Saen ka na tabi naka duman sa Bikol?

This topic contains 26 replies, has 11 voices, and was last updated by  Ding “Lagalag” 14 years, 1 month ago.

Viewing 15 posts - 1 through 15 (of 27 total)
 • Author
  Posts
 • #106884


  Ding “Lagalag”
  Participant

  Naka-abot naman tabi ako PS sa Malabiga, sakop pa iyan kan Libon. pero an Moroponros, sakop iyan kan Oas. An Maburi tabi dai ko natatandaan… Tibaad sitio iyan o bagong create na barangay.
  Iyo tabi PS, taraid na lugar an Apud asin Maramba. An Apud sakopkan Libon pero an Maramba sako[p na kan Oas. Tama ka, although same side asin bako man isla, pig sasakay talaga pasiring sa Apud asin Maramba ta dai pang tinampo kaito. Pero ngunian, balda na hali sa Pantao diretsong Malacbalac o Pio Duran an tinampo asin sementado pa. Kun tama an memorya ko ta nakaduman ako kan 2006 aagihan mo an Apud, Maramba, Nogpo Natasan pasiring sa Pio Duran.
  Tolong aldaw ako sa Maramba, sa beach kan padihon ko. Nasa paradahan nanggad kan mga pampaseherong jeep an harong kan padihon ko. Combination Resto, bilyaran, karaoke asin inuman an lugar niya. Sa likod dagat na nanggad na magayon asin blue an tubig kan dagat. Tanawon an Ticao Island na yaon daa duman an cell site ta kan panahon na yaon, dai pang cell site sa Pantao, kaya wara-wara an signal. Inda ko sana ngunian kun igwa na.
  Ipipa-bakal kan padihon ko an property niya. An kaso habu ko ta nadisganar ako. Nasa sentro. An boot ko harayo sa sentro tanganing iguang privacy.
  Moderno na an mga lugar na nabanggit ngunian. Sobra na sindang abante. Magkaperang libod pa kan panahon magkaka-igua ng computer duman. Palan, dakul na mga foreigners an nagduduruman ta interesadong magbarakal ki coastal property, kaya mahal na an presyo kan daga duman. Maski ako interesado man na magbakal sa inutan kan Maramba pasiring sa Pio Duran. Saro pa kaya sa hilig ko mag karigos sa dagat.
  Medyo serioso kita ta barakalan ki daga an tophic. hahahaha.

 • #106880


  PueraSibang
  Participant

  @ Manoy Ding, baad si manay Caring gutom ng marhay..kaya nagka-doro-doroble ang pag hiling saimo…

  Siguro naka-abot ka na duman sa Moroponros, Malabiga, Maburi..

  Aram mo baya so lugar sa Pantao, kong dai ako nasasala “Apud” ang pangaran..dai pa daa naabot kaito ki auto, mala ngani ta ang aram na presidente kang mga taga duman si Macapagal pa…kung igwa kang kinse sintemos makakabakal na ki sarong bulig na batag..

 • #106865


  Ding “Lagalag”
  Participant

  Yaon ka palan tabi Manay Rose, kasubago ka pa? Salamat ta maski paru-pano nakakata-o man palan kami ki diit na kaogmahan sa mga nagbibisita sa torsidong ini. Arin sa duwa, aram mong daing ido digdi o dai ka man nanggad ki rayuma ta dai mo baga dara an tungkod mong pambakdul… Hahahaha… Piz tabi Manay Rose. Huni an saro pang inasistehan mi sa Libon… Barangay kan Natasan…
  Kun tama an pagka rumdum ko, tampi man ini kan dagat. Dai pang tinampo kaito kaya nagsakay kami sa baloto hali sa Pantao pa Natasan. Pag abot mi duman, nataranta na su Lolo ko ta dakulon siyang mga padihon duman kaya iwinalat ako sa harong na pig dagusan mi. Inasikaso man ako kan aking daraga na inabutan kong nag mamasitas sa natad… “aldaw niyako… si Ding po tabi ako, ako an kaiba kan sound systen” [Aldaw man ngaya tabi, simbag sako… dagos na ngaya kamong duwa]… Nag ngalas ako ta ako man sanang saro… mayo man akong kaiba… igua akong nadangog na boses na hali sa la-og kan harong, boses kan ika-duwangtugang kan daraga… [dagos tabi ngaya kamong apat ta magkakan.] dai na akonagka-alo ta nakamalisya na ako… iguang depirensiya an saindang pag hiling… pag-abot ko sa kusina… sinabat ako kan ikatolong tugang na daraga asin an sabi… [dagos, dagos ngaya tabi kamo, digdi na ngaya kamong apat asin kamo man ngayan apat duman sa ibong kan lamesa]… Pag-abot kan ina na si Manay Caring… [ grabe man ngaya an pag-iriba kan sound systen na ini-o, garo ngaya mabuhat ki harong… uyog-uyugon mo ngaya 16 kamo… Ayyyyy susssss Mariaaaaaang maheherakon.

