Agriculture(farm talks, general farming issues, gardening, etc.),

This topic contains 102 replies, has 31 voices, and was last updated by  tin 12 years, 5 months ago.

Viewing 13 posts - 91 through 103 (of 103 total)
 • Author
  Posts
 • #48454


  Kiasog
  Participant

  Thank you very much for introducing me to the Department of Agriculture Region 5’s official website. It is a treasure trove of knowledge. Once again, mabalos!

  In reply to your question: I do have a few houseplants (sampaguita, African violets, natong, oregano). Just a few of the plants that are thriving in spite of the cold weather!

 • #48451


  natexoc
  Participant

  …. nagayunan lang ako kan mga view… when i wasa kid na experience ko iyan na pag tanum kan ‘paruy’ just for fun ta sawong-sawong baya…nummm! grabe so ruab ko kan mauputan ki linta so tabay,imagine-non nindo mag dalagan sa duginyahahahaha! bakon! kan matagas pano so payo madonong manaram pa! lolz.
  nabasa na tabi nindo so mga Potential Crops kan Bicol ?
  http://bicol.da.gov.ph/- please click the Priority Crops

 • #48450


  natexoc
  Participant

  Hello once again saindo gabus!
  @Duran thank you too for the interest about this topic.May Isuggestto visit this site for “Accredited Nurseries” http://www.min.pcarrd.dost.gov.ph/and kindly visit the link below for more details.
  Please read the story about bicolano hybrid farmer(Success Stories): http://bicol.da.gov.ph/—Dep't. of Agriculture Region V Official website.
  @duane: that’s a very informative link regarding genetically modified rice, thanks for your post!
  Mabalos and happy planting!

 • #48438


  Duane
  Participant
 • #48433


  PD
  Participant

  thank you from bringing up this topic on agriculture.

  i am no farmer & not born with the proverbial “green thumb”.

  after the succession of typhoons, one stronger than the previous, i need to re-evaluate what i need to grow on our small property.
  we live along the western coast of albay (along the sorsogon coastline). basically we grow coconuts for copra, but it’s not enough to sustain
  my family. though not a very reliable livelihood, i still wish to continue my what my forebearers left for me.

  prior to the calamities that befell us, i have considered planting more coconut trees. i’m glad i did not, because most old growths
  had been pelt and there goes 2 generations of my family’s toil.

  now, i have to start from scratch. a total green horn.

  can someone please tell me if there is a coconut variety that is weather resilient? i am also interested in planting some fruit bearing trees
  (like mangoes, jackfruits). are there nurseries i can purchase seedlings close to my area (pioduran/ligao/guinobatan)?

  i welcome suggestions.
  thank you all!

 • #48430


  natexoc
  Participant

  Kumusta tabi giraray saindo gabus!
  @PayJoel! subagong aga paka tapus kong mag post digdi- tig iling ko so tanum kong lemon tree buda avocado tree, mala talagang dai na naulian nagadan na sa lipot- so mga dahon aragirang na baga 4yrs ko itong inalagaan this year sana nanggad naminsan! hahahhaa! most of my plants na nasa ‘paso’ tagiltilon na so itsura-picture-ran ko ngani ito nganing pailing ko saindo lolzzz! dangan, naki homapot ako sa dept.of agriculture subagong aga manongud sa gm ay sus maria ta bagsak daa ang website ninda hahhaha!!!…kidding aside aram mo payjoel kung sisay angsaro(sa ribo-ribo) na nag oppose about dyan sa gm? uni o paki pindot na sana tabi! http://www.sunstar.com.ph/static/man/2007/02/16/feat/bishop.warns.v..consumption.of.genetically.enhanced.rice.html
  ..nya ika joeligwa ka man lamang na tinanom dyan sa lugar mo?
  narumduman ko lamang kaito kan aki pa ako….sa ibong na lugar mi ay Barrio kan Pawa then bibalyo mi sana so salog ta so toyo mi igwa ki nag aani ki mga mais,,,sus na siram labason talaga manamis namis at pulutan pa, payt ang parangalan mi maski dai pa luto!–kaitong mga panahon gari simple man sana ang pag patalubo kan mga ‘crops’ ninda…ngonyan maski ano ano na sana baga…ay inda! o bueno, bayaan ko na guna kamo.

