Profile

Main / Bikolanong Layas Gallery
 • 80734-dragonfly2.jpg

  Naraw-ay an tiwtiw kaya nag-uklo

  Rating: 0.0/10

 • 80735-yellow_spider4.jpg

  Look closer to see me.

  Rating: 0.0/10

 • 80736-grasshopper.jpg

  Ako si Tipaklong an lukton sa Bikol

  Rating: 0.0/10

 • 80737-packman.jpg

  Ako daw an kalabanon ni Pacquiao

  Rating: 0.0/10

 • 80738-push.jpg

  "Don't push me" "Push back"

  Rating: 0.0/10

 • 80856-acf86e.jpg

  Ini an beetle ni Bikolanong Layas

  Rating: 0.0/10

 • 80857-tipakshort.jpg

  Ako si Tipakshort ta halipot baya

  Rating: 0.0/10

 • 80858-tayangaw.jpg

  Rating: 0.0/10

 • 80860-sago.jpg

  Ini an SAGO, ARROWROOT, URARO

  Rating: 0.0/10

 • 80991-three_horn.jpg

  Three Horned Insect

  Rating: 0.0/10

 • 80992-ulod.jpg

  Nakiki-sama' sa mga ipinag-tatanum ko.

  Rating: 0.0/10

 • 80993-acfd76.jpg

  Before the public view, dai akong magiginibo

  Rating: 0.0/10

 • 81085-aluhipan.jpg

  Noodles? Mga ugbon kan Aluhipan

  Rating: 0.0/10

 • 81086-langaw.jpg

  Dali, yaon na an taga goBikol

  Rating: 0.0/10

 • 81087-spider.jpg

  Look closer

  Rating: 0.0/10

 • 81287-val.jpg

  Valdomero Garcia

  Rating: 0.0/10

 • 81288-smiley.jpg

  Rating: 0.0/10

You have to be logged in to send messages