Hotseat for Gem “noemi” Marigondon

This topic contains 19 replies, has 6 voices, and was last updated by  noemi 17 years, 9 months ago.

Viewing 15 posts - 1 through 15 (of 20 total)
 • Author
  Posts
 • #29292


  noemi
  Participant

  Continuation tabi ini kang mga hapots ni Carolina..Maski pipirot na ako,paYt sana! : )

  actor:

  actress:

  tv show: Kapamilya Primetime Bida..

  channel: Kapamilya ngani.. hehe

  song: i’LL be (ever!)

  singer:

  boyband:

  girlband:

  music: Ballad Songs,poP,Alternative..

  sports: Basketball

  cartoon: di ako mahilig..

  cartoon character:

  book:

  author:

  Yanga ta makulog ang ngipon ko ngunyan?– makikinaonon ka panong chocolate…

  Yanga ta ika bako makulog ang ngipon mo?– magkaiba ang aldaw kang pagkulog kang ngipon ta..Ako, MWF..Ako,TTHS.. hheeeeeee

  Tubod ka sa manghuhula? –dai na..nag-PREX na ako..

  Nakapahula ka na?- -iyo..kang hi-skul..

  Ano man sabi? Nangyari man? – -dai ko na rumdom..

  Yanga ta nagkakaturog ang tawo? — makaherak man sa mata ta kung pirmi na sanang muklat..

  Yanga ta may napapangiturugan kita? – – pano iyo ito ang continuation kang mga bagay na dai mo na nagkagiribo kang mata ka..

  Yanga ta minsan ang pangaturugan kasugpon kang naputol na dream dati? — baka dai na naromdoman kang ‘author’ su sunod na mangyayari kaya pipamata na sana kita..Ang sabi kang ‘author’, “sa sunod n sana ngaya Ne ha?Memory Gap man sana..”

  Napangaturugan mo na man na naglalayog ka? – -AY sana!tapos biglang mauulog ako..ta may nag-aging eroplano,naligis daa su pakpak ko..

  Hanggang saen naaabot mo pag naglalayog ka sa dream mo? — sa panginoron lang..mala inagihan kang eroplano!

  Yanga ta nakapikit ang tawo pag turog? – – ta kung muklat yan,pagkaaga pikit man kitang maralaog sa opisina o sa eskwelahan..Pano ta maiiling ang mga gibo gibo kang mga KURAKOT!sabagay,halos gabos man nagbubuta-butahan sa mga pasaway na pUlitiko..Nem!nag-arabot sa kurakot su mga simbag ko..hehe

  Yanga may tawo sa mundo? – – Tanganing may kaiba syang pareho nya pero ibaba sana ang ranggo and in the end,sya man sana ang ma-judge kung sisay ang pwedeng maging arog nya asin kung sisay sana ang pwedeng mag-iba sa kahadean nya..Though kung iisipon,medyo pinagal nya lang ang sadiri nya (LORD,OPINYON KO MAN SANA PO INI HA?DAI PO MAGTAMPO..) ta naglalang syang pagkadakul-dakol na tawo buda halos gabos pasaway tapos sya man sana ang maayos kang mga salang gibo ta..sa iling nindo houSemates? este mga uKZ?

  Saen ka tubod: Ang tawo hali sa Diyos o hali sa ukay? — HALi sa Diyos..

  Paki paliwanag kung yata. — Ta tunay akong KRISTIYANO.. pirming nagsisimba kaya nadadangog ko ang pigpapaliwanag kang PADI kada misa..pero aram ko ,maski ang mga PADI,dai ninda aram kung tlgang sa UKAY o DIYOS sinda hali.. ta ang aram ko,iyan na istoryang hali kita sa UKAY ksabay iyan sa subject ta gabos kang hi-skul kita (romdom mo dear?) Su Stages of EvoLution baga na pig-ppResent pa kaito ni Madam na ___ (lingaw ko pangaran ni Ma’m) hanggang maging tawo..Kaso dahil sa FAITH ninda sa DIYOS,mas makusog ang paniniwala ninda na gabos na tawo hali sa DIYOS asin mabalik man kita SAIYA..

