Anong Bicol Na Kanta

This topic contains 102 replies, has 64 voices, and was last updated by  111682092029880119583 7 years, 5 months ago.

Viewing 15 posts - 31 through 45 (of 103 total)
 • Author
  Posts
 • #75096


  bebs
  Participant

  marhay na hapon..aram ko na kanta, sarong bangui, sikat po yan digdi sa surigao, mga classmates ko, pirmi ninda yan kinakanta maski bakong taga bicol..hehehe..miss ko na ang mga kantang bicol sa radyo…

 • #75030


  Josee
  Participant

  P a n t o m i n a

 • #73565


  anne
  Participant

  Share ko man ang aram kung kanta……….

  KUDOT- KUDOTANKan ako sadit paSadit ka pa manNagkarawat kita ninKudot- kudotanKinudot mo akoKinudot taka manAng simbag mo sakoLuway-luwaya manHaen ka na bayaKakawat kong madayaAng kudot-kudotanSakuyang girumdumHaen ka na bayaKakawat kong madayaAng kudot-kudotanHinahanap ko ngonian

 • #73555


  Dennis
  Participant

  Ranga
  Ranga nin pusong nagtitios
  burak na sangkap nin hamog
  uya an buhay ko simo dulot
  lilingyan nin pagkaherak
  pusong namumuot
  bituon kang maliwanag
  sa diklom nin kabanggihan
  puso kong nariribungan
  nagbareta ni ginhawa
  kun dae kang pagkaherak
  na ako mo pabayaan
  puso kong simong binihag
  magpapatibasang

 • #73548


  mensab
  Participant

  pagkita palan nasa harayong lugar asin ibang lenguahe an nadadangog ta aroaldaw, nagraranga kita kan sadiri tang tataramon. May mga veses asin momentos na nagpapagiromdom sato. Pag ini nangyayari sako, saro sa mga ginigibo ko tanganing makaconectar giraray sa sakong namamatean iyo na an mga cancion bicolnon..
  mabalos ki lola felice sa pagpuon kaini. saro sa mga kanta na napupunan cantahon ko lang pero dae ko matapos-tapos iyo na an “boses ni lolo.” sa hiling ko, saro ining clasico. salamat sa nagpost kan cancion na ini. ngonian macacanta ko na syang completo (kaya lang baka mau sa tono).
  bago pa lang po ako digdi.. arog palan kaini pag harayo ka. may propiong asin verdaderong kamawotan na makaconectar sa ginicanan asin dating inerocan.
  mabalos giraray.. magian sa pagmate an magsurat sa sadiring lenguahe. padagos kita sa pagpa-urog can satong lenguahe, sa paagui nin mga cancion, rawit dawit, osipon, pelicula (igwa na?), novela (igwa na?), asin iba pang forma. an blog http://mensab.wordpress.com/ko an masasabi kong contribucion ko sa kamawotan na ini.
  Hasta luego mi amiga/amigo!

 • #73532


  Josie
  Participant

  mAintRa maN daW ako!!!..
  iNi pOh.. Lola pantomina..

  Ang mga babaye Kung mayo pa nin agom Maugay nin aga maugay nin hapon Alagad kung sinda igua na nin agom Maugay Octobre, Disyembreng sunudon.
  Ica palan, Nenang ang pinagsasabi Magayon na burac sa lugar na iniMagayon ang tindog malinig ang pisngi Arin pa daw ang puso ang dai mawili.
  Can ica sadit pa sadit pa man aco Si satuyang cawat magkudot-kudotan Kinudot mo aco kinudot ta ca man Sabi mo sa saco luhayluhaya man.
  Ang mga lalake Hudyan sisaboot Ang pinagsasabing ngarang pagcamoot Kundi ang babayeng iyo minahilod Akong minahiling can mga pangguyod.

 • #73438


  Josee
  Participant

  Sarung Banggi – Classic

  Sarung Banggi – DJ Mix

  Sarung Banggi – Asin Version

 • #73437


  Josee
  Participant

  Sarong Banggi – Pinikpikan Version

 • #72479


  MJ
  Participant

  ARAM MO NA NAMUMUTAN TAKA….yan ang aram ko na bikol na kanta

 • #72459


  EnnaH
  Participant

  cherry, kadakol mong aram na kantang bicol. ang aram ko sana kaya ay “sarong banggui”

 • #72287


  datilis
  Participant

  Salampating Guminaro

  Salampating guminaro
  Guminaro dahil saco
  Ano daw an kinamundo
  Ta naglayog nin harayo.

  Luminayog paibaba
  Napaturo si sacong luha
  Naging salog, naging sapa
  Naging danao na dacula.

 • #72286


  datilis
  Participant

  Karseladong Pagcamoot

  Nagtitios ang puso ko
  Nagtatangis huli simo
  Karseladong pagcamoot nadatngan ko
  Luhay luhaya man Nenang
  Ang pag-api sa buhay ko
  Acong namomoot pinababayaan
  Bangui, aldaw pagcamoot gabos simo

  Ogma mo man na ako padusahan
  Na magtios sa kinaban
  Anong pait ang padusa
  Sa buhay mong nag-agrangay
  Bulong nin sakit itao mo na, Nenang.

 • #72284


  datilis
  Participant

  Isipon Mo Sana

  Isipon mo sana namomotan ta ca
  Nganing minsan saen dai malingaw ca
  Sa simong pagturog asin sa pagmata
  Gabos cong recuerdo simong giromdoma

  Sa aldaw sa bangui antes cang magturog
  Sarong inagrangay idulot mo sa Dios
  Nganing matiwasay an sacong pagcamoot
  Isipon mo sana namomootan ta ca.

  🙂 para po sa mga padaba kan mga padaba kong amiga digdi sa GB

 • #72283


  datilis
  Participant

  Ining Kalibangbang

  Ining kalibangbang macurin an lipungaw

  Sa tangod nin burac naglalayawlayaw

  Pusong nagtitios asin nanambitan

  An hamot mo, Jazmin, sa puso cong nacaomay

  An hamot mo Jazmin, abaa na

  Sa pusong may sakit nacaranga

  Caya sa limpoy mo aco pasironga

  Tibaad mahali an sakit ko

  Na pinagtitios haloyon na

  Acong sinikwal mo lugod gadanon na.

 • #72282


  datilis
  Participant

  Ilong Pagcamoot

  Ilong pagcamoot na siring sa banwit na dai nin paon

  Dai makalawod ta daing sakayan, dai pang bontogon

  Dai macapondo ta daing sinipit patod si arurunday

  Bari pa si sagwan bari pa si sagwan tinalbo si timon

  Oh madaras na duros layag pinaracnit

  Pinaracnit mo pa

  Si sarwal kong puti

  Sisay pa daw ang maherac sa saco tumahi

  Patod si torsido patod si torsido

  Si dagom nabari….

  want to dedicate this song to Pai Caloy tabi, aram ko po, rumdom pa nindo an kanta na ini…
  sing along and reminisce

Viewing 15 posts - 31 through 45 (of 103 total)

You must be logged in to reply to this topic.