 • #106852


  Anonymous

  hahahahahaaaaaaa:)):)) :)) sige ko ang lapag saindongtolo ni Nuy-Nuy buda si Noy-Ralph ta makunsuweluhon ang saindong mga posting, grabe ang ngarakngak ko sa mga posting nindo! Grabe ulok ko duman Manoy Ding sa istorya mo kan yaon ka sa Rawis, gari na so sarong pamilya nagsiriblagan na ano daw!hahahahahaa – marhay ngaya – sabi kan sakong padangat na amigo IYO NGAYA SA AGA MAURAN! hahahahahaha [simbag kung ang kahuron lusngog!] hahahahahahahaha:)) :))

 • #106848


  Ding “Lagalag”
  Participant

  Hahahaha. Grabe an kanganga-rakngak ko kan translation mo Nuy-nuy. Kinamot mo talaga. Hala ka, pag nabakdulan kita sala mo. hehehe… Kaya habu kong i-translate digdi. Ingat sana kita… si Manay Rose perming iguang kapot na kung bakong asada kagkag… makulog gayud Nuy-nuy maasada o makagkag. Permi akong bayug-bayug/bakay-bakay kan pandagpok/idagpok/palo-palo, samud saka sigid. Pero dai pa ako nakatana kan kagkag asin asada. Palan… permi man akong nababakdulan ning siyanse saka sandok…minsan pa ngani palomariang iguang agipo… hahahaha.
  Huni palan Nuy-nuy… nag asiste kami sa Talin-talin… dipisil pa an transportation kaito kaya udto na kan uminabot kami. Sabi kan Baryo Captain na pig dagusan mi… Tamang-tamaan pag-abot nindota luto na… magkaraon na kita… pasensiya sana tabi kamo ta dai pa naka-saud… pag tabu-a baga mahamuton na manok na ninatukan sa langka… kung sa anong suwerte ta yaon na sa plato ko su duwang katoy asin batikolon… igua pang kaibang mahamis na giyom-giyom kan daragang nag tao sakuya kan plato. Namalisyahan ko na maraot an boot kan Lolo ko… nahiling ko su duwang payo kan manok sa plato niya. hahahahaha.
  Hehehehe. Asiste namana kami sa Pantao na bantog sa mga sira/isda. This is 43years ago… dai pang pier kaito pero sadit ng banwaan an Pantao ta igua ng nagkapi-pirang tindahan. Matolong oras an biyahe hali sa Polangui ta graba asin kamada pa lamang an tinampo kaito… kami na sana an pighahalat ta mala pag-abot mi, hinagda na kaming magkaon… Sabi ni Mr. Baklaw, suwerte kamo Ding ta naka-saud baga si tiya Bening mo… Sa boot-boot ko, suwerte tagaro gusto ng kaunon kan bituka kong dakulaan bituka kong sadit…
  Pag tabu-a baga… Dios por Santo ta… Ligo ibinangot sa kalunggay… kung ngunian na presente lalo na digdi sa US yummmy-yummmy an Ligo asin kalunggay… pero kan panahon… hehe… purga an kalunggay… excuse meeeee… whaaaaaaaaaaa.

