Profile

Main / Pagbuhay kan mga Bikolnon
 • 76462-july_095.jpg

  Sleeping mat weaver of Mapulang Daga, Cagraray Island, Bacacay, Albay

  Rating: 0.0/10

 • 76463-para-tiklad.jpg

  This are nipa leaves which will become nipa shingles later

  Rating: 0.0/10

 • 76464-paratilad-pili.jpg

  This is the way how to crack a pili nut

  Rating: 0.0/10

 • 76465-para-tagati.jpg

  This are the gleamers or shellfish gatherer in Natunawan Cove, Tabaco City

  Rating: 0.0/10

 • 78112-fisherfolks.jpg

  saog, makakua man lang panira

  Rating: 0.0/10

 • 78113-fisherfolks2.jpg

  collecting the fruits of their labor

  Rating: 0.0/10

 • 78114-gleamers.jpg

  bakali man kami ngani makauli na sa balay

  Rating: 0.0/10

 • 78181-paradawit.jpg

  Mga parapurot nin biyaya kan dagat sa Gubat, Sorsogon

  Rating: 0.0/10

 • 78182-paratagonhas.jpg

  Saru kan mga paratagunhas sa Gubat naghahalat kan paradawit

  Rating: 0.0/10

 • 78197-paradakop_kinis.jpg

  Paraguma nin aniit o kinis

  Rating: 0.0/10

 • 78222-para-oma.jpg

  Napaparong daw nindo an uhot o dagami?

  Rating: 0.0/10

 • 79328-paratarok.jpg

  Makukulog nang likod ko

  Rating: 0.0/10

 • 79329-paramani.jpg

  Paratindang mani sa plaza Rizal sa Naga

  Rating: 0.0/10

 • 79348-paratiklad.jpg

  Maray baga nagtatabang sa magurang

  Rating: 0.0/10

 • 79349-parakurit.jpg

  Hay pagal kan magparakurit

  Rating: 0.0/10

 • 79645-crab_seeds.jpg

  Paradakop nin semilya nin hanit, aniit, kinis, alimango

  Rating: 0.0/10

 • 79646-acfed4.jpg

  An dalagan kaini siring man karikas kan buhay sa Bikol

  Rating: 0.0/10

 • 80168-jueteng.jpg

  Ano kayang matama?

  Rating: 0.0/10

 • 80169-mayon_back.jpg

  Ano daw pighahanap kaini?

  Rating: 0.0/10

 • 80170-para-oma2.jpg

  Rating: 0.0/10

You have to be logged in to send messages