Profile

Main / Magkaraon giraray kita
 • 78106-kasag.jpg

  Can you smell the aroma? Yummmmmmy

  Rating: 0.0/10

 • 78107-banagan.jpg

  Only for those who can afford, but no, this banagan or lobster is available for everyone

  Rating: 0.0/10

 • 78108-lato.jpg

  It is locally known as lato, flattop sea grapes, full of iodine

  Rating: 0.0/10

 • 78109-laksa.jpg

  Laksa anyone? it taste like bihon.

  Rating: 0.0/10

 • 78110-antina_crab.jpg

  This is locally known as "Antina" it is edible crab from Gubat , Sorsogon

  Rating: 0.0/10

 • 78111-tablea_pli.jpg

  Tablea and pili candy for dessert

  Rating: 0.0/10

 • 78192-salad_pako.jpg

  Salad na pako asin ampalaya, masiram pampa-ubat

  Rating: 0.0/10

 • 78193-tambakol.jpg

  Hale tabi sa Donsol, Sorsogon an turingan na ini, tambakol sa mga taga Manila

  Rating: 0.0/10

 • 78194-balanak.jpg

  Puedeng gibohon reflector an kiskis

  Rating: 0.0/10

 • 78196-granadilla.jpg

  Siram sanang pagparasupsupon kan ano na ngani ini?

  Rating: 0.0/10

 • 78223-totong.jpg

  An apod nind digdi TOTONG pero la'bason man

  Rating: 0.0/10

 • 78224-fishes2.jpg

  Saru kan nahiling ko sa plaza kan Gubat

  Rating: 0.0/10

 • 78257-jewel_crab.jpg

  Watch Out! This jewel crab is one of the most poisonous crab in the world.

  Rating: 0.0/10

 • 78337-fish3.jpg

  Arin sa tabi saimo? Cash or Check?

  Rating: 0.0/10

 • 78338-dalagang_bukid.jpg

  Manay, Manoy Bakal na!

  Rating: 0.0/10

 • 78352-silag.jpg

  Bakal na tabi kamong SILAG

  Rating: 0.0/10

 • 78399-badoy.jpg

  Ano daw kun dai ining red tide?

  Rating: 0.0/10

 • 78401-sea_urchin_2.jpg

  Garung bikolana dai puedeng basta dotdoton ...

  Rating: 0.0/10

 • 78417-natong.jpg

  para sa nuodma ining pangudtuhan, an lubi, an balaw, dai nang panggatong.

  Rating: 0.0/10

 • 78435-acf5c7.jpg

  Abang siram kaini sa gina'tan.

  Rating: 0.0/10

 • 78436-pasitis.jpg

  Panghimagas kan mga Bikolnon

  Rating: 0.0/10

 • 78438-dalo-dalo.jpg

  Mas masiram kisa tabagwang.

  Rating: 0.0/10

 • 78439-punaw2.jpg

  An punaw puedeng kinilaw o may sabaw

  Rating: 0.0/10

 • 78454-tuwad-tuwad.jpg

  Matuwad ka pagpurot kaini kaya an apod tuwad-tuwad

  Rating: 0.0/10

 • 78455-acf841.jpg

  An turos o danggit masiram ipritos

  Rating: 0.0/10

 • 78456-bayasong.jpg

  Ini tabi an masiramon pang-alsom sa kasili o inon-on

  Rating: 0.0/10

 • 78470-takal.jpg

  Masiramon tabi na gibuhon tinapa

  Rating: 0.0/10

 • 78507-balat.jpg

  sa Ongpin po tabi ini pigpapabakal, sa mga Chinese Resto nakakaon na kamo kaini

  Rating: 0.0/10

 • 78508-parangan.jpg

  iyoiyohe na sana tabi an tinda ko

  Rating: 0.0/10

 • 78554-amimitik.jpg

  Mantis shrimp o Amimitik

  Rating: 0.0/10

 • 78555-muang.jpg

  Puedeng kaonon o ipakaon sa kutitob.

  Rating: 0.0/10

 • 78556-tusa_sa_lawod.jpg

  Ini an tusa sa lawod haling Bulan, Sorsogon

  Rating: 0.0/10

 • 78557-ogpan2.jpg

  Ba'gong ukad pa sana ini.

  Rating: 0.0/10

 • 78921-takogong.jpg

  CHITON for you TARUKOG kunsa Bikol

  Rating: 0.0/10

 • 78922-tilang.jpg

  Specie of small clam called TILANG

  Rating: 0.0/10

 • 78923-tarukog2.jpg

  Ini an laman kan TARUKOG, magayon baga

  Rating: 0.0/10

 • 78924-sahang.jpg

  Ini an SAHANG puedeng ihawon

  Rating: 0.0/10

 • 78925-alang.jpg

  An habo nin la'bas igwa tabi nin uga na tamban

  Rating: 0.0/10

 • 79037-kupaspa.jpg

  Nakatana na kamo kaini?

  Rating: 0.0/10

 • 79038-karigmata.jpg

  Kakagaton ko an magrani!

  Rating: 0.0/10

 • 79053-laing.jpg

  Basahon tabi sa comments an estorya kan katnga

  Rating: 0.0/10

 • 79054-pansahog.jpg

  Pag-mayo kaini daing siram an kaonon ta.

  Rating: 0.0/10

 • 79321-pasayan.jpg

  Buruhay pang pasayan sa pangudtuhan

  Rating: 0.0/10

 • 79322-cacao.jpg

  Masiram surusupsupon an pisog

  Rating: 0.0/10

 • 79323-senyorita.jpg

  Barakal na tabi nin senyorita

  Rating: 0.0/10

 • 79403-pugita.jpg

  Kasiram adobohon asin pulutan

  Rating: 0.0/10

 • 79404-pagi.jpg

  Kasiram pagkinonot puede man pais

  Rating: 0.0/10

 • 79483-abo.jpg

  Saru sa pinaka masiram na sira pamahawan

  Rating: 0.0/10

 • 79499-tinutong.jpg

  Abang hamot, siram sa pamahaw

  Rating: 0.0/10

 • 79501-kakanin.jpg

  Masiram tabi an arug kaini sa New Year's eve

  Rating: 0.0/10

 • 79503-pako.jpg

  Salad na pako pampa-ubat

  Rating: 0.0/10

 • 79504-ampalaya.jpg

  May lada nang kaiba pang salad

  Rating: 0.0/10

 • 79505-kamote_tops2.jpg

  ugbos kamote magayon pang-display

  Rating: 0.0/10

 • 79648-bagongon.jpg

  Magkurudokod na tabi nin niyog

  Rating: 0.0/10

 • 79649-melon_daga.jpg

  Pig-gigibong salad sa mga five star hotel

  Rating: 0.0/10

 • 79650-ginuyod.jpg

  Dai tabi puede sa mapiling Bikolano

  Rating: 0.0/10

 • 79752-kalunggay_2.jpg

  Ano dai pa tabi tapos yan?

  Rating: 0.0/10

 • 79753-goat.jpg

  Siram na pulutan ngunyan na New Year

  Rating: 0.0/10

 • 79754-kamilo.jpg

  Dakol kaini sa Gubat, Sorsogon

  Rating: 0.0/10

You have to be logged in to send messages