Manungod sa Santiguar, Oracion, etc.

This topic contains 6 replies, has 5 voices, and was last updated by  PueraSibang 16 years, 5 months ago.

Viewing 7 posts - 1 through 7 (of 7 total)
 • Author
  Posts
 • #51356


  PueraSibang
  Participant

  OK Banita,,..hey si Best Freind mo may schedule na pa-digdi sa Chicago, Few months na lang.. (September) daa

 • #51310


  Bugs
  Participant

  Lola,
  PATAWARA SINDA TA DAE NINDA ARAM ANG SAINDANG GINIGIBO…sabi ni JC sa siete palabras…hehe pis PS DAYUNIORpis hahaha

 • #51292


  PueraSibang
  Participant

  grabe so ngarakngak ko kaini manoy, kaya ipinost ko giraray digdi…pis tabi Lola!.. patawara sana kami…
  [pig_eating]

 • #51290


  DAYUNIOR
  Participant

  ha ha ha! ika talaga padi dinale mo nmn ako kani….bat seryoso gayod topic didi makuring-kusing ako kaini ni Lola….

 • #49242


  PueraSibang
  Participant

  Uni tabi so post ni manoy Dayunior sa ibong na thread manungod sa satiguar..
  DAYUNIOR

  AN SANTIGWAR…
  May sarong conservatibong pamilya mala ta pig-gagalang sa sarong bario ta bukod sa may kaya myembro kan sarong simbahan, mala ngani ta dai sinda nagtutubod sa mga maligno na an. May aki sindang babaye na magayon gayon, 3rd year highshool pa sana, paborito ini kan mag-agom ta gusto ninda mag doctor. Pirming bida ninda ini sa mga amiga ninda arog kay Tyang Koring, si Tyang Koring na para santigwar kada aga naagi siya sa harong kan magagom ta nakua kan sagmaw para sa ataman nyang oreg. Kaya uroaldaw nyang nadadangog so pag-umaw kan aki kan magagom,dae ngaya yan ki hilig makibarkada, pigpipili nya ngaya sana an mga maray na barkada kaya sigurado ngaya kami na makakatapos an kan pag eskwela dangan makakapag doctor ta may isusuprta man ngaya kami. Habo ngaya yan makibarkada dyan sa mga tambay sana, gusto ngaya kaan na barkada nya so mga aki man ki maykaya. Gabos ito e-uyonan sana ni Tyang Koring ta kon dae na baya sya tawanan ki sagmaw na pampataba sa oreg nya dawa e-uyaman na sya sa kayabangan kan magagom sege sana an iyo nya.
  Sa kamaturan bistado ni Tyang Koring itong aki ninda na medyo durat man ta mala ngani nag-aaringking-king man duman sa pamangkin nya, na minsan sabi kan pamangkin nya uminiba na saeya sa Hotel dyan sa Cagsawa.
  Sarong aga pag agi nya sa harong kan magagom ta kukunon nya so sagmaw naghihibi so inang babaye ta so aki nya daa nakamati(naghihelang), nagsusuka daa saka nagdadakula so tulak. Uno raw ngaya maray kani? sabi kan ina…sabi ni Tyang Koring kaulayon ko raw ngaya ta supitsa nya baya bados so aki. Iyo man nanggad na napatuga nya so aki na di na inabutan ki regla kan bulan na ito natatakot lang so aki na magsabi duman sa magurang kaya di nararay so helang. Nakimahirak saeya so aki na tabangan na magsabi duman sa magurang,….sabi ni Tyang Koring ako ngayang bahala….ngaya Madi santigwaran ta ngaya ining aki mo ta naumangan(nasino),…. aw! sege na ngaya madi dawa ngaya di ako nagtutubod kaan basta marahay sana so aki ko. uno ngaya mga gagamiton ta mapabakal ako ngana tulos, sabi ni tyang Koring Pitsel sana ngaya dangan pumabakal ka ngaya ki yelo, piso man sana ngaya an saro. Di iyo dalangan tulos so ama sa tindahan ta iyo nang buminakal ki yelo. Pag.abot ikinaag ni Tyang Koring so Yelo sa sarong pitsel na tubig tapos pigtakopan, after3 minutes buksi na ngaya madi ta iyo ngaya an an nakaumang(nakasino) dyan sa aki mong daraga……..emaginon nindo an hitsura kan yelo pagkinaag mo sa pitsel after4 minutos…..garo na na bga b_t_! an hitsura….magpuon kato naniwala na so mag-agom sa santigwar…..

 • #49232


  Anonymous

  Nah!
  Maski ngonian na gurang na man ako ay uso pa man giraray duman sa baryo mi. Basta ngani mag puli ako at may mamati-an lang akong kadikit ay PARASANTIGWAR tolos ang advice ni nanay. Nauuyam ako ta saro sa paagi kang parasantigwar ay ang pag gamit kang saeyang laway. Makospa yan sa palad nya asin biyong ihahapros sa tulak ko (kolog_tulak kaya so reklamo ko). Marhay sana kung uso saeya ang sipilyo. alagad ta dae! so juven na sanga kang bayawas ang gamit sa pag is-is kang ngipon. Ang makonswelo pa ta para mama’ pa(para-ikmo). hesus maria ey joseph!…nagko-kolor pula so laway na ginibong lotion sa tulak ko. Dae ko man masayumahan si nanay ta iyo baya ang ginurangan na pag tobod…. mala ta nag antos na lang kang Laway_with_ikmo_lotion ang pobreng si ako.

 • #49231


  Placida
  Participant

  Narumduman ko kan aki pa ako, naging parte na kan pagdakula ko an mga enkuwentro sa mga parabulong ki manlaen-laen na helang.
  Pag nasisi’no daa an aki, darahon sa para-santiguar….
  Aram ko an iba satuya dai nagtutubod asin an iba man dae aram kun sinda magtutubod o dai…

Viewing 7 posts - 1 through 7 (of 7 total)

You must be logged in to reply to this topic.