Awit para sa mga Bikolanong Layas

This topic contains 23 replies, has 12 voices, and was last updated by  Bikolanong Layas 14 years, 2 months ago.

Viewing 15 posts - 1 through 15 (of 24 total)
 • Author
  Posts
 • #105313


  Bikolanong Layas
  Participant

  Dai ko tabi aram Nuynuy an company nia, pero driver kan long trailer kan sarung cement plant. ibubugtak ko an picture sa photo album ko

 • #105286


  NUy-nUy
  Participant

  Nuy Bl, anu pong kompanya nya ta hanapon ko, sadit man lng po ang Doha pag may oras pede maki-humapot matsambahan bga hehe c nuy ralph ngane natuparan ko na hehe:)

 • #105273


  Bikolanong Layas
  Participant

  Nuynuy, tibaad lamang manuparan mo su amigo kong si Valdomero Garcia dyan sa lugar nindo, pakikumusta na sana, maray na katood, makikipag-iwal para sakuya.

 • #105268


  NUy-nUy
  Participant

  :)) :))

 • #105266


  Bikolanong Layas
  Participant

  Nuynuy dai tabi paghagadon, pagtaod-taoda ta, huli kaining global warmingdai harayo na mangyari.

 • #105256


  NUy-nUy
  Participant

  🙂
  Enero, pebrero
  marso, abril, mayo
  hunyo, hulyu, agosto
  septyembre, oktubre,
  nobyembre, desyembre…..lubi-lubi,,,comebak 2 me nyehehee:))
  buhay ko ay! ay! ma-didismayu kung dae c abaniko,,,,,,nyahaha:) mag-barakasyun man daw tabi kamu hehehe
  NUY BL…digdi tabi sa mid-east warang bagyu peru dakul na bikolano hehehe…..:)

 • #105213


  Bikolanong Layas
  Participant

  Patty, daing maraot sa mang’ibang banwaan, siring man baga kaidtong nanudan ko na an gabos na bagay sarung “blessing in disguise” halimbawa, kun an sarung Bikolano/Filipino yaon saibang banwaan asin ipinahiling niya an mga marahay na ugali kan sarung Bikolano, saru ini sa pa agi nin pagtukdo. Siring man kun an sarung Bikolano naghabas sa ibang banwaan, nagigi ining panalmingan kan mga Bikolano.
  An nakakapanhinayang idtong mga Bikolano/Filipino na nalingaw na kan saiyang pinag-halean asin mayo na nin pagmawot na bumalik man lamang ta dai nang babalikan.

 • #105205


  Patty
  Participant

  Oni an mga sentimiento ko about leaving Bikol….
  An pag-isip/pagmati ko, I had to leave the Philippines–bako sana so Bikol. At the time, there were no opportunities for a girl/woman in my social class (YES, we have a kind of caste-system!) with my temperament/intelligence to fully develop my gifts. I did not leave only for a chance to make more money. I’m not materialistic, and my family did not need me to send them money fortheir sustenance. (Of course, I was happy that I was able to help out financially when needed.) I have no regret that I left. I regret that I HAD to leave in order to be free to be what/who I am. Having spent over half my life in the States, I am grateful that I received education in the field that I wanted and thatI experienced life and learned from my experiences. I have not become cynical or bitter, nor have I become rich materially. But I feel that I owe what I am now to having been born and raised in Bikol. I treasure the morals and values taught by my grandparents and parents. I treasure the love and kindness and humor (pati so mga ka-oragan) of those people around me when I was growing up and in the process of developing into a young adult.
  To leave or not to leave Bikol or Philippines, to return or not to return…..I believe firmly that things happen for a reason, that there is a time and a season for leaving and for returning.

 • #104418


  pai caloy
  Participant

  had the chance visit your blogsite. very informative. will be visiting it again for more updates. excellent job BL.

 • #104416


  Siena
  Participant

  BL, I hope you would know the rest of this song I used to hear during drinking session while I was still working there in the Philippines: “…sain ka man sumuksok ki irarom nin dagat, ribo-ribong submarino an mahanap simo, ta nganing mahiling an kagayonan mo, ay ki pobre noser namumuot saimo!”…I don’t mean any disrespect BL as this song is only fit for drunkards like me, but if you (or any kabikol)could post the complete lyric, I would greatly appreciate it. I could be a star if we would have salo-salo here in my lonely place. Thanks, Happy New Year and continued success to your literary endeavor. They really are quite beautiful!

 • #104378


  Chozene
  Participant

  Manoy Ding sundan kita!

  Bonne Annee! Happy New Year! Maogmang Bagong Taon!

 • #104373


  Ding “Lagalag”
  Participant

  Maogma Asin Magaya-gayang Bagong Taon Sa Gabos!!!

  Mag hirilingan kita sa masunod na taon!!!

 • #102807


  Bikolanong Layas
  Participant

  MGA BA’GONG BAYANI DAA

  Igwa kitang mga bayani nganing magirumduman
  Kun papanong n’yatong kamo’tan an satuyang banwaan
  Ipinaglaban an katanusan, an katalingkasan,
  Arug ki Bikolanong Jose Maria Panganiban.

  Igwa na daa nguyan mga makabagong bayani,
  Idtong dai natubod na mabubuhay sinda digdi,
  Urog idtong may mga adal, ata minsan an dai,
  Naghali, nagpa-oripon atang oripon nang dati.

  Minsan pa riboribong pirak an kinakaipuhan,
  Pinabarakal pagsadiri, an iba inutangan,
  Magkaminsan an agom iyong nagiging kabayaran.
  Herak man idtong nadidal kan sadiring kababayan

  Kadakol pinabalik ta dai man duman trabaho,
  Pagbalik sa Pilipinas mareklamo sa gobierno,
  An iba an trabaho ngunyan hanapon an nanloko,
  An iba “dai bale, nakasakay man eroplano.”

  Nagkapira sana an igwang marhay na kaisipan,
  Pinapamugtak sa negosyo saindang hinanapan,
  Ining kadaklan pasikat, bakal digdi bakal duman,
  Pag-ubos na an kwarta isasangra mga binakalan.

  Satong banwaan, daga daa nin mga surugoon,
  Nabururikat an mata habo man nindang akoon,
  Arin an marahay, an surugoon o an oripon.
  Tibaad mas maray an Japayuki na pagdangogon.

  Magbaragting man saindong talinga, totoo baga,
  <F

 • #102787


  BAGZ
  Participant

  bicolanong layas …padalhan mo ako ng complete piece ng kanta mo …

 • #102772


  Anonymous

  Bikolanong Layas…. ngbisita ako saimong blogspot… gabos na sinurat mo matud asin magmumuklat sa lambang saro na pagkamoot satong ginikanan… ako ngani maski digi pinangaki asin ng dakula sa bikol… nadipisilan ako magtaram ki mga antigong tataramon.. So iba nadadangogko salola ko nung nabubuhay pa sya. Pag nangadyi kastila mananggad pero ang aram kosana so hail mary buda holy mary sa kastilang tataramon. Dakulon na bikol na pangadyi-un asin tataramon sa ngonyan nagkakarilingawan na.
  Bikolanong Layas, nkaka-inspire an saimong mga sinurat… pagpadagos mo sana iyan ta arayuon ang madudumanan kaiyan.. Saroman ako sa nag-hahanga saimo.Kapurutan ki marhay na mga pag-uurop-uropan asin maging gabay sa gabos…
  GOD BLESS!!!… Thank u for sharing your thoughts here in GB.

Viewing 15 posts - 1 through 15 (of 24 total)

You must be logged in to reply to this topic.