2 Angeles City frats sign peace accord

This topic contains 1 reply, has 1 voice, and was last updated by  James307 12 years, 1 month ago.

Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
 • Author
  Posts
 • #159750


  James307
  Participant

  Ang aking buhay
  (bilang Kristiano at Pinoy, paglalakad sa mundong ito…malayong paglalakbay)

  Laging kong dinadalangin sa Diyos na ako’y Kanyang palakasin at patatagin sa pagharap ko sa bawat pagsubok,
  ang kalooban Niya ang masunod at baguhin Niya ako patuloy, ang kaligtasan para sa aking bayan…
  at imulat ang mga mata ng ating mga pinuno sa katotohanan labanan ang korupsyon at immoralidad.
  Alisin ng Diyos ang bawat kapaitan at kabigatan sa aking buhay na ako’y ibangon Niyang muli,
  AKO AY BIGYAN NIYA NG LAKAS AT KARUNUNGAN NA IPAGLINGKOD SA KANYA AT SA KAPWA NG MAY PAG-IBIG…
  na harapin ang bukas ng may pag-asa at maunawaan pa ang buhay.
  Na ang aking mga kapatid sa pananampalataya ay puspusin ng Banal na Espiritu upang magpatuloy na mangaral ng ebanghelyo ng may katapangan!
  na patuloy ipaglaban ang tama at matuwid, ipangaral ang Salita Niya.
  pahalagaan ang bawat araw at oras ng aming buhay na mag iwan ng mabuting alaala sa susunod na henerasyon,

  “Panginoong Diyos mamahalin kita at pupurihin anuman ang mangyari; salamat po sa mga pagpapala at pag- iingat sa kabila ng aking mga pagkakasala at pagkukulang…”

  Panginoon tulungan mo rin akong abutin ang aking mga pangarap…

  -James307

  Off topic po muna.

  Praise to the EU decision to ban Iran Oil… and U.S. for sending 2 carriers in the gulf… Down to evil governments and nations.

  http://news.yahoo.com/us-aircraft-carrier-sails-strait-hormuz-005059420.html

  http://news.yahoo.com/eu-envoys-agree-impose-iran-oil-embargo-diplomat-085846381.html

  Sana ay mapabilis na ang impeachment at mas ma focus pa sa ekonomiya ng bansa, sama sama nating harapin ang bawat krisis ng mga pananalig sa Panginoong Diyos.

 • #159749


  James307
  Participant

  In Review:

  Unforgettable Events In Pampanga.

  2 Angeles City frats sign peace accord

  ANGELES CITY, Philippines – After years of conflict that often led to street violence in this city, leaders of rival fraternities Tau Gamma Phi and Phi Beta Rho have finally signed a “peace covenant” brokered by Mayor Edgardo Pamintuan.

  The fraternity leaders committed to abide by the provisions of the covenant and even work together for the benefit of city folk, Pamintuan said.

  Amad Arafat, governor general of the Provincial Council of Tau Gamma Phi-Pampanga, described the covenant as “not just a truce, but a lasting accord,”

  Jun Roma, founder of Phi Beta Rho, said they are committed to finally end any conflict between his group and Tau Gamma Phi.

  http://www.philstar.com/nation/article.aspx?publicationsubcategoryid=67&articleid=740613

  Change may come… Faith in God and service to people!

  RESPECT AND LOVE… PEACE FOR ALL.

Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.