  Yanga wara akong gana maghapot saimo ngunyan? MAla baga ta gari iuyaman k na saku!hehe

  Sisay ang isusunod mong papatukawon sa silya elektrika?Sekwet…….

  Pede ka magtao ning clue? — ayoko nga..hehe

  Anong masasabi mo sa mga tawo igde? Ay,da best!

  Sa mga ukay? — Ingutohi man daw ako!!

  Sa mga tawong ukay? — Dai pakapangana ki batag ta baka kumulog ang saindong _ _ _ _ toLak!

  Sisay si Sisa? — Ina ni Crispin and BAsilio

  Yanga tighahanap niya si Crispin saka Basilio? — nawawara gayod..

  Yanga ta napirot na ako? — tanganing pomondo ka na sa kakahapot!hehe

  Yanga ta tatapuson ko na ining questions ko saimo? haaayyyyyyy salamat……..

  Yanga ta kang naghapot si Unique, tigsimbag mong hapot man, binicol mo lang? — Dai ah..dai ko romdom..INda ko daw kang UNIQUE na an,gari haling CADLAN!nyahahahah!

  Yanga ta diiton pa sana ining hapot ko saimo? — Iugakan ka gayod panong maghapot dear..

  Gusto mo pang dagdagan ko? DAi na!pls????????

  Cge na dear, tama na nganay… napaluwas sana ako dahil kila manoy wawoy hehehe.. cge babayoooo mwah

  Yeheyyyyyyyyyyyyyyyyyyy!!!LabYu dear!Sana dai kn magbalik!… : )

