asin sa Pamilya. Ingats.
  Padi Ding, mabalos palan sa suporta asin tiwala mo saco. Bayae sana Padi ta maghuron cami ni Pading Rod cung nuarin queta maghirilingan. Dai acong aram na puede tang ma inbitahan ta garongdai acong midbidna harani samo. hapoton co daw si Pading Rod. ok Padi. Ingat sinda saimo. God Bless.

 • #105306


  Ding “Lagalag”
  Participant

  Congratulations tabi Pading Art… garo bako sana su mga ka-aki-an an iguang nanudan digdi saimo. Igua man nanudan maski idtong aki pa an isip na arog sako… Lolz. Iba talagang magtaram an tawong dakula na an inagihan sa buhay. Saludo ako saimo tabi Padi. Marhay pa palan kamo ni Pading Rod ta nagkahilingan na. Schedule ta tabi Padi. Maghuron tabi kamong duwa ni Pading Rod asin kun siisay pa an mga harani diyan sa saindo ta diyanon ko kamo maski anong oras na kumbinyente saindo. Bakante ako ngunian na mga aldaw.Regards tabi Padi saimo asin sa Pamilya. Ingats.

 • #105305


  Ding “Lagalag”
  Participant

  Congratulations tabi Pading Art… garo bako sana su mga ka-aki-an an iguang nanudan digdi saimo. Igua man nanudan maski idtong aki pa an isip na arog sako… Lolz. Iba talagang magtaram an tawong dakula na an inagihan sa buhay. Saludo ako saimo tabi Padi. Marhay pa palan kamo ni Pading Rod ta nagkahilingan na. Schedule ta tabi Padi. Maghuron tabi kamong duwa ni Pading Rod asin kun siisay pa an mga harani diyan sa saindo ta diyanon ko kamo. Bakante ako ngunian na mga aldaw.Regards tabi Pai saimo asin sa Pamilya. Ingats.

 • #105300


  Rod
  Participant

  Pading Art, it wasa pleasure meeting you and your wife. It was not the proper venue to meet and talk but we made the most of it. Huni, nagmata pa sana ako…ala una na nin hapon (time to watch football). Alas singko na kaming nagpuli. Bisitahon taka manga nuarin. Ano Padi, nang gana kamo kasubanggi?:D

 • #105299


  Art
  Participant

  POI

  hallllooo manoy art…gari baga nasusulo na pati naghapot saimo. wara na nagrarani..hahhaha..aber daw ta buhayon ta guiraray ang karaba. gari baga may commonality kamong tres muskiteros, ang pagiging “matinik” pero gari mas matinik ang tsiks na naka agom saindo..heheh.. = tama ca d’yan Nhe POI na mas matinik sinda pero sa huna co may iba ibang traits ang mga tsiks na nacua mi. saco medyo maculit. Dai co aram sa parte can compadre cong si Ding Rod who by the way na met co si Pading Rod buda ang saiyang agom sa casino caso banggi for the first time. Si Pading Ding na sana ang dai pa.
  looking back, ano konta ang gibohon nindo para mas magayon ang ending, buda ano ang advice nindo sa mga lalake na yaon man sa parehong sitwasyon na inagihan nindo. = para sa saco, if I can bring things back dai aco dapat nag pa challenge sa ina niya then baco cya ang agom co and I admit that was my biggestmistake. Si agom was engage to be married sa sarong tisoy na USNavy na cataning ninda, kababata niya (tisoy man ang nacua ni agom, maitom lang…hahahaha). Camong mga lalaking arog man ang sitwasyon samong magcaamigo, ang masasabi co saindo na isipon cadadesisyon nindo ta murot may maculogan na miembro can saimong pamilya. Ngunian cung dai camong aki maghuron que marhay ta cung puede pang magba’go thenwork on it,pero cong caipuhan na mag bulag do it peacefully and separate amicably. Cung medyo maisog ang agom hale na sana ta daindata na mapagbuhatan/maculgan mo si agom. Refrain from saying words that you really don’t mean to say because word said canneverbe takenback. Aco, sa ngunian I learned toignore her to avoid confrontation. Do I have to do this for the rest of my life? NO, there’s always light at the end of the tunnel. To avoid all these,Dai nanggadmagpabuyo sasaimong desisyon. isispon na marhay asin ta’wan nin gulping panahon ang sarong relasyon. You must have enough time to know her/him before you decide he/she is the one. Yes may iba d’yan na minaluwas ang tunay na ugali a year or so after kasal.
  mabalos= mabalos din saimo Nhe POI. EU, tama ca na medyo harabo ng maghapot ang mga tugang ta,murot maisalangsinda sa nagca calayong tucawan.Sisay daw ang puedeng isunod,ang mga prospected candidates ay:Journey, Cheryl, Agnes, Bebop o caya si Nhoy Ron. Siisay caya, puede cayang sabay-sabay sindangisalang sa trono? HMMMMM….what an idea….

