HOTSEAT for TASUR ( from Aug9-Aug.15)

This topic contains 101 replies, has 23 voices, and was last updated by  “tasur” 16 years, 6 months ago.

Viewing 15 posts - 1 through 15 (of 102 total)
 • Author
  Posts
 • #66157


  “tasur”
  Participant

  Butchukoy

  klasmeyt huling hirit:hahahah!!!klasmeyt halabaon man ang bado mo nakaabot ka pa nanggad…
  1. sisay major sponsors mo sa hotseat mo? pasalamatan mo na hehehe…Su nagsolsol tabi ki klasmeyt Joan para ilaag ako digdi…DAKULAON na salamat tabi saimo…hahahah!!!!Su sa hair and make up ko tabi..salamat man….hahahah!!!
  2. kun ika tatawanan ke oportunidad na mag extend sa tukawan ke one more week, matugot ka? klasmeyt dai na tabi….hahahahah!!!another week is too much na….hahahah!!!
  congrats tabe klasmeyt. uragon ka talaga. Salamat tabi klasmeyt….hahahaha!!!

 • #66154


  Butchukoy
  Participant

  klasmeyt huling hirit:
  1. sisay major sponsors mo sa hotseat mo? pasalamatan mo na hehehe
  2. kun ika tatawanan ke oportunidad na mag extend sa tukawan ke one more week, matugot ka?
  congrats tabe klasmeyt. uragon ka talaga.

 • #66150


  “tasur”
  Participant

  Yandegem

  klasmeyt tasur you have been a good sport sa 1 week mong bakasyon sa hotseat.maski ngani medyo alanganin ka sa time ta mahirap na baga masita pero GO ka pa din sa pagsimbag!!!!saludo ako saimo bunsoi punokkkkkkkkkkkkkkk!!!!!!dai na man ako ki ihapot ta garo naihapot ko na. Thank you klasmeyt punoookkkk…hahahah!!!dai man po sakong masita digdi ta ako ang nansisita…hahahahah!!!

  Ano ang username ni lalabs mo kung member na siya sa ukaylandia ta abisuhan mi daw?Dai ko na lang pigpadagos su invitation ko kay lalabs ko ta baka mabasa nya gabos na pigpost ko digdi…mahirap na mabakdulan ako…hahahah!!!
  Ihinghing na daw nindo sako ngunyan kung sisay ang isalida ko sa tukawon ko digdi…..Ipm na lang nindo sako kung sisay….hahahah!!!

 • #66148


  “tasur”
  Participant

  “_Jameel_”

  CLEVER!!!!! GREAT GUY! hahahah!!!
  wara na ko masabi saimo kalasmeyt tasur. pero dahil duwa pa sanang beses ako nakikayab, wara pa man burubuskay ikil ikil ko ta pirmi man nahahadukan ni kalasmeyt almie, oni na….nya hahahah!!!!
  HURING KAYAB…igwa pa nanggad klasmeyt….hahahah!!!
  *Since myembro na si lalabs mo palan digdi. gusto mi man maaraman ang saimong patara tara ning pagkamoot ki lalabs mo bago ka maghali sa trono mo.Klasmeyt dai ko na lang pigtuloy su invitation ko saiya para magjoin sya digdi…mahirap na…hahahahah!!!baka mabasa nya pa gabos na pigpost ko digdi…hahahah!!!basta she knows how i much i love her….

 • #66145


  “timara”
  Participant

  klasmeyt tasur you have been a good sport sa 1 week mong bakasyon sa hotseat.maski ngani medyo alanganin ka sa time ta mahirap na baga masita pero GO ka pa din sa pagsimbag!!!!saludo ako saimo bunsoi punokkkkkkkkkkkkkkk!!!!!!dai na man ako ki ihapot ta garo naihapot ko na.