 • #29286


  noemi
  Participant

  CAROLINA!!!!! : )
  gem pahapot man… sUS!ang tonopati kang hapoton mo dear gari diiton sana ano?hehe
  Yanga Gemma ang ngaran mo?’coz im a GEM (isang bato pero PReCiouS!)hihihi..
  Yanga ta Noemi su nickname mo ngunyan? : Iyan kaya su AIRNAME ko kang DJ pa ako duman sa Radio sTationkang School mi in cOllege..
  Yanga Marigondon ang surname mo? Mala baya ta iyo aPelyido ni PAY!haha!
  Nuarin ang birthday mo? :Isus!SlumBook!hihi..cge nngani,OCTOBER 30 tabi dear..
  Saen ka datinag elementary bago ka nagtransfer sa school ta? Sa LeGazpi POrt..
  Grade ano ka kaito kang nag transfer ka? : Grade 2
  Yanga nag transfer kang school? :Pano pipagal daa si papa ki kakaatod sakuya duman!Pano kaya,imbes na mag-tricYcle kami,ay aba!ta cge mi ang lakaw!Sisay ang dai mapagal kaan?!
  Sisay paborito mong teacher duman? Sain?sa dati?Dai ko na miridbid dear..Grade 1 ako kaito,may memory GAP tulos ano?..ika nga,bawal ang FORK,HIFON!hahah!
  Anong favorite subject mo kaito?:Mmmnnn…Filipino sana…(Mahalin ang Sariling Atin!Hmm!)
  Saen ka nag high school? sa Aquinas baga Dear..Uy,may memory Gap din sya..hehe
  Yanga dae ko ika naiiling sa aquinas kaito? Abo mo sana ako ilingon..Narumdoman mo kang nagkasabayan pa ngani kita sa tRicy?..Nwey,4get abwt it.. : )
  Magkaklase kamo ni Thal? Magkasection? Dai! Abo ko daw!haha!joke lang klasmeyt!hehe..Ang aram ko,kaklase nya su EX ko..Hapota sya..
  Sisay adviser nindo kaito? :Su may ataman daang dwEnde ito dear..Si mRs. Llenaresas..
  Sain ka nag college? Computer Arts Technological College..
  Anong course tinapos mo? BS in Office Adminstration; Major in Computer Education.
  yanga yan ang kinua mong course? :Gusto kokya magtrabaho sa ofis..but i also want to teach..kaya iyan su course na kinua ko..Pwedeng sa opisina,pwede magturo sa mga aking pasaway.hehe
  Pira kamong magturugang? 3
  Aram ko na na ika ang matua, anong feeling pag matua? :Feeling?Ok lang..pirming lamang..hehe..Nde,dpat mas makusog ang determinasyon pag matua ta saimo nagkukuang kusog ki boot ang mga tugang mo..
  Saen ka nakaistar duman man gilayon? Yup!
  Pawno na ngani pag pasiring saindo, hali duman sa elementary school? Dai ng agihan duman dear…pigkudalan na..dumanka mag-agi sa ibongna eskinita,hampang kangJY Ent.tapos diretso lang..Pag nabunggo ka,iyo na ito ang harong mi!hahah!dai man,bagomag-dagat dear..aram mo baga ito baku?duman kp ngani naga-langoy langpy kang batit kp!haha!
  Sisay si Mike sa buhay mo? My Boyfriend; )
  Saen mo siya namidbidan? Sa School..
  Pirang years na kamo? 2
  Yata nagustuhan mo siya? :MAboot,tatao…mag-intindi!haha!
  Pira na edad kaito? Balita ko PKA man? : Nyahahaha!Iyo na..dai na ngaya pag-aputa ta parareho kita mga ‘PKA’ ang mga Luvs!haha
  Kumusta na palan ang San Roque ngunyan? :So far,not good..joke!Maray man dear..PAril nman ang mgaagihan…kaso su riprap,oto baga inanod na kang dagat..hehe
  Iniba na talaga name? totoong ang tig aadress na Gov. Forbes? :Gari kaya maynag-ako na saiya itong street na ito,di sge kastahi!haha!kaya may GOv Forbes St. nangonyan..
  Nya su mga kabatch ta kang elementary, yaraon pa gabos duman? :Su iba,iyo..dgdi na sana gayod ini magururang..hehe..Su iba,nag-JAPAN,kaya duman man sinda magururang..tama? Su iba,dai ko aram..Gururang n gaYod!hahahahaha!
  May pinagbago lamang sa SRES? : Igwa! Su basketbol court dai na pigkakawatan…ta inali na su ring..Syempre..ta sain p man nanggadmkarawat su plaYER! Tapos..may mga bagong rums…kaso rinalaag na sana baga sa tahaw…
  Sirisay na bagong teachers duman?:Dai ko miridbid dear..buda kung may midbid ako,malamang dai mo man midbid ta 48 years k ng nwara digdi sa bikol!hehe
  Yaon pa su paborito mong teacher sa Math na halangkawon, si Ma’am na Arcos? HAhaha!iyo,yaon pa..
  Halabaon pa ang buhok kaito hanggang ngunyan? :Iyo pa baga..haloyon n lamang kakataram na i-oofer itong buhok nya sasanto, ’til now,dai p baga..sshhh..hehe
  Nya si Madam na Bulawan, yaon pa ito? Mmmnn..ang aram ko na-stroke ito..Su aki nya ata ang nagsalida..
  Si Ma’am na Celosa parin ba ang teacher sa grade 1?Yup!
  Balita ko si Joya Martinez na kabatch ta, teacher na duman? Iyo baga..i think sa kinder..
  Anong grade tigtuturuan niya? :Kinder ngani (kulit!heh

 • #29285


  noemi
  Participant

  Chabing “Sinapot” – (Haha!Baraliktad na lugod dear! : )

