Profile

Main / GB3 Assembly sa Parlin Park, Baao, Cam Sur
 • 78644-image_073.jpg

  Mama ni Karen - si Karen - Lorena: Nia raw ta napapangisi min napapangiwi sinra? Hmmm tibad pigsintensyahan ni Manoy Caloy si Buchok ta nasala ngani sa assembly area..

  Rating: 0.0/10

 • 78645-image_070.jpg

  Parang pirong na si manoy Caloy! Nakaturog na gayod sa pag-ulat kaya nginisian na sana ni Karen min mama nya..

  Rating: 0.0/10

 • 78646-image_069.jpg

  Maski Mama ni Karen, nasupog ki Manoy Caloy ta late ngani sinra..

  Rating: 0.0/10

 • 78647-image_068.jpg

  Si Rachie, sagin-sagin man na di nakikita si Manoy Caloy, nagaliklik man maray ta tibad ma unga sya kin nya ta late sinra...

  Rating: 0.0/10

 • 78648-image_065.jpg

  Di man gilayon nakaligtas si Big Bro ki Manoy Caloy, ayan ta narakop man gilayon sya..syempre okay na pa-cute; na mi kasabay na eksplanasyon kaya na absuelto man gilayon...

  Rating: 0.0/10

 • 78649-image_062.jpg

  Nagpalingod si Big Bro ng mama ni Karen ta medyo na late ngani ..

  Rating: 0.0/10

 • 78650-image_063.jpg

  Inagi na sana sa ngisi naning di maingtan sa pagka late...

  Rating: 0.0/10

 • 78651-image_064.jpg

  Medyo pig close up si Big Bro min mama ni Karen ta pupugong ang pagngisi...

  Rating: 0.0/10

 • 78652-image_061.jpg

  Complete team ng Legaspi members: Lorena - Karen - mama ni Karen - Rachie min Butchok (nasupog sinra kaya tata'luban ang awong ta medyo late ngani nag abot ta pagpinsar ninra su Nabua ay Baao)

  Rating: 0.0/10

 • 78653-image_058.jpg

  GB members from Legaspi (na medyo na late ta nag-ulat sa Nabua i/o Baao): Lorena - Karen - Mama ni Karen - Rachie

  Rating: 0.0/10

 • 78654-image_055.jpg

  Mga early birds sa assembly area: Lenlen - Recca - Tarsier - Shi

  Rating: 0.0/10

 • 78656-image_051.jpg

  Mga Early birds: Manoy Caloy - Tarsier - Recca - Shi

  Rating: 0.0/10

You have to be logged in to send messages