 • #48418


  Kiasog
  Participant

  Salamat sa “flyer” manungod sa Bt-Corn asin hyperlink to an article about gm-rice sa satuya. The flyer appears to be the point of view of the Department of Agriculture Region 5. Igwa man bagang ibang point of view contradigdi sa gm-crops? Is it existent?
  With regards gm-rice article, an mga para-uma na namention sa artikulo, I believe are not the norm. They are well-read/imformed (at the very least) aware of the pros- and cons of gm altered crops.
  Once again, mabalos!

 • #48414


  natexoc
  Participant

  MGA DAPAT MAARAMAN MANONONGOD SA Bt CORN

  Department of Agriculture San Agustin, Pili, Camarines Sur

  Ano an Bt Corn?
  An Bt Corn sarong halimbawa nin produkto kan biotechnology. An “gene” hale sa soil bacterium Bacillus thurinhienses.
  Ini nakakatabang para sa sarong tinanom magka-igwa ninsadiring resistensiya para malabanan an corn borer. An corn borer nakapababa kan ani na minaabot sa 20 hasta 80%. Siring man, nagkakaigwa nin “aflatoxin” sa mais kung apektado ini kan corn borer. An aflatoxin sarong sangkap na nagkakawsa nin cancer.
  Tano ta dapat itanom an Bt Corn?
  Pangenot na problema sa produksiyon nin mais an pagkontrol kan Asiatic corn borer. Para maiwasan an padagos na pag-atake kan pesteng ini padagos na pinag-aadalan an pagtanom nin Bt Corn na may kakayahan na labanan an corn borer. An Bt Corn napag-araman na may halangkaw na kalidad kung ikukumpara sa ibang klase nin mais. Ini nakakatabang m para maiwasan an paggamit nin mga kemikal o pestisidyo.
  Ano an potensyal na pakinabang sa Bt Corn?
  Sa mga nasyon na progresibo napag-araman na an genetically modified na tinanom siring kan Bt Corn nagtatao nin dakulang pakinabangan.” mas halangkaw na gusi” mas hahabang gastos sa pagtanom” mas halangkaw na ingreso” napapangatamanan an kapalibutan nin huli ta dai na kaipuhan ang paggamit nin pestisidyo.
  Ano an praktis kan para-uma sa ngonian para malabanan an corn borer?
  Kadaklan na paratanom nin mais naggagamit nin Furadan, sarong systemic na insecticide. Ginagadan kaini an mga insektong nagkakan kan dahon, mga nematode sa daga, asin iban pang hayop sa bukid. Kay kun kita nagkakan nin mais na lumbod pa, nakakan ta man an kemikal na ini dahil ta minasakat ini sa gabos nap arte kan tinanom.
  An Bt Corn kaya ligtas na kakanon kaysa mga dating klase nin mais?
  Tama, ta an mga dating itinanom na klase nin mais ginagamitan nin kemikal na pestisidyo para makontrol an corn borer.
  Sabi kan iba an Bt corn nakaka-udong?
  Nakakagadan ini nin corn borer, hasta gamu-gamo pero bako sa tao. An insecticide kan Bt corn sarong protina, na madaling matunaw asin puwedeng iluwas kan tawo sa pag-ati – pagbawas.
  Nagkakawsa daa nin cancer an mga genetically modified organisms kaiba digdi an Bt Corn?
  Ang insulin para sa diabetes asin iba pang bakuna siring sa hepatitis B, malaria asin rabies produckto kan GMO. Ginagamit an mga ini poon kan dekada 80 hasta sa ngonian. Pero mayo man nin mga report na ini nagkawsa o nagdara kan helang na cancer. MAs nakakatabang an genetic engineering para maaraman ang mga bacteria o viruses na nagkakawsa nin mga helang sa paagui kan screening asin DNA fingerprinting.
  Gurano katotoo na an pagkakan nin GMO siring kan Bt Corn nakakabaog o nakakabakla?
  Ang mga huna-huang ini o patubod saro sana sa mga negatibong kampanya laban sa GMO. Mayo pa man basehan angmga ini asin mayo pa nin pinapaluwas na resulta nin pag-aadal manonongod kaini.
  Ano ligtas kaya para sa tao asin kapalibutan an Bt Corn?
  An mga transgenic plants sa ngonian ginagamit na sa ibang nasyon asin nakapasar na sa istriktong pag-eksamen sa mga laboratoryo asin sa uma. Ini ligtas na kakanon kan mga tao asin dai nagdadara nin maraot na epekto sa kapalibutan. Digdi sa Pilipinas, an mga pag-aadal sa transdyenik na pananom pinangengenotan asin binabantayan kan National Committee on Biosafety of the Philippines (NCBP). An istriktong pagpapasunod kan mga reglamentos sa kaligtasan kan publiko asin kan kapalibutan tinatawannin dakulang importansiya kan ahensiyang ini bago magtao ninpermiso na ikonduklta an mga pag-aadal. Napag-aramn na an Pilipinas an igwang pinak-mahigpit o istriktong reglamentos sa biosafety sa bilog na kinaban.
  Puwede kayang isabay an transdyenik na pananom sa Integrated Pest Management ? (IPM)
  Puwedeng maging componentr ini kan IPM. Ang piniling mga “gene” na inililipat sa mga tanom nakakagadan kan ibang peste. Base sa mga pag-aadal an mga natural na kaiwal kan tinanom siring kan lawa, predators, parasites asin mga parasitoids dai apektado. An kombinasyon nin cultural, kemikal kan mga peste sa tinanom makakatabang kun kinakaipuhan.
  May kakayahan kaya an satong mga local na siyentista maka-producir nin transdyenik na tinanom?
  Sa ngonian igwa kitang mga siyentista sa iba-ibang mga ahensiya nin gobyerno na nagguiguibo nin mga pag-aadal manonongod sa transdyenik na tinanom. Kun matatawan ini nin maninigong suporta asin fundo magkakaigwa ini nin marhay na resulta. Kabilang sa mga ahensiyang ini iyo an International Rice Research Institute (IRRI), National Institute of Molecular Biology and Biotechnology (BIOTECH) asin an Philippine Rice Research Institute (Philirice) na nag-kokondukta nin pag-aadal sa mga maresistensyiang varieties nin paroy sa mga peste. An Institute of Plant Breeding sa Unibersidad kan Pilipinas sa Los Baños asin an BIOTECH iyo an magkatabang sa pagkondukta nin pag-aadal para maka-producir nin Bt Corn na matibay laban sa Asiatic corn borer. Sinda man an magkokondukta nin pag-aadal para maka-producir nin transdyenik na tapayas asin mangga na dai tulos mahihinog.
  Igwa kay kita nin mga polisiya asin mga reglamentos para makasigurong ligtas an mga pag-aadal sa transdyenik na tinanom asin iba pang transdyenik na organismo?
  An National Committee on Biosafety sa Pilipinas inistablisar kan 1990 base sa Executive Order 430 na nag-tatao nin mga polisiya asin reglamentos sa mga aktibidades sa genetic engineering asin GMOs o transdyenik na pananom. Kaibahan digdi an pag-aadal, importasyon, produksiyon asin distribusyon . Ini multi-sektoral na kompuesto nin mga siyentista asin representante nin mga komuinidad asin pinangengenotan kan Unders

