Kadakol na naman maabot na FIESTA sa Bicol, Ano namimiss nindo pagnkikifiesta kamu.

This topic contains 16 replies, has 6 voices, and was last updated by  majestyk 13 years, 6 months ago.

Viewing 15 posts - 1 through 15 (of 17 total)
 • Author
  Posts
 • #135378


  majestyk
  Participant

  paniyo….sapatos na ELPO na bagong kagan ning jubos

 • #135371


  mar
  Participant

  pra skin ung buong barkda ko at mgrirides kmi hnggng maubzan ng gsolina hehehe

 • #135366


  Jojo
  Participant

  Tama po kamu manay Majestyk, pagfiesta buda b-day kang aki ninda pirmi akong paig-imbitaran ninda.Marhay na aldaw po.

 • #135336


  Rod
  Participant

  Basta bitbiton mi su bago ming sapatos na ELPO. Baad marapak!

 • #135332


  majestyk
  Participant

  baka pag mag arayotan na paniyo kamong 3’s mosketeros iyo ang nainot paluwas kang baylihan

 • #135329


  Rod
  Participant

  Paniya,
  Marhay yang igwang TAMA na. Bako sanang makusog an boot makibayle, makusog man makipag-arayotan.

 • #135238


  majestyk
  Participant

  paniyo…kamo man nanggad so pig haralat kang ibang mga daraga duman…kaso may nadangog ako…malaog iyan na tolo pero may tama na…dahil soropog yan mag kabit…manoy zeus…si benedicto balilo saka si genevieve pig sasabi mo?

 • #135220


  Jojo
  Participant

  Marhay na hapon po saindong duwa Kuya Rod buda Kuya JoeDaru inaguihan ko man po an ang patana tana ki Brgy. Ginebra buda pangoya ngoya ki chewing gum, ta ngani kumosog ang boot ko buda dai lamang magkuruykuruy ang tuhod ko pagmay kabayli na po. hehehehe uhuuuuy. sa tahaw tahaw ta nganing nalipudan kang ibang nagbarayli hahahahaMarhay magbulang pagmay fiesta ta may tupada pirmi kso matitibay naman ang mga manok na idara sa tupadahan dai mo na lamang malansi ang mga parabulang ngonian, magulangon naman. Dipicil sana pagdai nagkasinabutan sa pusta tapos medyo nakainum na aysus arayutan ma nangad na tanos hehehehehe.

 • #135217


  joe
  Participant

  namiyesta kami sa usad na lugar sa bicol. kan bisperaskayon parada kan mga estudyante kan iba ibang schools, may kaiba pang musika.kan kapistahan na, sa hapon, kayon man parada kan mga burat (lasing). duwang gabi ang barayle sagkod duwang gabi man an suruntukan…
  na mis ko su bulang (cockpit) pirmi bagang talo..

 • #135207


  Rod
  Participant

  Paniya,Yaon kaming tres muskiteros sa luwas kan baraylihan….nagpapakusog pa kan boot. May dara dara kaming sarong boteng “Cuatro Cantos” na pang limogmog buda Juicy Fruit ta nganing mahamot at hinangos. Bata masiramon maki bayle basta “sweeton” su tugtog ta makulambitay su daraga sa habaga. Haay! siram. Si Pading Ding huto pigkakaagan pa ki pamada su buhok niya, Si Pading Art sige an practice kan boogie duman sa may marurugi. Oro-atyan malaog na kaming tolo.

 • #135191


  Jojo
  Participant

  Manay Majestyk, sarung beses pa sana ako nkapamiesta sa Sto. Domingo ta yaon dyan marhayon ko man na barkada na mag_agom. Bka Bistado mo sinda . Mga Balilo apilyeldo parehas cinda professor kang CAS AUL po. Maray na aldaw man po saindo.

 • #135190


  Jojo
  Participant

  Tama po kamu Kuya Bio, halos kasabay o nagkakataon na nagkakasarabay po sguro an kang Tabiguian buda Bantayan po. Nkapamiesta naman po ako dyan, dinarang na moblad so tigsumsumanin mi po, ang saru pa dyan ang simbahan kang Joroan saru sa mga milagroso ang saindang Santo. Haranihon pa po sa baybayon kso so ibang lugar dyan kantilado na. Kng yaon lang sguro po ang tigtrabahohan ko talaga po dyanon taka po pra makipamiesta saindo po o kaya maduman kita sa Joroan magsimba sabay mkifiesta na rin. Ngonian na Mayo sa Labnig, San Vicente buda sa Namanday kang bacacay. Marhay na aldaw po saindo.

 • #135188


  majestyk
  Participant

  romdom ko man kaito…pag may fiestahan nainot kaming maki bayli…:D…para poon dahil ang iba suropog mag laog…pag medyo matawo na maluwas na kami ta dai na man kami mariparo…

 • #135186


  BIO
  Participant

  Zeus, an fiesta sa San Lorenzo, Tabaco buda an fiesta sa Joroan, Tiwi, magkadungan___kada ikatolong Sabado kan bulan na Agosto. Kung gusto mo Nuy na maki-fiesta, pakihapita ako sa San Lorenzo ta maki-fiesta kita sa Joroan. Masiramon sa Joroan an manga sira, labason pirmi.

 • #135184


  Jojo
  Participant

  Arog man po kmi kaan Manay Majestyk Minsan pangodto na man kmi nkikifiesta ta nganing dai naman mag-ipos sa laog kang harung. Minsan ta tig imbetaran kmi kang tenant mi ta fiesta sainda disperas pa lang yaon kmi duman. Magayon gayon bga mahiling sa baraylihan ta dakulon ang nagpapasimple urog na na kng ang tugtog love song. hehehehehe sweeton man, uyyyyyyyyy kapwerteMarhay na aldaw po sa gabos.

Viewing 15 posts - 1 through 15 (of 17 total)

You must be logged in to reply to this topic.