 • #106822


  NUy-nUy
  Participant

  NUY DING:)

  Jan 27, 2009 01:34 PM

  Ding

  Idtung mga muda kan taga Linao… paki translate mo tabi Nuy-nuy… likay sana asin humarayo ka nguna sa mga para bakdul diyan…
  Huni pa tabi Nuy-nuy… “namingwit ngaya ako adtu ma redentor… agko ngaya nagkukubul-kubol… pitkon ko baga ngaya tu-ol… ano tabi Nuy-nuy… pitkon ko baga ngaya… volley bol… Nyahahahahaha.
  NUY DING:) uni tabi an request mo hehe
  “matulang… tublon… pangirid-iridon… mangitum… pestiyun uda balos…”
  May mga nag-kakapirang meaning po ini nuy ding , asin pasintabi na lang po sa gabus ta muda po ini, pa guirumdum ko lang po na an mga muda pag tinaram pa-suba medyu dae nakaka-kulog, isipun na lang tabi nindu na nag-susubahan kami ni nuy dingJ
  MATULANG = madugui/marugui ki sira/bangus = matunuk nin turug-turug, tunuk kan kawayan, ma tunuk ki pasang bote, ang pinaka worst po itung matunuk ka daa kan tulang kan alas/ deadly daa.
  TUBLON = nyahahaha execute me po sa mga nag-kakaun haha:)) , matagas pong udu ini na dipisil iluwas haha
  PANGIRID-IRIDUN = mag-irid-irid, pag-kulugan ki tulak
  MANGITUM = biyu kang mag-iritum bu-ut sabihun ma-utsan kana, matigbak kana haha,,grabe ini nuy ding sumpa baga ini peru nalusutan mo, iba talaga anting-anting mo o kaya nag-jo-joke lang su baye kan sinabi nya itu hehe
  PESTIYUN UDA BALUS = pestihun daa na warang bulung
  Huni pa tabi Nuy-nuy… “namingwit ngaya ako adtu ma redentor… agko ngaya nagkukubul-kubol… pitkon ko baga ngaya tu-ol… ano tabi Nuy-nuy… pitkon ko baga ngaya… volley bol… Nyahahahahaha.
  HAHAHAHA, pangirit ini nuy ding uni tabi an translation ko….
  Namingwit aku sa ma-kang-kong……igwa ngayang nag-hihiru-hiru….pinitik/tinikwil ko baga tubol (nyahahay)
  J Paliwanag ko palan tabi kun nata inapud sa Libon na REDENTOR ang Kang-kong….
  Grabeng baha daa kaitu sa Libon, nalutut/nalapa su mga paruy /gulay na pananum na iyung pag-buhay kan mga libongenyo , ta pirming matubig su mga kabasan an nabuhay sana water lily buda mga kang-kong, dae man maka-un su water lily kaya su kangkong an pig-kaun. Madaling sabi naka-survive su mga taga-libon dahil sa kang-kong, pig-harvest man ninda ini asin pig-tinda sa mga kataning na banuan, pig-bariwas uru-aldao, pig-tukal ki balaw, badi, tsinelas, kopya asin kung anu-anu pa…..napakinabangan maray su kangkong dinaug su katnga/natong ta nalutut man hehe. Bilang pag-pasalamat sa kang-kong na tinao kan mahal na Dios sa mga taga-libon, inapod ninda ining REDENTOR, na kung dae aku na-sasala buut sabihun kaini ay parang hero/bayani, taga-pagligtas or like a goddess na nag-ligtas sa kagutuman or baka may ginanapan sa pilikula si Ramon Zamora/Eddie Garcia/Lito Lapid na ngaran Redentor na taga-pag-tangol sa nagugutum o naa-api heheheJ
  Kung may tga-Libon dyan tabangi nganin aku ninyu mag-paliwanag nyan meaning nyan REDENTORJ
  <SPAN style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-ser

 • #106806


  yats
  Participant

  Orasyon tabi ito manoy ding? pang pa halipot kang kinabuhay? ahahaha! maray pa kamu ta na libot na nindo ang bikol region… ako baga sa SORSOGON lang kaito pirmi pag summer vacation ta pirmi man na i-import mag basketball. Maray pa sinda ta may tiwala saku (mala baga almost 6 years ako every summer nasa sorsogon). Pero digdi sa lugar mi, dai ako pig pa pakawat ta daing tiwala saku. hehehe! siram sanang girum-dumon so mga naka agi duman sa sorsogon. Bata magagayon mga tsiks duman, mga tisay baga. Kaso sarong bulakeñya na agum ko!!! marhay ngani ta “TISAY” man hehehe~

 • #106804


  Ding “Lagalag”
  Participant

  Idtung mga muda kan taga Linao… paki translate mo tabi Nuy-nuy… likaysana asin humarayo ka nguna sa mga para bakdul diyan…
  Huni pa tabi Nuy-nuy… “namingwit ngaya ako adtu ma redentor… agko ngaya nagkukubul-kubol… pitkon ko baga ngaya tu-ol… ano tabi Nuy-nuy… pitkon ko baga ngaya… volley bol… Nyahahahahaha.

