Effect of alcoholic beverages on health

This topic contains 16 replies, has 5 voices, and was last updated by  James307 12 years, 3 months ago.

Viewing 15 posts - 1 through 15 (of 17 total)
 • Author
  Posts
 • #158747


  James307
  Participant

  Support Smoking Ban and stop drinking alcoholic beverages!

  For health benefits and for good cause (God, Family, Government and People)

  Romans 12:1

  I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service.

  “HYPOCRISY IS WHEN YOU SET ASIDE YOUR FAITH IN CHRIST AND GIVE MORE TIME TO WORLDLY THINGS!”

  malalagpasan ang mga tukso sa problema sa tulong ni Kristo.

 • #153189


  James307
  Participant

  Awit ng pagpupuri ng mga Israelita at ng mga Kristiano ngayon sa pagpapala, pag- iingat at tagumpay na ipinagkakaloob ng Diyos sa Kanyang piniling bayan at mga ginawang anak sa pamamagitan ni Kristo Hesus.
  1 Cronica 16:8

  8 Magpasalamat kay Yahweh, tumawag sa kanyang pangalan;
  ang lahat ng gawa niya sa lahat ay ipaalam.

  9 Umawit ng pagpupuri at siya ay parangalan,
  ang kahanga-hangang gawa’y ibalita kahit saan.

  10 Dapat kayong magalak, sapagkat kayo’y kanyang bayan,
  ang lahat ng sumasamba sa kanya ay magdiwang.

  11 Lumapit kayo kay Yahweh upang tulong niya’y hingin,
  sa tuwina’y parangalan siya at sambahin.

  12 Inyong alalahanin ang mga kamangha-mangha niyang gawa,
  ang matuwid na paghatol at gawang kahanga-hanga.

  13 Mga supling ni Abraham na kanyang lingkod,
  ang mga hinirang niya na mga anak ni Jacob.

  14 Si Yahweh ang ating Diyos,
  nasa buong mundo ang kanyang mga utos.

  15 Tipan niyang walang hangga’y hindi niya lilimutin,
  kahit libong salinlahi ito’y kanyang tutuparin.

  16 Ang ginawa niyang tipan kay Abraham,
  pinagtibay kay Isaac ang pangakong sinumpaan.

  17 Kay Jacob ibinigay, pinagtibay na kautusan,
  walang hanggang tipan sa Israel, ito ang nilalaman:

  18 “Ang lupain ng Canaan sa iyo nakalaan.
  Ito’y isang pamana ko sa iyo at sa iyong angkan.”

  19 Nang sila ay kakaunti pa at walang halaga,
  nangibang-bayan sila’t sa Canaan nakitira.

  20 Sa maraming bansa sila’y natatagpuan,
  nagpalipat-lipat sa iba’t ibang kaharian.

  21 Di hinayaan ng Diyos sila’y alipinin,
  mga hari’y binalaang huwag silang aapihin.

  22 Sabi niya, “Huwag sasaktan ang bayan kong hinirang,
  ang mga propeta ko ay iyong igalang.”

  23 Umawit ka kay Yahweh, buong sanlibutan,
  ipahayag araw-araw, bigay niyang kaligtasan.

  24 Ipahayag sa mga bansa kanyang kaluwalhatian.
  Sabihin sa mga tao gawa niyang makapangyarihan.

  25 Si Yahweh ay dakila at karapat-dapat papurihan,
  siya ay higit sa mga diyos ng buong sanlibutan.

  26 Ang diyos ng mga bansa ay mga diyus-diyosan lamang,
  ngunit si Yahweh ang lumikha ng buong kalangitan.

  27 Kanya ang kaluwalhatian at karangalan,
  lakas at kagalakan nasa kanyang tahanan.

  28 Si Yahweh ay purihin ng lahat ng mga bansa,
  dapat siyang kilalanin na marangal at dakila.

  29 Kilalanin ng lahat maluwalhati niyang pangalan,
  bawat isa’y lumapit at siya ay handugan.
  Sambahin si Yahweh sa diwa ng kabanalan,

  30 sa harap niya ay gumalang ang lahat ng mga bansa.
  Ang sandigan ng daigdig ay matibay niyang ginawa.

  31 Magalak ang kalangitan, ang daigdig ay matuwa.
  “Si Yahweh ay naghahari,” ganito ang ibalita.

  32 Magpuri ang karagatan at ang lahat ng naroon,
  ang lahat sa kabukira’y magpuri kay Yahweh.

  33 Umawit ang mga punongkahoy na nasa kagubatan
  sa pagdating ni Yahweh upang lahat ay hatulan.

  34 Purihin si Yahweh, sa kanyang kabutihan;
  pag-ibig niya’y tunay, laging tapat kailanman.

  35 Sabihin ding: “Iligtas mo kami, O Diyos ng aming kaligtasan,
  tipunin mo kami ngayon at iligtas sa kalaban;
  upang aming pasalamatan ang banal mong pangalan
  at purihin ka sa iyong kaluwalhatian.”

  36 Purihin si Yahweh, ang Diyos ng Israel,
  purihin siya ngayon at magpakailanman!

  Pagkatapos, ang buong bayan ay sumagot ng “Amen,” at nagpuri kay Yahweh.

  Read more:

 • #153150


  BIO
  Participant

  Ora pro nobis.

 • #153148


  hamdulila
  Participant

  Nasusulat.Ang masyadong mapagmataas ay lalong ibababa at ang mapagmarunong ay aalisan nito…hindi kaya “Its about you not about HIM”Hindi lahat ng kaya mong intindihin ay katotohanan at pedeng paniwalaan
  at hindi rin lahat ng hindi mo naiintindihan ay kasinungalingan.