  Ano ang username ni lalabs mo kung member na siya sa ukaylandia ta abisuhan mi daw?:D

 • #66140


  “_JAMeel_”
  Participant

  CLEVER!!!!! GREAT GUY!
  wara na ko masabi saimo kalasmeyt tasur. pero dahil duwa pa sanang beses ako nakikayab, wara pa man burubuskay ikil ikil ko ta pirmi man nahahadukan ni kalasmeyt almie, oni na….
  HURING KAYAB
  *Since myembro na si lalabs mo palan digdi. gusto mi man maaraman ang saimong patara tara ning pagkamoot ki lalabs mo bago ka maghali sa trono mo.

 • #66132


  “tasur”
  Participant

  audrey

  klasmeyt tasur…pahabol tabi.. dai ka pa nanggad nauubusan ki hapot klasmeyt…hahahah!!!!

  Sa hiling mo pagkatapos kang hotseat mo na ini may trabaho ka pa? Siguro klasmeyt igwa pa man…Pag sa aga dai ako nag laog sa klasrum ibig sabihon dai na akong trabaho kaan…hahahah!!!pero pag naglaog ako…ibig sabihon igwa pa….
  Pano ka nakakaipsot ngonian na aldaw sa work mo para masimbag mo ang hotseat mo? may sadiri man po kaya akong office klasmeyt exclusive sana sya sako talaga…hahahah!!!!Tapos ini baga ang pigsasabing time management…hahahah!!!!
  Sa hiling mo klasmeyt nata ta tambak ang mga hapot saimo lalo kang mga nasa BPK?Dai ko daw tabi klasmeyt mahiling ang rason kung nata ta dakulon ang hapot sako kan mga taga BPK….Sa huna mo may plano sinda saimo Siguro klasmeyt ako ang planong halion sa BPK sabi ni klasmeyt Jameel…hahahah!!!

 • #66129


  “tasur”
  Participant

  Darl

  Manoy Tasur.. nakahabol pa ang second round ko bago ka mag gradweyt..dae na ako mahapot na dakul ta garo may pigsa na ang pwet mo ngonyan sa katutukaw,herak mo man..hahaha..uni na lang: sinabi mo pa tabi manay….may buru-buskay na tabi manay ang hita ko….nya hahahahah!!!!
  Ano ang message mo sa gabos na nagharapot saimo igdi sa hotseat mo? Sa gabos tabi na naghapot sako sa hotseat ko….Thank you…words are not enough to say thank you sa pagkotkot po nindo sa pagkatawo ni tasur…..I hope one day mamidbid ko kamo gabos…More power po sa gabos…And may the blessings of the LORD will come into your ways each day…
  Yan lang manoy…saro lang yan ha…. Ok po manay…basta po ika ok lang…hahahah!!!!