  nyata naka palda ka daa sabi ni mama egg (aka anne) kanina sa mol? – Pano kya nag-uroron-uron kami duman saKisaten Cafe’ kang mgakatrabahoko..Bsta sana bagang nagkairisipan na magrarabas maski naka-uniform! : )
  pira centimetro su palda mo kahalipot? Mmmnnn…bsta sarong dangaw bago magtuhod..Pirang centimetro ito dear sa iling mO?hehe
  ano kulay kan palda mo kanina?…Dark Gray…
  siisay pang 15 na nakaheling kan palda mo pagluwas mo sa ikaduwang liko kan arong nindo?(Ano dear??!!Oni ang sabot ko ha…Ang nakaheling kan palda ko pagluwas sa ikaduwang liko bago kang arong mi ay sina……..Neybors ko! (sampulo kaya sinda,tanda ko)..YAon n duman su paralaba kang mga bado mi (lalo n kaining palda ko hehe),su nagtrabaho kang arong mi,su nagbarasketbol sa baybayon kang San Roque,asin su aki nasigeng agad sakuya ki pisopakaabot ko pa sana o arayo p ngani ako (tugang ito kang klasmeyt mi ni Carol sa Elementary : )
  anong tela su palda mo kanina? velvet ba?Baku dear…gari su mga tada-tadang tela ini ni JUN LEE (midbid mo? SSssshhh)
  pano pagpahale ki punggod?maglaag ka kang puti..Ano n ngani ito?Ay iyo!su puti kang bonAy dear! Ooopppsss..ang isip!hihi..ilaag mo sa pandok mo ki mga 10-15 minutes..tapos labar kn..do it during nyt tym.. : )
  pano pagpatubo ki frekel (su arog mo ta looking tisay). muya ko man kaya. Iuyaman ngani ako kang mga pekAs na ini tapos ika gustohon mo man!Maray pa ibalyo ko ini saimo,gusto mo?….BSta ang aram ko si lola igwa man kaini mga pekAs na ini dear (sumalangit nawa ang saiyang kaluluwa…)
  pano maging seksi arog mo? kaipuhan ko ba man ki sarung ‘myk’ para maging seksi? sa panong paraan? : ) Isus!!seKsi??Me???…Yiii…hehe..Ahhh..kung sarong ‘myk’ ang kaipuhan mo,dai k magpaseksi dear…dapat magtrabaho ka sa PEPPERLAND HOTEL!haha!…
  pano ba maging maogma ang lablyf? : ) Well, i think nasa sainyo yan dear…One thing is urcoMmUnication w/ each other,accePtance and RESPECT..
  nyata pirmi ako naglalaway pag nakakaheling ki pink na tsinelas? Ano??As in naglalawaY?Grabe na an dear..hehe..Siguropanu paborito mo ang PInk..Same with my sistah my otherfriends..Ako ngani pagnakakailing ki BLUE,sus!nagkakaduruling akO!nyahaha!…MAski daing kwarta,cge bakal!kaya gasgas ang credit card!Nyyeee..
  ano maray gibuhon para may magibo? …MAgmoling..magkaon…magbasa…pinaka-importante,magduman sa simbahan.. : )
  nyata ta tano ang nyata sa naga? Iyo na gayod nakasanayan kang mga tga-NAGA dear..kaya dai ta na pakiaraman,iyo?hehehe..Pis tau ha? Mwah!
  nyata nagtaba ako?Puro ka gayod kaon panU!iyo,tama ako?Pag mduman ka kay Anne,makaon kamo..Maray pa iiba mo si bunso magparakaonpara lalong maogma si’HONey’ nyapag-uli digdi..hihihihi..
  sain digdi sa legaspi ang may dakolna lalake na gym? Nye!dai pa daw ako nka-GYM dear..Mmmnnn..’ala ako idea dear..magtayo kn snang GYm tapos laganan mo ki: for boys only!!!hahahah!
  nyata ta aram mo? may mapa ka kan gym? mapa kan Cr kan gym igwa ka? Ata ng dai ko aram…Mapa Kan CR kan GYM??Bae na dear,ta baka mala-paraT sana san!hahahahah!
  nyata parong lemon air freshner ang buhok mi ni mama egg? MAla ta hale kamo sa HIKARU SAlon..NAgparelaKs gayod kamo,tama dear?Yehey!naukod ko! hehe
  naga inom ka bang gatas? IYo man…makaiRAb kaya kung puro-pirmi..dai ako masyadong hilig..
  anong flavor?Plain lang
  color? White..
  may fink ba na gatas? GAri igwa dear..Ung Strawberry flavor..
  anong hayop may fink na gatas? TarSier!apota kara Tolhits!nyahahahahah!
  tunay?)Ata apoton mo ngani kara ToLhits..(su mga napeke..Ssshhh..)Pis man kami kaito!hahahah!