 • #105193


  POI
  Participant

  hallllooo manoy art…gari baga nasusulo na pati naghapot saimo. wara na nagrarani..hahhaha..aber daw ta buhayon ta guiraray ang karaba. 😀

  gari baga may commonality kamong tres muskiteros, ang pagiging “matinik” pero gari mas matinik ang tsiks na naka agom saindo..heheh..

  looking back, ano konta ang gibohon nindo para mas magayon ang ending, buda ano ang advice nindo sa mga lalake na yaon man sa parehong sitwasyon na inagihan nindo.

  mabalos 😉

 • #105066


  Art
  Participant

  Manay Rose Super User

  @Noy-Art – thank you tabi sa very straight forward na answers sa sakong mga questions. Hopefully, anyone among them or maybe all are members of GB or perhaps their sons or daughters will read this, there is nothing more soothing than to hear the person you once loved and hurt express remorse and say sorry – that is also humbling. Life is always moving on whatever is the circumstance. = M’nay Rose mabalos sa hapot mo tabi, gulping panahon na ang uminagi, dapat lang na mapacarhay ang bagay na dapat pacarayon. igwa pa palan acong gustong macumusta sa saro cung dating classmyt sa hi school. When I first laid my eyes on her, grabe ang carabcatab can daghan co. Those beautiful eyes was hitting me on my soft spot and her smile was so much to bare. Caya cguro cya ang first crush co when I transferred from Bicol School of Fisheries to Tabaco High school. Shelives in one of the Baranggays of Tabaco City. she was the Miss Sophomore of class 61-

  Mnay Rose ang correction tabi, hinali co ang IS between She and lives. Grabe na mananggad su init can tucawan co pati keyboard habo ng magsunod saco ta mainiton daa

 • #105065


  Art
  Participant

  ~siennah ~ “EnnaH”

  Sa init can tucawan co pati keyboard nagbinoa. gulpihon ang naging typoerrors co. ang bold letters ang correction. SORRY

  Sa anong paagi mo po pig ilusyunan asin pirang taon bago nahulog ang “OO” ni agom mo? = sa katunayan may GF aco noon even before my enlistment sa US Navy. Kairiba co pa can ipina midbid sacuya si agom. Dai acong intention na ilusyunan si agom. Su ina ni agom medyo hiniling aco from head to to toe and back na na medyo malaen ang hiling, sa dagit co pina arangcada co su sacong caro buda sinabi cong saco babagsak ang aki mo. sa laog can tulong bulan agom co na cya. that was more than 35 yrs ago

 • #105009


  Art
  Participant

  ..rey..

  Salamat tabi manoy art sa simbag…. Anion po si kuya Bernie ngunian sa Afghanistan mag kapareho po ang companya na piga trabahuhan me. ikamusta na lang po kita sa iya… Salamat tabi gueraray. God Bless.
  Nhoy its my pleasure na masimbag co ang hapot mo buda ba’go co malingwan salamat palan sa pag add. Ba’go cya naghale sa Chula Vista, sabi n’ya sa Iraq ang trabaho n’ya, caya ‘yan ang aram cang mga tawo digdi. Niaon palan cya sa Afghanistan. Paki cumusta na sana saiya.

  jennifer

  hi manoy art, salamat man kang pagsimbag mo kan sakuyang hapot. you got me!!!he,he—nehhhh….actually, i’m really looking for a couple of our friends that used to be in the uss kindaid. i got no more questions for you. pahingalo na nguna this time
  Mabalos Nhe Jennifer sa pagpahingalo mo ta mainiton na ining natutucawan co murot masulo na ta puertehon baga ang mga hapot can satung mga tugang digdi sa maogmahon na harong can mga Bicolnon from around the globe. Eu managgadgarong tamaaco na c SO mo niaon sa Kinkaid. Imbitahe man kami nila Pading Ding and Pading Rod pag abot can maogmang aldao ta mahiling tang magbayli si Pading Ding.

 • #104974


  jennifer
  Participant

  hi manoy art, salamat man kang pagsimbag mo kan sakuyang hapot. you got me!!!he,he—nehhhh….actually, i’m really looking for a couple of our friends that used to bein the uss kindaid. i got no more questions for you.pahingalona nguna this time.

 • #104966


  Rey
  Participant

  Salamat tabi manoy art sa simbag…. Anion po si kuya Bernie ngunian sa Afghanistan mag kapareho po ang companya na piga trabahuhan me. ikamusta na langpo kita sa iya… Salamat tabi gueraray. God Bless.

Viewing 15 posts - 1 through 15 (of 62 total)

You must be logged in to reply to this topic.