 • #66127


  “tasur”
  Participant

  jack

  Last set ko na ini saimo pade ta nahihirak na ako saimo baka pagbaba mo sa hotseat war ka na ki trabaho..Nakahabol pa nanggad pade….Juice ko pong Pinyaapple talaga…hahahah!!!
  20.If you could choose to live on a different planet, which one would you choose? why? I would choose to live in the planet which is nearest to the sun…para matesting ko kung gurano ka hibog ang skin ko….nya hahahah!!!!
  21.If you could commit any crime and get away with it, what would you do? maparetoke ako kan pandok ko…nya hahahah!!!22. If you could date a celebrity, who would you choose? wara pade….wara kayang pandate si tasur….pirmi warang perak si tasur…nya hahahah!!!!23. If you could have only one food for the rest of your life (assuming that this strange situation would not affect your health), which food would you choose? I would choose the bread of life….because i know salvacion is within my reach…..nya hahahah!!!!24. If you could meet any famous person, dead or alive, who would it be and why? It would be Santa Claus…I will ask him…” Is santa claus coming to town this christmas? ” nya hahahah!!!!25. If you could speak any other language (besides English) which language would you like to speak? Siguro pade,Spanish….”donde vive usted?” hahahah!!!! may diit man po kaya akong aram sa Spanish…26. If you could spend a day with any celebrity, who would it be and what questions would you ask that person? I would choose MIKE ENRIQUEZ i will ask him….” BAKIT HINDI MO AKO TINATANTANAN?!” nya hahahah!!!!27. If you could take a vacation anywhere in the world for any length of time, where would you go? I would go to NEW ZEALAND kasi ang mga baka doon ay kumakain na sariwang damo at umiinom ng preskong tubig batis….nya hahahah!!!!may wind mill pa….hahahah!!!!28. If you could travel back in time, where would you go? I would go to the time when my father is still alive…
  29. If someone’s(lady) underwear was showing, would you tell them? Yes i would….Sabihan ko sya miss….LUHO ang panty mo paki sursiha daw tabi….hahahahah!!!! dai tabi iyan pigpapahiling pigtatago tabi iyan…hahahah!!!!30. If the whole world were listening, what would you say? I would say Hi! welcome to GB…Were having fun here…dai tabi ako nindo paglingawan sa maabot na oktubre kandidato ako bilang vice-captain…nya hahahah!!!!that’s all thank you!!!!31. If you could ask God any one question, what would it be? Nata po bald na ako at my very young age????hahahahah!!!!32. If you could be a bird, what would you choose to be? Gusto ko maging SAGUKSOK….Nata?dai kaining nag-iinteres na magdakop….para lutuon or pampabakal…hahahahah!!!33. If you could be a plant, what would you choose to be? I would choose to be a fruit bearing plant….Like banana,hindi lang oxygen ang naibibigay may pagkain pa for the empty stomach….34. If you could be an animal, what would you be? I want to be a bird….Para makita ko ang kagandahan ng mundo…35. If you could be an insect, what would you choose to be? I would choose to be a BEE so that I could zip all the nectars of the flowers….nya hahahahah!!!!36. If you could be another person for a day, who would you be? I would want to be a priest…37. If you could be invisible for a day what would you do and why? Papaluruwason ko su mga preso na wara man na kasalan talaga so that they could live freely again….38. If you could change one thing about your self or significant other, what would it be? I”m really sorry I dont want to change anything in myself….39. If you could change one thing about yourself, what would it be? same answer at number 38…40. If you could change one thing in the world, what would it be? I would change the lifestyle of the poor…41. If you had more time, what hobby would you like to pursue? No time for leisure pade….nya hahahah!!!!
  Salamat pade.hay salamat natapos din ang halabaon mong hapots…..grabe ka pade maghapot….hahahah!!!

 • #66119


  audrey
  Participant

  klasmeyt tasur…pahabol tabi..

  Sa hiling mo pagkatapos kang hotseat mo na ini may trabaho ka pa?
  Pano ka nakakaipsot ngonian na aldaw sa work mo para masimbag mo ang hotseat mo?
  Sa hiling mo klasmeytnata ta tambak ang mga hapot saimo lalo kang mga nasa BPK?Sa huna mo may plano sinda saimo:D