 • #29284


  Anonymous

  gem pahapot man…

  Yanga Gemma ang ngaran mo?
  Yanga ta Noemi su nickname mo ngunyan?
  Yanga Marigondon ang surname mo?
  Nuarin ang birthday mo?
  Saen ka datinag elementary bago ka nagtransfer sa school ta?
  Grade ano ka kaito kang nag transfer ka?
  Yanga nag transfer kang school?
  Sisay paborito mong teacher duman?
  Anong favorite subject mo kaito?
  Saen ka nag high school?
  Yanga dae ko ika naiiling sa aquinas kaito?
  Magkaklase kamo ni Thal? Magkasection?
  Sisay adviser nindo kaito?
  Sain ka nag college?
  Anong course tinapos mo?
  yanga yan ang kinua mong course?
  Pira kamong magturugang?
  Aram ko na na ika ang matua, anong feeling pag matua?
  Saen ka nakaistar duman man gilayon?
  Pawno na ngani pag pasiring saindo, hali duman sa elementary school?
  Sisay si Mike sa buhay mo?
  Saen mo siya namidbidan?
  Pirang years na kamo?
  Yata nagustuhan mo siya?
  Pira na edad kaito? Balita ko PKA man?
  Kumusta na palan ang San Roque ngunyan?
  Iniba na talaga name? totoong ang tig aadress na Gov. Forbes?
  Nya su mga kabatch ta kang elementary, yaraon pa gabos duman?
  May pinagbago lamang sa SRES?
  Sirisay na bagong teachers duman?
  Yaon pa su paborito mong teacher sa Math na halangkawon, si Ma’am na Arcos?
  Halabaon pa ang buhok kaito hanggang ngunyan?
  Nya si Madam na Bulawan, yaon pa ito?
  Si Ma’am na Celosa parin ba ang teacher sa grade 1?
  Balita ko si Joya Martinez na kabatch ta, teacher na duman? Eu?
  Anong grade tigtuturuan niya?
  Ika may balak ka man kaito na maging teacher?
  Ano na palan ang itsura kang dagat kang san roque ngunyan?
  Kumusta na man sa lugar ta? ano pinagbago?
  Nangangaroling ka man kaito?
  Anong favorite mo:
  food:
  drink:
  color:
  movie:
  actor:
  actress:
  tv show:
  channel:
  song:
  singer:
  boyband:
  girlband:
  music:
  sports:
  cartoon:
  cartoon character:
  book:
  author:
  Yanga ta makulog ang ngipon ko ngunyan?
  Yanga ta ika bako makulog ang ngipon mo?
  Tubod ka sa manghuhula?
  Nakapahula ka na?
  Ano man sabi? Nangyari man?
  Yanga ta nagkakaturog ang tawo?
  Yanga ta may napapangiturugan kita?
  Yanga ta minsan ang pangaturugan kasugpon kang naputol na dream dati?
  Napangaturugan mo na man na naglalayog ka?
  Hanggang saen naaabot mo pag naglalayog ka sa dream mo?
  Yanga ta nakapikit ang tawo pag turog?
  Yanga may tawo sa mundo?
  Saen ka tubod: Ang tawo hali sa Diyos o hali sa ukay?
  Paki paliwanag kung yata.
  Yanga wara akong gana maghapot saimo ngunyan?
  Sisay ang isusunod mong papatukawon sa silya elektrika?
  Pede ka magtao ning clue?
  Anong masasabi mo sa mga tawo igde?
  Sa mga ukay?
  Sa mga tawong ukay?
  Sisay si Sisa?
  Yanga tighahanap niya si Crispin saka Basilio?
  Yanga ta napirot na ako?
  Yanga ta tatapuson ko na ining questions ko saimo?
  Yanga ta kang naghapot si Unique, tigsimbag mong hapot man, binicol mo lang?
  Yanga ta diiton pa sana ining hapot ko saimo?
  Gusto mo pang dagdagan ko?