 • #48413


  natexoc
  Participant

  Maray na aldaw tabi sa gabus!
  Hi Duane;), iyo baba aram ko man na me hilig sa ‘farming issues’ or simple gardening thing kamo—karaw ko man lang itong “Oh, garoako sana ang may hilig sa pag uma or pag masitas digdi ah?” . Sa naka agui pa sanang bagyo(Reming) medyo talaga masakit pang pag orolayan ang bagay na ini….so mga para ‘uma’ sa bicol ano na daw sinda? anong asistensya ang tinao kan gobyerno?
  To Joel, me nabasa akong articles about genetically modified issue….paki basa na lang tabi. 🙂
  Mabalos!

 • #48411


  Kiasog
  Participant

  Bt-corn and genetically modified rice in Bicol.

  Just want to know its availability, propagation, and the general feeling (acceptance, etc) of the Bicolanos towards these plants. Or. Does anybody care?

 • #48404


  Duane
  Participant

  Gulpi man siguro ang mahilig, kaya lang, we’re just waiting for the issues related to it brought-out in this forum, saka kami makibale sa discussions.

 • #48403


  natexoc
  Participant

  Oh, garoako sana ang may hilig sa pag uma or pag masitas digdi ah? lolzzz! O mala dai na ako maaluy ta mapa molino pa kami. Ingat na sana kamo gabus!

 • #48374


  natexoc
  Participant

  Salamat tabi SirXandei sa pag add kaining suggestion ko, a Forum manongud sa Agrikultura- general farming issues, gardening, etc…let’s gather all the farm talks here!

Viewing 13 posts - 91 through 103 (of 103 total)

You must be logged in to reply to this topic.