HOTSEAT for JAMEEL ( from August 16-22 )

This topic contains 21 replies, has 9 voices, and was last updated by  “_JAMeel_” 16 years, 6 months ago.

Viewing 7 posts - 16 through 22 (of 22 total)
 • Author
  Posts
 • #66364


  “_JAMeel_”
  Participant

  KALASMEYT TASUR DAWA MAINIT ANG SINALANGAN MO SAKU…SALAMAT!

 • #66363


  “_JAMeel_”
  Participant

  1. Mainit na issue ngonian sa pinas so mga luxury car na nasabat daa kang customs, sabi ni arrroyo ngani daa matunong ang paglaog kang mga arog kaini na kontrabando pigsugo ni arroyo na wasakon/sirain sa paagi kang pgbagsak ki magabat na bagay sa mga luxury car, sa hiling mo tama ang desisyon ni arroyo sa bagay na ini? yan palan ang mainit dyan, digdi sa presente ang tukawan ko nagpopoon na mag init. como nahapot baya asin ako sarung bikolanong pilipino mas ok siguro na ibagsak dyan ang pinakamagabat sa gabos na nagpapagabat sa namamanwang pilipino..si arroyo mismo ibagsak dyan sa mga karlalo na yan..paulit ulit hanggang gabos na kotse mayupi. hihihihi 😀

 • #66359


  “_JAMeel_”
  Participant

  Klasmeyt Jameel….Yuhooooooo….nya hahahah!!!its your turn now….hahahahah!!!
  opening ceremony…..SANA NASALA IKA, DAPAT KLOSING NA SANA INI!
  1.Nin huli ta ika ang napili ko na isalang sa tukawan digdi ano ang saimong patara tara sa mga makuntribwir na maharapot saimo..? sa gabos po na nag aantabay sa klasrum na ini na biyung nagbabaga ang tukawan, sa katotoohan lang po kita asin kaogmahan. iwasan po tabi na magpoon ki kariribukan para dai taka kamu mabatikal kaining balun balun kong ice ice baby at ice ice tea.
  2.Ano ang characteristics ni Jameel na dai pwedeng ikumpara sa iba? sabi ninda nani dai ninda daa masabi, basta ako “unique”..para saku kalasmeyt su mga tao na lang na nasa palibot ko makakapagsabi kayan. ta habu ko man mapasobrahan ta baka may mag-over-the-level sa kiray ko..hahaha.
  3.Nuarin mo balak mag-agom?sa balak, after three years pa magsisimula balak ko.hahahaha.Haen si lalabs mo ngunyan? i-telegrama ko na lang saimo klasmeyt.hiihih
  Iyan nguna klasmeyt ang mga hapots ko ta kadakul akong napending na trabaho sa Hotseat na ini oh?!nya hahahah!!!! ang luwas palan ako sigurado iyu man. dai lang sana ang sahod ko digdi ta hirak man kang mga mahal ta sa buhay.
  Goodluck klasmeyt!!!You can do it baby….yeah beeeby yeahh!

 • #66317


  aLmiE
  Participant

  Beeeeeeeeh..:P…ika ang iginigisa ngunyan hehehe..pahaduk ngun’a sa ikil-ikil mo maski amoy sinigang tsup..:* 😀
  Dai mag parahiro ta mahulog ka sa tukawan mo..mahapot man ako ha?.maski dai ka mag tugot dai ka magigibo ta binoto taka..:))
  uni hapots ko:
  1.Nata mahilig ka mag dakop alakdan?? sain mo yan pigdadakop?.
  2. Nata naisipan mo man mag join sa BPK? noon pigsisirip sirip mo lang dai ka nag popost pero ngunyan mana ka na kay manay kulitz gany sa kakulitan?:D
  3.What Is Your Personal Interpretation Of “LOVE”?
  4.when it comes to love.. ano papairalin mo.. puso or isip?? and why?
  5.What Is The Biggest Thing You Wish To Change In Your Life?
  6.What is the wildest thing you ever did in your entire life?
  7.What’s Your Redeeming Quality?or what ARE..in other words..what are u good for?(lolz) kung sadyang sadit ang kinab-an at kaipuhan piliin kung sino ang puedeng manirahan digde..ano ang maiaalok mong kabutihan?
  8.what is the one aspect of you that is the most difficult to overcome?
  9.What is your energy level today?
  10.What are your ways to wind down after a demanding workday?
  ..yan muna tabi manoy ang 1st round ko na hapots..halaton mo tabi ang pang duwa..:D

 • #66284


  Butchukoy
  Participant

  klasmeyt ika baga ang biktima kan text brigade hehehe

  primerong mga hapot su pagmidbid nguna saimo:

  1. ano nickname mo outside of GB?
  2. pira na edad mo?
  3. saen ka nag elementary? high school? college?
  4. saen ka sa bicol?
  5. saen ka ngunyan?
  6. ano work mo?
  7. me aki ka na? kung igwa pira na?
  8. anong talents mo?
  9. anong hobbies mo?
  10.pipa hapot kan mga daraga kung available ka pa daa.

  iyo nguna klasmeyt ta adalan ko pa su mga susunod na mga hapot ko saimo

 • #66277


  “timara”
  Participant

  Klasmeyt poging jameel(asus darakula ang luho kang dungo:) ) hun ang hapot ko saimo.
  1. Mainit na issue ngonian sa pinas so mga luxury car na nasabat daa kang customs, sabi ni arrroyo ngani daa matunong ang paglaog kang mga arog kaini na kontrabando pigsugo ni arroyo na wasakon/sirain sa paagi kang pgbagsak ki magabat na bagay sa mga luxury car, sa hiling mo tama ang desisyon ni arroyo sa bagay na ini?

 • #66272


  “tasur”
  Participant

  HOTSEAT RULES:
  [1]Every week there will be a member in the HOTSEAT.
  [2]The Hotseat of the week is forbidden to ask questions.
  [3]The Hotseat of the week shall have the right to choice whether he/she going to answer the questions or not.
  [4]Members are allowed toask questions as many as possible, but please avoid flooding or double posting, wait for other poster before you make another one. 2 or more questions in one post is recomended.
  [5]Members can ask questions anything under the sun except prsonal info like: tel/mobile number, home address for adults questions. (use PM instead )
  [6]Next Hotseat of the week (HOTW) will be selected by the outgoing HOTW.
  [7]All members are encouraged not to post anothrer set of questions while the person in the Hotseat has not yet answered his/her previous questions. If your questions are not yet answered for a day you can use the quote button quote the questions that are not yet answered. (but if its obvious that the Hotseat Host doesn’t want to answer your question for personal reasons you may post another set but different kind of questions).
  [8]All members are encouraged to read first the whole thread (questions answers of other members) to avoid repetitin of questions.
  [9]- Good Luck!
  Klasmeyt Jameel….Yuhooooooo….nya hahahah!!!its your turn now….hahahahah!!!
  opening ceremony…..
  1.Nin huli ta ika ang napili ko na isalang sa tukawan digdi ano ang saimong patara tara sa mga makuntribwir na maharapot saimo..?
  2.Ano ang characteristics ni Jameel na dai pwedeng ikumpara sa iba?
  3.Nuarin mo balak mag-agom?Haen si lalabs mo ngunyan?
  Iyan nguna klasmeyt ang mga hapots ko ta kadakul akong napending na trabaho sa Hotseat na ini oh?!nya hahahah!!!!
  Goodluck klasmeyt!!!You can do it baby….

Viewing 7 posts - 16 through 22 (of 22 total)

You must be logged in to reply to this topic.