  Cge na dear, tama na nganay… napaluwas sana ako dahil kila manoy wawoy hehehe.. cge babayoooo mwah

 • #29268


  Anonymous

  nyata naka palda ka daa sabi ni mama egg (aka anne) kanina sa mol?
  pira centimetro su palda mo kahalipot?
  ano kulay kan palda mo kanina?
  siisay pang 15 na nakaheling kan palda mo pagluwas mo sa ikaduwang liko kan arong nindo?
  anong tela su palda mo kanina? velvet ba?
  pano pagpahale ki punggod?
  pano pagpatubo ki frekel (su arog mo ta looking tisay). muya ko man kaya.
  pano maging seksi arog mo? kaipuhan ko ba man ki sarung ‘myk’ para maging seksi? sa panong paraan?
  pano ba maging maogma ang lablyf?
  nyata pirmi ak onaglalaway pag nakakaheling ki pink na tsinelas?
  ano maray gibuhon para may magibo?
  nyata ta tano ang nyata sa naga?
  nyata nagtaba ako?
  sain digdi sa legaspi ang may dakolna lalake na gym? 😀
  nyata ta aram mo? may mapa ka kan gym? mapa kan Cr kan gym igwa ka?
  nyata parong lemon air freshner ang buhok mi ni mama egg?
  naga inom ka bang gatas?
  anong flavor?
  color?
  may fink ba na gatas?
  anong hayop may fink na gatas?
  tunay?

 • #29250


  noemi
  Participant

  UNIQUE:salamat po at chatmates na tayo –( Nata ulukon ka?Gari k naka-insulto!hehe)
  questions: (hapots:)
  1. 1 + 1 = 11
  3. 3 + 3 = 33
  4. 4 + 4 = 44
  5. 5 + 5 = 55
  6. yata ta pang grade 1 ang tig aansweran mo? Iyo lang ang kaya kang utak ko.. ) :
  7. dae ka man nauyam sako? iyo man..kaso dai akong maginibo..Pis! : )
  8. ano ta dae ka nakabalik kahapon? nagdugdog tabi pano..nyahaha!
  9. kumusta na su tinanom mo, nadidiligan pa? aySus!sinabimo!Oni baga,fresh n nman..hihihi
  10. nanganaan sa dilig kahapon kaya di ka nakabalik? Diit lang..

  cge yan po muna… chat ulit tayo mamaya – Mapadugdog k man?

 • #29210


  Anonymous

  salamat po at chatmates na tayo 🙂
  questions:
  1. 1 + 1 =
  2. 2 + 2 =
  3. 3 + 3 =
  4. 4 + 4 =
  5. 5 + 5 =
  6. yata ta pang grade 1 ang tig aansweran mo?
  7. dae ka man nauyam sako?
  8. ano ta dae ka nakabalik kahapon?
  9. kumusta na su tinanom mo, nadidiligan pa?
  10. nanganaan sa dilig kahapon kaya di ka nakabalik?

  cge yan po muna… chat ulit tayo mamaya 🙂

  -unique-

 • #29205


  noemi
  Participant

  Thal ‘magatol’ – – ala ka gem kakalagun ka kang gurang sabi ng dai pwede putulon ang puon kan nyog
  ipapapriso mo pa so 3magturugang bata nagpirirmahan na wrang maputol.
  Noy,abo ko na kaya problemahon su magturugang kaya maski ano n sana baga ang pigpararalaag ko jan sa mga hapot mo…Pacnsya na sana ke Lola..su tolo kaya ang aram ko,sinda na nag-uroron kaitong gibo-gibo ninda kaya bhala man sinda sa buhay ninda! maraoton ugali ano?hahaha!

