HOTSEAT for TASUR ( from Aug9-Aug.15)

This topic contains 101 replies, has 23 voices, and was last updated by  “tasur” 16 years, 6 months ago.

Viewing 15 posts - 61 through 75 (of 102 total)
 • Author
  Posts
 • #65506


  “tasur”
  Participant

  Cherokee

  ay sori tabi ta medyo dai pa ako tatao ki maray magpara post…Ok lang po iyan manay..
  ang sasabihon ko kuta na maski ngani dakulon na pagtios inagihan mo, maogmahon kang tawo buda mapinadaba sa magurang buda tugang. bilib ako simo noy satur.
  May God bless you so very richly in every aspect of your life lalo ang future family mo at sana maabot mo ang pangarap mo sa buhay in the very near future.Salamat po sa pag dropby mo digdi sa hotseat ko…And sana magdilang anghel ka po…Im really striving hard to reach my dreams in life…Salamat po giraray…

 • #65505


  “tasur”
  Participant

  jack

  pade huni ang hapot ko ulit saimo… Sige na Pade na nabuyo na akong nagsimbag…hahahah!!!!
  1.if stranded, sisay na tawo an gusto mong makaibanan? stranded pade saen sa elevator,sa bus,sa barko,o maski ano…Ang gusto kong makaibahan syemre si lalabs ko…Si my one only…daing magkontra hah?!hahahah!!!
  2.if given the chance to change one thing in your past… what would it be and why? I’m not going to change anything in my past because I am now contented to who I am and what I am right now…I know that God has a plan for me though he allows me to suffer during my past days….Maybe HE knows that i can combat all those shortcomings that were brought by the unpredictabe time….Despite of it,I am so thankful and blessed becausei know that HE’s always at my side to lead me into the rightway…
  3.Ano ang piglulunadan mo kaito pasiring sa school /pauli sa harong nindo? Traysikol , Jeep o sikad-sikad ? Jeep pade pag iswerte…Pero kung medyo durudimalas sapatos sana nanggad ang lunadan ko….Baklay baga pade….hahahaha!!!!
  4. Anong values ang naukudan mo na turo kan mga magurang mo na dara mo sagkod ngonyan? Enot pade ang maging mapagpakumbaba pirmi.may respeto sa sadiri buda sa kapwa,may prinsipyo asin dignidad na dai pwedeng bakalon nisay man…..Tapos may takot sa Diyos.
  5.Sain mo nabistuhan si lalabs mo? Sa eskwelahan pade kaeskwela ko sya kan kolehiyo pa ako…
  6.Ano ang pinakamahal na regalo na naitao mo kay mamay mo?kay lalabs mo?Kay Mamay ko refrigirator pade…Pero ang pinaka magayon PRICELESS na kaogmahan ang binalik nya sako…..Kay lalabs ko man pantalon pade ta iyo sana nakayanan ni tasur…..hahahahah!!!!
  7.Napaiwal ka naman sa irinuman? Herak ki Diyos pade dai pa man…Ang gusto ko kaya kung mag inom mag-inom sana tapos mag-ogma.Paka inom ilaag sa tulak bako sa utak…..Habo ko kaya pade ki ribok lalo na sa irinuman…Pagmakulit na ang kahampang ni tasur mabatse na ako kaan…hahahah!!!
  8.Kang primero mong sweldo ano man nabakal mo na inot? Ano baya ang nabakal kong enot….brief gayod ito padi….hahahahah!!!!
  9.Ano ang pinakdream mo sa buhay mo? Simple lang padi ang dream ko sa buhay ko mapagayon ko man lamang ang buhay mi tapos magkigwa ki sadit na negosyo…Syempre may maogmang pamilya….

 • #65428


  Cherokee
  Participant

  ay sori tabi ta medyo dai pa akotatao ki maray magpara post
  ang sasabihon ko kuta na maski ngani dakulon na pagtios inagihan mo, maogmahon kang tawo buda mapinadaba sa magurang buda tugang. bilib ako simo noy satur.
  May God bless you so very richly in every aspect of your life lalo ang future family moat sana maabot mo ang pangarap mo sa buhay in the very near future.

 • #65427


  Cherokee
  Participant

  noy tasur
  dai man akong ihapot saimo kundi

 • #65403


  “tasur”
  Participant

  Agot “ParahaAgot”