 • #106800


  NUy-nUy
  Participant

  :)) NYAHAHAHA matitigbak aku sa mga istorya mo nuy ding hahahaha:)) :))

  alagad su iba mong detalyadong istorya purus itu tama , mga lugar mga brgy po yan kan banuang libon na maski aku dae ko pa naabut, maray kapa ngani nuy ding,,,asin su pig-sabi mong armas iyu itu ang d best, maski aku nagagamit ko man itung armas, d best ang pakikisama lalu kung dayu kita hehe peru an ikatitigbak kong harakatak digdi bata matanga na igdi samu, su mga tinaram saimu kan piday mong taga-linao nyahahah:)) :)) mga muda baga ituo, sumpa itu nuy ding maray naning dae nag-talab saimu,,tubud na ako na may anting-anting ka hahahah:)) cg muna tabi nuy ding, salamat sa mga istorya mo hahaha

 • #106792


  Ding “Lagalag”
  Participant

  Dai man tabi ako Nuy-nuy ki pix kan mga inabot kong lugar kan panahon. Bako pang masyadong uso kaito an kodakan maliban sa mga professional kodakero na mahal an bayad.
  Permi kami kaitong nag aasiste sa Villa Petrona sa Libon. Maboboot an mga tawo duman, asikasong-asikaso kami sa pagkakan, inumon asin sigarilyo. Bihira pa kaito an radyo asin mayo pang TV. Narumduman ko, nag asiste kami sa sarong lugar sa Libon na nasa tampi kan dagat sa harani sa eskwelahan (dai ko na banggiton digdi an lugar ta tibaad madagitan ako). Pag rurong kan bangka mi, yaongabos su mga eskwela ta curious sinda kan pig-aapod na sound system… Sabi ko sa Lolo ko, marhay ngani niyako ta dai sinda nadadagitan kan mga maestro asin maestra ninda, ta oras nin klase gabos sinda nasa luwas kan room… Simbag ka Lolo ko… dai ngaya ta huto baga su mga maestro asin maestra nag uusyuso man… Su Prinsipal niyako haen? Uya baga ngaya kahampang mo naghahalungkat kan mga plaka.
  Iguangbarangay tabi Nuy-nuy diyan sa Libon na an ngaran Caguscos, Macabugos asin Molosbolos, habung mag diriyan su ibang operator kan Lolo ko ta pigtatakutan an mga lugar na iyan. Pag na sitar kami diyan perming kaming duwa kan barkada ko ang ipi-padara kan Lolo ko. Herac nin mahal na Dios dae man kami naaano. Naging barkada mi pa gabossu mga parapasaway duman. Dai ko nanggad nalilingawan Nuy-nuy an sabi sakuya kan Lolo ko, “mayo ngayang ibang armas na epektibong darahon mo kunde an marhay na boot asin sensirong paki-iba” Iyo man iyan tabi Nuy-nuy an dara ko kan mag hali ako sa Bicol asindara kopa sagkud ngunian.
  Duman palan sa Linao, idto bagang barangay na aagihan mo hali sa Libon pasiring sa Oas kun ma Short cut ka. Puwerte an baraylihan ta magayunon an banggi. Igua akong piday duman. pasiram-siram kami sa kababayli (ta su kaiba kong operator dai tataong magbayli, kaya gustuhon na magpatugtog sana), pero sa kong anong maraot na suwerte, yaon duman su saro pang piday kong taga Marayag… nadakop ako. Grabeng dagit ta minuda baga ako kan taga Linao ki “matulang… tublon… pangirid-iridon… mangitum… pestiyun uda balos…” sabay sarado kan ngimot niya kan”imaginary key” asin ibinatikal su “imaginary key” sa harayu-on. Poon kaito dai ko na nanggad nahiling an piday kong idto ta an sabi sakuya kan mga primahon diit pa daang mag madre.
  Duman naman tabi Nuy-nuy sa Rawis… igua akong diit pang ma-agom… Si Biyay… magayunon kuta na si Biyay pero an herensiya ninda mga maluya an pan dangog. Na bisto ko si Biyay sa baraylihan kan primerong banggi… Tolong banggi kaming ma-asiste duman, anti disperas, disperas asin kapiyestahan… kina-agahan, pinasyar ko si Biyay ta harani man sana an harong ninda. Kan dai ko na mati-os an sakuyang kamati-an nag pahayag ako ki Biyay ning pagkamoot… dai si Biyay nag simbag pero aninimbetaran akongduman na sainda mangudto… nag pa hunra man baga ako ta bale disperas na sainda… Mga alas 10:30 ning pagka-aga, uminabot su ina hali sa paglaba… Sinabat tulos ni Biyay su ina asin sinabi na: Nanay, ini ngaya si Ding gustong bakalun an orig tangpigpapa-dakua sa rarong… simbag kan ina… dai ngaya ako maka-desisyon kaan… halaton ta ngaya si papa mo… pag abot kan ama… sabi kan ina sa agom… Hoy Diosdado !! an daing supog mo ngayang aking si Maria (Biyay) maagom na daa… simbag baga kan ama… ano ngaya an labot mo kung ako nag-iinom bako man ngaya ika an nabubuyong… sabi kan Lolo an pula ngaya an ibulang ta sa aga… bako an alimbuyugon… Whahahahahaha. dai naka-turupar maski diit… Nyahahahahaha. Piz tabi sa gabos.

