PATULONG NAMAN PO TAGALOG TRANSLATE TO BICOL

This topic contains 0 replies, has 1 voice, and was last updated by  Alicia Montemayor 6 years, 3 months ago.

Viewing 1 post (of 1 total)
  • Author
    Posts
  • #184173


    Alicia Montemayor
    Participant

    Manalangin tayo para sa ating pinakamamahal Nepal pamilya. Ama ipadala ang iyong espiritu upang magdala ng kaginhawaan , kapayapaan at pinag -ibig sa oras na ito ng kalamidad. Ama namin manalangin para sa mga kaluluwa na nawala na ngayon sa iyong pag-aalaga at hinihingi namin ang Matuwid na mong personal matulungan ang mga tao na gawing muli . Pagtanda na kahit ano … Ikaw ay tapat. Sa pangalan ni Hesus . siya nawa

Viewing 1 post (of 1 total)

You must be logged in to reply to this topic.