 • #29204


  noemi
  Participant

  For: savina (sabing)
  nyata palan iyo? – Iyo..nakua mo nanggad dear!hehe

 • #29203


  noemi
  Participant

  UNIQUE :
  Talaga? pwedeng textmate na rin? – Sure!kaso ang msg ko marereceive mo after two dayS..Ok lang saimo?Delayed kaya…Ibang network man kaya ini mare/pare eh..haha!
  magtatanong pa ako pwede po? – Sana maubusan ka na ki ihahapot…hehe
  1. Bakit? Nata?
  2. Sino? Sisay?
  3. Saan? Sain?
  4. Kelan? Nuarin
  5. Paano? Pa’nU?
  6. Kanino? Kay sisay?
  7. Magkano? Manggurano?

 • #29133


  bathurst
  Participant

  gem
  @qs1-ala ka gem kakalagun ka kang gurang sabi ng dai pwede putulon ang puon kan nyog
  ipapapriso mo pa so 3magturugang bata nagpirirmahan na wrang maputol.

 • #29022


  Anonymous

  nyata palan iyo?

 • #29020


  noemi
  Participant

  thaL “MaGatOl”

  gem mahapot man ako bilang saro mong amigo, kaklasi asin iba pa,ang hapot ko ang mga minasunod. – – – amiGo k jan noy!kaklasi pwde pa…hehe..

  1.gem may sarong gurang na magagadanon na pinaapod nya so tulong aki nya ang sabi nya sa tulong aki nya ako magagadanon na dai akong iwawalat saindo sulamente ang sarong poon kan nyog ngunyan sabi nya sa matua, ika ta matua ka pag nagbunga ang nyog saimo ang laya,ika ta panduwa ka pag nagbunga ang nyog saimo ang matagas, ika man ta kangudan ka pag nagbunga ang nyog saimo ang lumbod pro ang sabi kan gurang sa matua ika ta matua ka ika ang mainot na maani, ini ang apot ko saimo gem paano maani so matua ta bago mag laya ang nyog malumbod muna kong siring maagi muna sa kangudan(ang sbi kng gurang dai pagpaludon ang nyog magiriras iras) – – –
  Simbag – tutal gadan naman su guRang,palodon na ang niyog,ipalagadi,gibohon na Coco Lumber tapos ipakudkod su gabos na niyog! (sumubli sinda kay CArol ki kudkudan)…Su aLang,gibohon na sigid o tiklad.Su dahon,gibohon na pampatos sa iboS..su gugo,gibohon n balugo (shampoo)..Su Bao,gibohon na oring..baranga-bangaon na sana ninda su nabakalan nganing daing iwal…Itsapwera na ang niyog ta paribok an!Bow…

  2. gem panduwang apot ini tawan taka ki 10 poon kan kahoy pero ining kahoy itatanom mo sa 5 raya.(hilira) na ang taga sarong hilira tigarapat pno mo itatanom ining kahoy sa limang raya na tigarapat ang kada sarong raya.—-

  Simbag – makalibong ang hapot mo klasmeyt!inglesa daw ta bka masabutan ko…maluya pati ako sa MAth ta su maestra ta kang Elementary (si Madam na Arcos) hababaon.. kaya dai ko naiiling su pigtuturo nyang mga numero! bwahahaha!

  3. nyata ang pato pag naglalakaw ang lobot naglalabawlabaw. eu man sana iyan gem ta iyo man sna so obserbasyon ko saimo kato kan high school.mabalos —

  Simbag – Dakul pa pano ang UDO (pasintabi po sa mga nagkakaraon) na iluluwas kaso dai maubos-ubos!…Haha!klasmeyt oki na?

 • #29019


  Anonymous

  talaga? pwedeng textmate na rin?
  magtatanong pa ako pwede po?
  1. Bakit?
  2. Sino?
  3. Saan?
  4. Kelan?
  5. Paano?
  6. Kanino?
  7. Magkano?

 • #29018


  noemi
  Participant

  Oyan na baga Noy/Ne,sge ta na ang surusimbagan kaya…CHATMATE na kita..hehe pis!

Viewing 15 posts - 1 through 15 (of 20 total)

You must be logged in to reply to this topic.