ZIGA hospital (Tabaco City) dapat isara na?

This topic contains 24 replies, has 11 voices, and was last updated by  louie 13 years, 6 months ago.

Viewing 10 posts - 16 through 25 (of 25 total)
 • Author
  Posts
 • #36290


  Bugs
  Participant

  kan na hospital daw dyan kaito su ama ko wara kaming naging maraot na ekperyensya dyan sa Ziga (baad kaito ok pa ang management kan ZMH) nahaloy man dyn su ama ko bago nag bye bye samo.nagkapira man na beses su ama kongnag 50/50 pero kada apod mi sa nurse asin sa doktor daralagan man sinda bago lang pati sarong doktor. paradabaon pati kan mga nurse su ina ko perming pigkakahoron (moral support ba) kan dagadan su amo ko sa ZIGA grabe man su pinahilig na pakidamaykan staff sa pamilya ko, su iba nagni nagdapit kan pag lubongki pader. magayon man kaya su paki iba mi sa mga staff. kung pwede lang habo kong masara ang ZMH naging parte na iyan kan pamilya mi.

 • #36278


  Tet
  Participant

  hi..tama ka po dyan..grabe na talaga ang ZIGA ngonyan,sana man lang matutukan iyan kan satuyang local govt dgdi sa Tabaco ta makaherakon sa “”masa”” .ito tbing nagtorotaghoy manay lorie,dawa gayod sisay yaon sa sitwasyon na ito,pwedeng nadagpok na ito ta naghihiradali na so tawo ta 50-50 na su maaki dai syang pakiaram,ata gari nag slow-motion naglalakaw sa mabulanun pakurukanta pa..dai makaagap sa mahingagdanon..dai lamang tatao mgmakulog sa kapwa.Anyway ika na po mismo nakataram ang ZIGA talaga ngonyan dai na makabulong kudi magagadan sna ang pasyente.salamat po and God bless….

 • #36240


  Anonymous

  @lorie, tama ka, ta halos duminakula ako na midbid ko gabos ang nurses diyan ta mga amiga ni mama, narumduman mo so panahon ni Dr. and Mrs. Sabido? Sa mga panahon ninda kadakul ang natabangan kan Ziga Memorial Hospital, dalaganan kang mga tawong daing daitalaga, kaiba na minsan ang pamilya ko kaidtong panahon, dai ko puwedeng lingawan na one time in my life that hospital helped my family. Kaidto, talagang sagana sa bulong diyan tapos, so mga matitibay na Interns and Residents yaon diyan, halos gabos na excellent doctors ngunian sa Tabaco na may sadiring private clinic harale diyan, arog kina Dr. Firaza, Dr. Alvarez etc. Yaon man diyan ang saro kong maboot na Made sa laboratory, na matinabang man sa mga pasyente. Dai man kita ki puwedeng basulon sa kamugtakan ngunian kan hospital kung bako ang present management. Pagnag-uuli ngani ako, nahihiling ko ang kamugtakan kan Ziga Hospital, it creates a nostalgic effect sako, dahil ngani once I lived sa baryo na very adjacent diyan kaya parte iyan kan sakuyang pagdakula. Sana ma-realize kan present LGU na tabangan ang situation kan Ziga ta iyo man sana an ang dumanan kan mga naghehelang na talagang mayong madumanan. Pag-naguuli ako kaidto, na igwa akong extra medicines na dai naman gamit kan ina kong Diabetic, maski diit ipadara ko sa Made ko ta pigpapanao man niya sa ibang pasyente na dai talagang pambakal ki bulong, kaya so mga makabasa tabi kaini na puwedeng mag-donate ki un-needed medicines, puwede man itao sa Ziga Memorial Hospital ta dakul kaan ang makinabang.

 • #36239


  honeybe
  Participant

  Tama ka Rose sa management talaga. Ta haloy ako nagtrabaho sa Ziga dati ako dian. Kaya aram ko na mas marhay pa logod kaito na ta talagang may bolong natatabangan mi talaga ang mga pobre pero kan bako na national ang funding talagang daing dai kan pag bakasyon ko ngani naheling ko kun ano ang situation maski sweldo garo late na kaito never na malate ang sweldo ska dakul ang bolong permi may pang emergency bolong na itao sa pasyente kun naheling mi na pwede mka bayad ang pasyente pig resetahan mi pero kun dai talagang charity. Pero ngonyan makaherakon talaga ang pasyente magagadan sana. Sa heling ko nasabagong administration iyan mga pulitiko na nagppayaman sana. Dai naheheling su mga pobre nanagkakaipo ki tabang.Kaito naromdoman ko may nag aki dian na talagang daing lampingibo mi kaminasa nursing nag tao ki mga lampin maskimga lumaming t-shirtpigtao mi napanglampin. Libre pa gabos na bolong saka pag aki daing binayadan sunag aki ngonyaninda ko sana kun pano na kun daing ibakal ki bolong mina uli na sana gayod na dai lamang naka inom ki bolong. mas grabi natalaga ngonyan.

