ANG BENDITADONG TUBIG

This topic contains 1 reply, has 2 voices, and was last updated by  BWW 17 years, 2 months ago.

Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
 • Author
  Posts
 • #36572


  BWW
  Participant

  Aba ana yan si Mother…

 • #19365


  nonoyfrank
  Participant

  Sarong aldaw sa kumbento kang mga madre..

  Naglalakaw-lakaw ang sarong huben pang madre sa garden kang kumbento. Palibhasa magagayon ang mga burak kang masitas, kadakul ning mga alibangbang (butterfly) na naglulupad sa palibot kang mga burak. May nahiling sya ning sarong kakaibang alibangbang. Naisipan niya ining dakupon pero ini luminayog asin tominogdon sa sarong burak na nakasuksok sa mahibog na klase kang masitas. Ini saiyang kinapa na lalong tuminago sa likod kang masitas.

  Sa likod kang masitas, yaon duman ang guwapong hardinerong si Pedro na dai natagalan ang ihion kaya duman uminihi. Sa kakakapa kang madre, saiyang nakapa ang -toooooottt- ni Pedro kaya pareho sindang nakubanan saka napasupog sa kada saro.

  Kaya ang madre tolos na duminalagan sa opisina ni Mother Superior asin saiyang kinumpisal ang nangyari.

  “Magpangadyi ka ning sampolong Ama Niamo asin 10 Minatubod. Pakatapos, magkua ka ning holy water saka mo ihugas sa saimong kamot.”, sabi saiya ni Mother Superior. Ini saiyang tinubod.

  Kang siya paluwas na sa sa opisina ni Mother Superior, nahiling niya ini na..naglimogmog ning holy water!

Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.