Profile

Forum Topics I've Started

 • An Pamuhay Bilang Kristiyano

  Ano dapat an gibuhon nin sarung tawo na nagsasabi siyang Kristiyano?

  • Views

   43

  • Voices

   43

  • Replies

   43

 • Good Luck Plants Anyone?

  Ini bako man pagtuyaw sa kiisay man, urog duman sa mabasa kaini, huli ta boot kong adalan niato an pignag-gigibo …

  • Views

   43

  • Voices

   43

  • Replies

   43

 • Hilingon ta daw kun Bikolano kita.

  Mahagad tabi nin tabang na bikolon an mga nagkakapirang tataramon na English tanganing maipahiling ta na kita Bikolano asin may …

  • Views

   43

  • Voices

   43

  • Replies

   43

 • Mag-Ingat Kahimanwang Para-oma

  Dapat nyatong pag-adalan na kadakol an nagyayaman sa pagtanum an iba mga bilyonaryo na tabi. Alagad sinda an nagyayaman bakong …

  • Views

   43

  • Voices

   43

  • Replies

   43

 • Mga Kaisipan Pang-Negosyo Para Saimo

  Para sa mga taga-DonsoL: Take advantage of butanding asin kan mga turista. Link with abaca producer ormakers ofabaka slippers. Then …

  • Views

   43

  • Voices

   43

  • Replies

   43

 • Saen ka na tabi naka duman sa Bikol?

  Bikolano ta namundag o nag-eerok sa Bikol? Alagad palaen kan saimong lugar, arin na bagang banwaan an saimong nadumanan sa …

  • Views

   43

  • Voices

   43

  • Replies

   43

 • Ano ta nagbibitay boteng gin sa palala?

  Kadakol tabi kitang mga Bikolnon na sa gurang na kaisipan sa pagtanum, arug baga ka pagbibitay nin boteng gin sa …

  • Views

   43

  • Voices

   43

  • Replies

   43

 • Awit para sa mga Bikolanong Layas

  Bikolanong Layas Haen ka na baya? saen ka nagduman?Huli sa paghanap, si’mong kapaladan,Ika huminali, haloy nang panahon,Kumusta ka ngunyan, Bikolanong layas. Girumduma …

  • Views

   43

  • Voices

   43

  • Replies

   43

 • AN AMARGOSO

  Pasintabi duman sa may mga pigdadarang produkto. Ini sarung osipon man sana bago pa maging sikat an charantia asin ini …

  • Views

   43

  • Voices

   43

  • Replies

   43

You have to be logged in to send messages