ano tabi bulong sa insomia??

This topic contains 9 replies, has 8 voices, and was last updated by  gisantis 12 years, 8 months ago.

Viewing 10 posts - 1 through 10 (of 10 total)
 • Author
  Posts
 • #152659


  gisantis
  Participant

  salamat sa pag istimar mga puaw-puawon kong mga kabisi..hehehnapaturog naman ko ta pig ataman ko si inot na sunga kang ido mi eu man a pig lag-ok ko byu man na maratihit sa pang himuta ang namit..mabalos!

 • #152606


  Vic d’pogi
  Participant

  Angamnesia sakainsomiawara iyan na pagkakaiba.. Ang amnesia-nakakalingaw, ang insomia-nakakalingaw man magkaturog..
  Kaya dae mo paglingawan ang pagkaturog… magkaturog nin amay..

 • #152603


  bicolanoako
  Participant

  Sabi ka mga taga Iriga “a bulong sa lingay, bungaw” (kin babayi)
  A bulong sa insomia, arak. inda sana kin di ika mapaturog.

 • #152570


  BIO
  Participant

  Baluon mo daw na mag ugbas. Pag nag asir na an duga kan ugbas, garo ka man sanang nagtumar kan ATIVAN, maski madiklum, makakahiling ka ki manga naglalayawlayaw na manga tibantiban, habang sa rapandapan mo may namamatian kang garo nagkakanap na ulaypan, an isipan mo garo kanasa kamurawayan. Kaya pag piyong mo, tipla ka na. Pagmata mo, masabi ka, “Ay salamat, sa kahaluyan kan katurog ko, nag-iritum su ngipon buda liwoy ko.”

 • #152564


  Robert
  Participant

  can anyone translate this (qng nuarin man dae kang iskwela na atyan. eu, makaturog na tabi)in tagalog or english. tnx.

 • #152560


  BAGZ
  Participant

  maurag ka talaga gardo hehehhe

 • #152559


  Gardo
  Participant

  Padi stress daa iyan kan kakaisip. Nag break kamo kan gf? pigpaparaisip mo si Paniya? Dai kana pig tetext ni Piday? Relax lang padi. Baka naman sa bangui pagnangaturog kana pigdudukot-dukot mo pa so matagason mo na …….cellphone asin besihon so left and right mo….kaka text. Pag sinabayan mo pa iyan ki kaisip nin mga magayonon na artista…iyo na iyan…..mababa so resistensya mo kaiyan. Kaya kaipuhan mo ki Ferrous Sulfate asin B-complex mina induce man daa iyan ki pangaturog. So iba mina payt ki Lorazepam (ativan)2mg….pero dai mo pagtumaron iyan ta may side effect daa iyan asin pag titsismisan ka sa indo na pigtitira mo na Ativan.Purbaran mo tabing iminom ki sarong basong gatas bag-o magturog ta so gatas igwa daang L-Tryptopan na makatabang mag induce nin pangaturog. Pag daing gatas pwede na siguro so saro hanggang sarong Case na REDHORSE ta pagnaubos mo Tipla ka kaiyan.Pwede man daa magkarigos ka nguna ki mapaso-paso (warm) na tubig bag-o mangaturog. Nakatabang man daa so pagkakan ki batag para marelax so utak asin madali ka daang makaturog kaiyan.Pero kon paniya o piday man lang so dahilan pwede na daa diyan so sarong Gin (P30), Boy Bawang (P10), Sprite (P10), Rosalina Matamis (P5).pag dai pang nangyari padi pahiling mo na sa doctor para mataw-an ki tamang medikasyon.

 • #152558


  hamdulila
  Participant

  Mag katurog ka ngun’a, pag mata mo wara na an…eh eh eh

 • #152553


  BIO
  Participant

  Bulongon nguna an abo!

 • #152551


  gisantis
  Participant

  ano tabi a bulong sa insomia?may aram kamo? tabangi man daw an saindong kabanwaan..salamaton na maray!!!!

Viewing 10 posts - 1 through 10 (of 10 total)

You must be logged in to reply to this topic.