 • #66115


  “tasur”
  Participant

  jack

  Padeng tasur pacensia nasugo lang ako dai makasayuma….klasmeyt…maawa ka naman sa ibang nilalang nais din nilang lasapin ang mundo….hahahah!!!gari baga ini pasyon kahalaba….hu hu hu hu….
  1. What gets you out of bed in the morning? syempre kaipuhan magtrabaho….maski pirmi late payt san…hahahah!!!masiramon baga magtusmag…hahahah!!!minsan pag nakaka wiwi na…hahahah!!!2. What do you love to do? Your passion? Mag GB…mag enjoy kan buhay….syempre magkakan passion ko iyan…hahahah!!!
  3. What makes you laugh? When somebody tickles me….nya hahahah!!!4. What can make you cry? Pag nag uubak ako ki sibulyas…hu hu hu hu….hahahah!!!maaratun baga sa malsok…5. What can make you scare? when i’m in the midst of the dark and nobody sees me….awooooooooo
  awoooooooo….6. Who would you love to trade places with? aram na nindo ito kung sisay….
  7. I like myself because ____I am a unique individual…_______________________________8. You would see_________butterflies and bats ________________in my room. hahahaha!!!
  9. what movie best describes you? ” NANG MAMULAT SI TASUR ”
  10. what is your heartbreak song? ” ACHY BREAKY HEART ”
  11. anong paborito mong baon nung nasa elementary ka pa? nutriban sagkod ngunyan…nya hahahah!!!!
  12. anong pinakamataas na grade na nakuha mo nung high school?nung high school 97.college? flat one…
  13. ey pinakamababa? lingaw ko na kang hig school,kang college TRES….hahahah!!!!
  14. sinong paborito mong sexy actor? si PALITO…daing magkontra…sexy baga sya…nya hahahah!!!
  15. ano yung di mo gagawin kahit anong mangyari? Ang magpakamatay….nabasa ko na kaya gabos na consequences duman sa ibong na klasrum…hahahah!!!
  16. anong pelikula ang iniyakan mo? why? ” KANGKONG SA MAGKABILANG ILOG….”
  17. What was the most difficult thing you have experienced (school, family, relationship, etc) school pag daing pamasahe,daing pang enroll,daing pambakal ki project….family,kan times na daing makaon si tasur hahahah!!!and kang magadan ang father ko…relationship,kan diitan pa kaming magbreak ni lalabs ko….hu hu hu….ETCetera…so far dai pa man akong naeencounter na difficulty na ETCetera…nya hahahah!!!!nya hahahah!!!!18. What do you like best about your job? Least liked part of your job? I can go places around the pilipins….I’m attending two different offices at the same time….sobrang pagal….

  19. Paano kung hindi na uso ang sweldo? matatrabaho ka pa rin ba? syempre dai na ako matrabaho…what for kung daing sweldo…we are working to earn a living…hahahah!!!Pano na kaini su mga halas sa tulak ko dai na ako ki pambahog…hahahah!!!
  Yan daa muna padeng tasur, ihahabol niya daa so kabangga kaan.salamat.pasensiya na pade, demanding si classmate ta na saro.Hay naku pong pineapple…sana dai na ipaghabol…nya hahahah!!!

 • #66114


  Darl
  Participant

  Manoy Tasur.. nakahabol pa ang second round ko bago ka mag gradweyt..dae na ako mahapot na dakul ta garo may pigsa na ang pwet mo ngonyan sa katutukaw,herak mo man..hahaha..uni na lang:
  Ano ang message mo sa gabos na nagharapot saimo igdi sa hotseat mo?
  Yan lang manoy…saro lang yan ha….

 • #66110


  “tasur”
  Participant

  maryjane
  akyat at may farewell speech ka pa noh! hahahah!!!igwa man kaini klasmeyt MJ? dai man baga hahahah!!!

 • #66109


  “tasur”
  Participant

  majestyk “majestyk”

  manoy tasur…saro pang hapot bago isara ining libro momaray ngani manay nakahabol ka pa….hahahah!!!
  sisay samo ni manay rose kukuhaon mong ninang pag kinasal ka…either of the two of you will do….the more the marrier…hahahahah!!!!

 • #66107


  “tasur”
  Participant

  dylan

  padeng tasur … pade…magporondo na daw kamo maghapot….hahahah!!!
  1.kung may 3 tawo that you idolize sini sino mga yon and why?????Si papay ko for giving me life so that i could live in this wonderful world….Si mamay ko for making me a good person and for norturing me with love and courage to move on….Si kuya ko for guiding me into the right way since my father died….he also took over to the responsibilty of my father…His also my bestfriend….
  2.3 wishes that you like? 1.halabang buhayfor my mother 2. success in my career 3. healthy relationship with my love ones….

Viewing 15 posts - 1 through 15 (of 102 total)

You must be logged in to reply to this topic.