PATULONG NAMAN PO TAGALOG TRANSLATE TO BICOL

This topic contains 0 replies, has 1 voice, and was last updated by  Alicia Montemayor 5 years, 4 months ago.

Viewing 1 post (of 1 total)
  • Author
    Posts
  • #184174


    Alicia Montemayor
    Participant

    Dear Jesus, pagpapalain ang lahat ng iyong mga tao, lalo na ang mga taong nakaranas ng nawala sa kanilang mga mahal sa buhay , na sanhi ng malaking lindol sa Nepal at Indya. Upang sa pamamagitan Iyong Banal na Espiritu , maaaring ang kanilang pananampalataya ay pinalakas at nag-iingat na nakatutok sa iyong ipinangakong , ” walang-hanggang buhay, sa mga taong naniniwala .” Manalangin tayo sa Iyo , oh Panginoon. Amen.

Viewing 1 post (of 1 total)

You must be logged in to reply to this topic.