 • #153145


  James307
  Participant

  “It’s not about you, it’s all about Him!”

  Ang ibang tao ay ma pride thinking that his/her victory is because of himself/herself, but we can do anything without GOD.

  One more thing is that other or yung mga tinatawag ang sarili nila na Kristiano and yet compromising ther faith sa mali,

  LACK OF KNOWLEDGE in the Word of God, bakit hindi na sosolve and problema ng society cause the real problem of the world is SIN and yet they choose to solve the problem by the system of the World.

  instead na alamin ang Salita ng Diyos na gabay at maraming solusyon kung UUNAWAIN lamang ito ng mabuti; ang katotohanan at realidad na ang tao ang may pagkukulang at atin na itong tanggapin…

  may sagot ang Bibliya kung SUSUNDAN LAMANG NATIN ITO instead na atakihin ng kung ano anong personal na opinion, upang mapagtakpan lamang ang kasalanan at baluktot ng prinsipyo.

  walang nagagawang aksyon o walang ginagawang aksyon na tama kaya walang nangyayari pagbabago at di nagbabago, kailangan si Kristo,

  “Panginoon patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang at pagkakamaling nagagawa.”

  Santiago 5:3

  3Ang inyong mga ginto at pilak ay kinalawang. Ang mga kalawang na ito ang magiging patotoo laban sa inyo at siyang kakain sa inyong mga laman tulad ng apoy. Kayo ay nag-imbak ng kayamanan para sa mga huling araw.

 • #153090


  BIO
  Participant

  James, hindi lang health ang naaapektuhan ng alcoholic drinks, pati pagsasalita ay apektado rin.

  Proof (80%):

  Punta ka sa mga umpukan sa tindahan pag medyo hapon na. Una hanggang pangalawang round ng inumin ay vernacular pa ang kuwentuhan. Pag dating sa pangatlo hanggang tagaan ay inglis na ang huntahan. Yung umuuwi pakatapos ng pangatlong round, pagdating sa bahay, sasabihin, “HONEY, I’M HOME!”

  Bahala na si Gardo sa susunod na kuwento.

 • #153087


  James307
  Participant

  I don’t care kung anong gusto nilang itawag sa pag eenglish ko dahil di ko pinagyayabang na magaling ako sa pag eenglish, atleast i try

 • #153075


  Ed
  Participant

  And he took a cup of wine and gave thanks to God for it. He gave it to them and said, “Each of you drink from it,

 • #153066


  Cheyenne
  Participant

  quotable quotes from James:
  “sorry for my english hope you understand it.”
  comments: In bicol, if your english is like ‘erap english,’ we call it “carabao english.”

 • #152747


  James307
  Participant

  My identity is unimportant, what important is what the Bible said, the question is IF THE BIBLE TEACH OR GUIDE US TO EVIL? I am a net preacher a simple and ordinary member of a Baptist Church.one more thing do not use verses or conclude without understanding the verse, Jesus did not endorse wine it is their tradition and the wine use before is different from today, picture of pleasure and sin, why not give your money to the poor instead… or drink vitamins instead of getting the small benefits of drinking moderately.sorry for my english hope you understand it.

 • #152713


  Ed
  Participant

  I’m curious to know who your really are, James? We don’t know: where you live, your age, marital/family status andoccupation. Just like reading an unknown source that can’t be verified. We arenot penguins,we don’t jump into the water just because you said to jump. there areorcas and walrus waiting. The reason why the lead penguin says” jump” because it knows there’s safety in numbers. When it jumps, it stays in middle, the penguins that jump on it sides gets eaten by orcas. The lead peguin has one thing in its mind, its own safety and survival. The lead penguin is a user. It uses other penguins for its own advantages. Did you miss to read what they didduring biblical time, they drank alcoholic wine. Jesus turned water into wine.

 • #152710


  James307
  Participant

  Choosing the path of peace and true happiness…

  Is choosing GOD’S WILL, righteousness and holiness… it is a Christian faith, duty and testimony…

  The TRUE CONVERSION through true repentance and justification through Jesus Christ.

  The Change and life we should live, not compromising or not living in Sin that bring SORROW AND GRIEF TO THE HOLY GHOST.

  The disaster , deaths are also result of sin and the punishment of GOOD AND JUST GOD!

  He is alive, His guidance and blessings to His Chosen People ISRAEL AND CHRISTIANS.

  God will never be failure and He is victorious, soon the devil and the darkness/evil force will fall “time by time”.

  God remains the same, the powerful and holy, HE IS WORTH TO ALL GLORY AND PRAISE!

  [LET US STOP BUYING PIRATED CD, DVD AND SOFTWARE, PIRACY IS A CRIME]

  Also.

  “Let us rebuke and pray for other leader and officials of this country who had bad image because of their words and actions/attitude in public or in media, they are abusing their power in their position and using human rights to defend their self or bad actions that are UNCHRISTIANS and picture of hatred… as we fight corruption, let us campaign for discipline and GOOD MORAL VALUES, loving and respecting people…”

 • #152709


  James307
  Participant

  Tatanungin ko para san?

 • #152556


  BIO
  Participant

  Tanungin mo raw ang lasing na amerikana o kaya lasing na naka-amerikana.

 • #152552


  James307
  Participant

  Ano namang sinasabi ng isang to.

Viewing 15 posts - 1 through 15 (of 17 total)

You must be logged in to reply to this topic.