“kapinunan” dapat padaw ipadagus?

This topic contains 1 reply, has 1 voice, and was last updated by  Ignacio 10 years, 4 months ago.

Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
 • Author
  Posts
 • #154194


  Ignacio
  Participant

  haist papanu ko aw ini naguibo…….papanoh??????????????

 • #153954


  Ignacio
  Participant

  “kapinunan”Enot na nag kahilingan sa may hagyananHi ako egdi, hi man sya dumanNag kasurubahan, nagkasurupuganNagkairisturyahan, nagkaurugmahan…Duman ko nahiling an sakong padangatSa sarong tambayan, sa may halavang tukawanSya minsan sulong nagtatamby, mayong kaulayAko man maabot, mataid, asin makikiulay-ulay…Pero kan kami magkakuahan ning bootSabi sa sadiri, an pagkamoot, sa sakuya uminabotNag kagusto ako, asin natakotNasusupog, an pagkamoot dai maipasabot…Pinunan ko sa pakikipagbarkada, asin sapasuba-subaPagkamoot ko naipasabot ko naUgma ako ta naaraman nya naMaka mundo ta suba-suba lan ang trato nya…Uminabot ang immersion sa NSTPUgma ako ta magkakaibahan kamiTulomg aldaw asin duwang banguiSa Balogo, Pasacao, mayo pang kuryente…Sa paghali mi sa CCDIMay balon pa syang shomaiShare daa kuta kami pagpamanguiKasu, ako my inasikasu ako nahuri…Naubusan man akong pamanguihanBasta ang padangat ko dae lang mapabayaanAko man ang saiyang naguiromdumanKaya ibinakal nya nasana akong panibagong pamanguihan…Ako napaicip, asin napahapot sa sadiriHuna ko mayo nang babaeng arog kainiEu na daw ini ang pagkamoot?Pagkamoot na sa Pasacao pa uminabot…Sa Pasacao, gusto ko pirmi syang kaibahanPag maung gibo, gusto ko sya ang kaistoryahanSa pagkakan, sasaro ang kinakakananSa pagturog, saying, ralaen-laen naman… heheSeryoso tka nang kinaulayIka nagdangog asin nakidamay“padangat taka bako nayang suba-suba”Dae ka nagtutuod, ta ako taong para suba…Dae ako nawawaran pag asaNa sana sya na sanaSarong babaeng mabuotTinatagamahan ko, kan sakong pagkamoot…Sa pagmati nya ang pagpadangat ko suba-subaSarong tao na makarao saiya, sala po syaSaiya ako seryoso magpadangatDae lang sa IDO ipakagat…Kan mapurulian na haling PasacaoInalalyan sa saiyang paglakawSa jeep, kaming duwa magkataidPero sa iba pa sya nag handig…qulog!!!Sa pagpurulian, sya sakong kaibahanMga barkadasa E-mall nagkarantaanKanta man ko para sa kaugmahanAsin para sa saiya, na sakong namomotan…Urulian, hatod ko sya sa boarding houseBitbit ko si gamit nyaDawa mainit asin mapagal naTinitios ko para sa saiya…Sa pagsuwayan ming duwaAko namumundo pero ugmaAko mundo ta holiday pagka agaUgma ta may nagpapaugma…Sa suminunod na pagka-agaSa Tinambac pauli na daa syaText akong maduman saindaDae sya nagtubod, kala nya suba…Dawa dae ko aram pasiring saindaBasta makaibahan ko ulit syaSa pag sakay ko sa jeepMayong iba, sya lng ang nasa isip…Sinabi nya man sako kung sain maparaSinabi ko man sa kondoktor kung sain ako ibababa…Duda pa ako saiya, na baka ako mawaraPero kusog boot asin tiwala, tinao ko sa saiya…Sa sakong pagbaba tenext ko syaNa sa byahe ako naka baba naNag hahalat-halat sa my croosingNa sya mag avot asin otrong mahiling…Sa pagkahelingan ming duwa, ako naugmaDagos kami sainda, hai…Ngakaigwang pag asaPinatukaw asin sa lolo pinabistadoMasakit lang, nagging hambugon pa ko…(aram mo na!!! heheh…)Kami nagpaaram “mapanaga na poh”Dali-daling luwas pasiring tinampoMainiton daw kadto ang aldawKea sya nag alok, mahlo-halo daw…Kan kami paluwas na sa kakananDati nyang barkada, samong nasabatanPaka pabisto sako, pwerte si storyahanAsin nagpadagos, pwerte si kumustahan…Sya inalok kan saiyang kabarkadaSa dating kabarkada mabisitaNabistado ko ang saiyang mga kabarkadaAko pinabistado, sarong kaklse asin barkada…Sya nag paaram mabalik ng nagaTa mapaingalo, ta pagka ag maiskwelaPagka avot ming duwa sa nagaDiretso na kaming nagsimba…Pagkaluwas ming duwa sa simbahanGutom na asin nag hahanap nang kakakananMcdo na ang nasa atubangan ming duwaNag alok na sya, treat nya pa daa…Sa samuyang pagkakanSa lamesa magka atubanganIri istoryahan asin hapot-hapotanSabay, sabi na kan sakong namamateam…Sa samong pagpuli, ibahan kaming naglalakawIistoryahan, pagtingnag ko my bulalakawDali-dali akong nag wishMadali man kuta kong maligis…Kan kami maka abot, nag tukaw sa gilidSeryosong istoryahang magkataidTopic mi about samuyang duwaKung si SHU my pag-asa man daa???!!!Sabi nya “kaya mo daw maghalat”Eu! Para lang saimu mahalatDawa ako mapuyatDawa pa hanggang sa dae na ako magbuklat…Seryoso tlaga ako saimuAng pagpadangat maitatao koDawa haloy, mahalat akoSa saiya iyan man si simbag ko…Sya napaicip asin haloy nagsimbagAko nag hahalat asin nalalangkag“eu daa” mahlat akong 2 months60 days kung ilalaog sa math…Ako naugmang dae kayang bayaranSa kadikluman, nakaheling kaliwanaganSuntok sa buwang pag-asa60 days lang magiging kami na daa!…Kea ang 60 days jan nagpuonAra aldaw sakong bibilang-bilangonPara sya sakong padangatonDawa madali na kaming magbakasyon…Dae man magkahelinganDae man magkaistoryahanNasabi sa sadiri ni SHULAN Eu na ini an “KAPINUNAN”…

Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.