 • #36237


  Anonymous

  @iyo ngani Lorie, ta bata dakul man akong amiga diyan sa Ziga, buda maski pano kaidtong panahon dakul man nakaginhawa diyan sa hospital na iyan, kaya lang ngani dahil sa situation ngunian political, apektado ki marhay ang padalagan kan hospital na iyan, kung baga iyang hospital na iyan puwede pa man dalaganan kang mga taga Tabaco na talagang daing puwedeng dumanan, maski ngani medyo bako na epektibo ang serbisyo at least igwa pa man ki madumanan so talagang daing kuwartang pambayad sa doktor buda pambakal ki bulong, kaya so medyo igwa pa man ki gahos na magbayad buda gusto ki marhay na serbisyo maghanap na sana ki private hospital.
  Sa aram ko, maski siring ang Ziga Memorial Hospital sa ngunian, it is part and parcel of the history of Tabaco, ang kaipuhan lang kaiyan management rehabilitation.
  Salamat tabi.

 • #36235


  honeybe
  Participant

  Hari man dai man pagpasarahe ta pano na su mga empleyado dian. Nag torotaghoy siguro su makua kan wheelchair ta dai nagpamalisya na pignerbeyosman o naheherak sia sa pasyente.he he he.

 • #36230


  Tet
  Participant

  haaay..iyo baga…sa panahon kaya ngonyan na puro krisis dai maiwasan na magdaralagan dyan tawo..tinaraman ko na ngani su mga kamidbid ko na dai na mgutro sa hospital na an..daing data..sabihon ta nang kulang pasweldo sainda..aram baga ninda..pgmakulog na lamang kota..kun sinda man mamogtak sa kamogtakan kan naghilang,inda na sana ano man mamatian ninda..

 • #36211


  Anonymous

  @ Naintindihan ko ang posted message ni Tet ta taga Tabaco man ako. Pero sabi ni tolhits, para sa karahayan kan pasyente darahon na sana sa ibang hospital. We can’t expect a lot from a hospital which is not properly funded, lalo man dai ta mabasol so mga staff ta sinda ngani gari “gratis”naman ang pagtrabaho sa hospital na siring kaan. We could only ask ourselves, pano masuportahan ki sarong government ang sarong institution arog ki hospital na ang pigdadara may mga hilang, buda magagdanon, kung ini nganing mga public schools na kung sain lugar kan mga future na pag-asa kang bayan dai ngani natatabangan? Anyway, let us just try to be self-sufficient in our own way, ta kung pagparabasulon mo ang lanob sa problema dai kaan ki mangyari, kung baga sa banyagang taramon “WE ARE FACING A BLANK WALL”

 • #36207


  Anonymous

  Bako daw yan so hospital na na feature sa imbestigador kang gma7? na kung saen ay kaya mayong mga gamit/bolong dahil kinokurakot kang mga pulitiko.
  dahil sa kakulangan kang gabos na kaipohan ay pati mga empleyado ay tinataramad ta mayo pa mang sweldo.
  ang mga public hospital baga kaya ay under sa pagka herak kang mga mayor/congressman/gobernador. kapag nainotan ning kurakot ay talagang dakol ang magagadan na pasyente.

  mas maorag kayan ay iwasan na lang na magdara ning pasyente sa hospital na iyan.

 • #36205


  Tet
  Participant

  I cannot find the right words to express how extremely dissapointed and filled with disgust I can be re: this ZIGA HOSPITAL that totally sucks! Gabos na nakuhuron ko,relative o bako,barkada o kamidmid,saro an reklamo.Anong klaseng hospital ini na ding toltol na sistema,gamit boda staff.An togang ko maaki na kaito,diit pang matigbak ta dai man palan ninda kayang paakion ta cesaerian,pinalipat na lang kami ki ibang hospital ta wara daa sinda ki gamit!Pwe!dai pa sisarahan ang hospital na an..pinabalyo na ngani kami ki hospital dai pa ki toltol na pag-assiste lamang kota.su nagkoa kan wheelchair na nurse na lalaki paturotaghoy pa gari naglakaw lakaw sa mabulanon..gari ko na dagpukon..dai talaga sinda makaagap ki tawong manginigbakon na..boda dai ninda naasikaso tolos an pasyente lalo na emergency ta kapipuhan bakalon mo muna su kaipuhan na bolong.nya pano kun daing pirak su tawo..kaya ngani ngdulok sa publikong hospital ta daing mga kwartang sobra.An hospital na ini dai marahay ki tawo,palala pa to the extent na magadan sinda ki tawo dahil sa KAKULANGAN NINDA SA GAMIT,SA SYSTEMATIC/ORGANIZED NA HIRO-HIRO/SA MARHAY NA SERBISYO! dai pa sisarahan biyo pa!&*$%^&@#*+|*&$%!!!

Viewing 10 posts - 16 through 25 (of 25 total)

You must be logged in to reply to this topic.