 • #106757


  NUy-nUy
  Participant

  Ay! kaherak man ni manay majee,,,duwa na kami nyahahaha, tahan na manay majee ta mapunas su make-up mo nyhahaha:))

 • #106712


  majestyk
  Participant

  turista man kuta na ako kuno…lalo pag sulot ko ang dakulaon kong sunglass…tapos may sulot na dakulaon na kalo saka dakulang bag….kaso naabot ko pa sana sa bikol sto. domingo albay:((

 • #106679


  NUy-nUy
  Participant

  maray na aldao po sa gabus:)
  @ nuy ding, cg daw tabi nuy i-post mo su mga pix na kua sa libon, ta aku nani taga-libon peru dae ko pa naabut su gabus hehe:) anu palan pangaran kan sound system mo nuy ta maa-arkila lamang sa pyesta hehe
  @ nuy BL – tama ka idol dapat tlga maging turista kita maski sa sadiri tang lugar—aku naabut ko pa sana sorsogon/white beach, sa cam. norte daet vinzons / bagasbas beach asin su mga island jan sa albay (san miguel) tapus dae ng iba…….saru pa ako sa ignorante o dayu sa sadiring lugar….supug lamang….

 • #104092


  Bikolanong Layas
  Participant

  Ini tabi Ding an pira sa mga karahayan pagnabisita ka sa harung kan Bikolnon: parating kabali ka sa sinubong, dai ka magugutom. Minsan dai mo kamidbid pagsinabi mong maki-kaon, papadaguson ka asin makakan. Kun makiturog ka, an gamit mo inarmidol na tamong bago an ponda, an muskitero inarmidol man giraray. Kun makikidagos ka minsan sarung aldaw sana, itatao saindo an harung. Saen ka makakahiling kaiyan.

 • #104083


  Ding “Lagalag”
  Participant

  Taga Albay ako pero dahilan sa samong hanap-buhay (Sound System) nakaabot ako sa sa limang iba pang probinsiya kan Bicol Region: Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes Masbate asin Sorsogon. Masakit pa kaito (late 60’s) ta dai pang tinampo asin kon igua man bako pang aspaltado o sementado. Mga lugar na dai ko malilingawan:
  Matara (parte kan Libon) Sa parting Oas kami buminaba asin ma tolong oras kaming nagpara baklay. Narumduman ko an Matara iguang eskuwelaha asin sadiring sementeryo. Thanks to the Racal family. Sarong semana kami sainda ta nalaom kami kan baha.
  Bariw asin Buga – Mababa kami sa Bonbon asin mabalyo sa salog (dai pang tulay kaito) kaya nagdadawit kami lunad sa balsa.
  Apud asin Maramba – Mababa kami sa Pantao asin masakay sa bangkang de motor. Dai pang tinampo kaito.
  Dakul pa kong nadumanan na mga lugar sa Libon na dai ko malilingawan. Ipo-post digdi sa masunod…

Viewing 15 posts - 1 through 15 (of 27 total)

You must be logged in to reply to this topic.