  Noy Tasur:
  Oya an pandowang arangkada ni Manoy Agot mo pra saimo: Sige sana tabi Pading Agot ta sa sunod na semana ika naman ang yaon digdi…hahahah!!!
  1. Naranasan mo na maghakot ki magabaton na basud(buhangin/baybay) o kya graba, o gapo… hale sa harayuon na salog pra sana may income ka bilang aki asin nagtitios? Iyo na tabi Padi…Dara kan labi labing pagtios maski anong maray na mapagkakwartahan pigapahit ni Tasur…Kaya ngani baga naglaylay so NAYBO NAYBO ko kaito ta maski sobrang gabat kan baybay buda graba pigkakaya ko…para sana mabuhay….Hay buhay….
  2. Naranasan mo na magpa-taya sa jueteng pra sana may pambakal ka nin bagas asin isira? Iyo nanggad Pading Agot natumbok mo….Kaipuhan ko magdiskarte para makasurog sa pag eskwela ko…Ini ngani ang sarong rason kung nata ako nakatapos mag eskwela dahil sa jueteng…..Pagnakakaporsyento ki dakul dakul kairiba na jan ang grocery,bagas,isira,asin iba pa….Hay tanglay kan buhay…..
  3. Naranasan mo na mag-estar sa orolag na harong huli sa mapangdistrosong bagyo? Iyo na Padi pirmi pa ngani….Kan ako sadit pa may may nag-abot na bagyo mag makusog man ki bako ang harong na Tasur pirming RUPO….hahahah!!!! Pero ayos lang basta may makaturugan…Grabe kadipisil maging sarong pobre….
  4. Naranasan mo na na wara kamo pambakal man lamang ki bagas asin isira? Iyo na Padi…Pag arog kaini ang sitwasyon mi kaito…karaturugan na sana ang payt ngani daing ribok….Naranasan ko na ang dai magkakan na odto asin banggi nin huli ta daing pambakal ki kaonon….Minsan naglalaog sa eskwelahan nagtatagal na sana kan gutom….Ta pano wara ki perak….Hay buhay nata ta inaki akong pobre…..
  5. Naranasan mo na magpalipas nin banggi sa mga terminal kan bus sa manila huli ta kan nag-aaply ka nin trabaho wara ka nin madagosan? Iyo naman Padi sarong beses kan ako nag aplay digdi sa pigtatrabahuhan ko ngunyan…Nagpalipas ako ki banggi sa Ali Mall terminal sa sarong tukawan ta dai akong panghotel para makapag turog asin warang madagosan….makatakot padi….
  6. Naranasan mo na magkarigos asin magpalit nin bado sa mga fast food/bus terminal/train station huli ta wara ka madagosan sa manila kan ika nag-aaply nin trabaho? Iyo na Padi nakikarigos ako sa CR kan terminal para medyo man ngaya presko pag attend kan interview maski ngani daing laog ang tulak asin nagboborok bodok….nya hahahah!!!!
  7. Naranasan mo na magpas-an nin kahoy hali sa mayon pasiring saindo pra may panggatong kamo kan ika aki pa? Iyo Padi always ko an pigagibo kaito….Kaipuhan magkahoy ngani may panggatong ta kung daing panggatong dai kami magsarapna…hahahah!!!!Kaiba ko pirmi si manoy ko pagnagkakahoy kami…Minsan pag dai kami nagkahoy remate ang lobot mi sa Papay mi…hahahah!!!!
  8. Naranasan mo na magtrabaho sa kabas-an o palayan, mag-arado, magsorod, magtarok asin mag-ani? Iyo na Padi naranasan ko na magtrabaho sa kabasan magtarok asin mag-ani ta igwa kami kaitong kabasan…Pero ang pag-arado asin pagsorod dai ako kaan tatao…Maski ngani grabe ang takot ko sa LIMTA…hahahah!!!!
  9. Naranasan mo na magtabang kay maderes mo ta kadakol ang nilalabada nya pra may income kamo? Kan ako sadit pa bago ako maglaog sa eskwelahan makua nguna ako kan mga lalabadahan ni Mamay ko…Paghale ko man sa eskwelahan pagurulian maderetso na ako sa salug para ideliber su mga piglabadahan ni Mamay ko…..Makolor baga ang buhay ni Tasur….
  10. Sa ngonyan, sa hiling daw nag-asenso n man ang pagbuhay-buhay mo?Sa ngunyan medyo may naiba naman na diit….Nagkakaon naman ako ki tolong beses sa sarong aldaw syempre pati sa Mamay ko iyo man….Pero dakulon pa kaong kakaonon na bagas para maabot ko ang mga pangarap ko sa buhay buda pangrap ko sa sakong pamilya lalo na kay Mamay ko buda kay Manoy ko…..
  BZ ako marhay ngonyan padi kya iyo na ngona ini kahapotan ko. Busy ka pa Padi sa lagay na ini hah?! Padi gari baga pigkotkot mo su talambuhay ko ah?! hahahah!!!
  God bless.God bless too…

 • #65381


  arvin
  Participant

  pade huni ang hapot ko ulit saimo…
  1.if stranded, sisay na tawo an gusto mong makaibanan?
  2.if given the chance to change one thing in your past… what would it be and why?
  3.Ano ang piglulunadan mo kaito pasiring sa school /pauli sa harong nindo? Traysikol , Jeep o sikad-sikad ?
  4. Anong values ang naukudan mo na turo kan mgamagurang mona dara mo sagkod ngonyan?
  5.Sain mo nabistuhan si lalabs mo?
  6.Ano ang pinakamahal na regalo na naitao mo kay mamay mo?kay lalabs mo?
  7.Napaiwal ka naman sa irinuman?
  8.Kang primero mong sweldo ano man nabakal mo na inot?
  9.Ano ang pinakdream mo sa buhay mo?

 • #65356


  PARAHAGOT
  Participant

  Noy Tasur:
  Oya an pandowang arangkada ni Manoy Agot mo pra saimo:
  1. Naranasan mo na maghakot ki magabaton na basud(buhangin/baybay) o kya graba, o gapo… hale sa harayuon na salog pra sana may income ka bilang aki asin nagtitios?
  2. Naranasan mo na magpa-taya sa jueteng pra sana may pambakal ka nin bagas asin isira?
  3. Naranasan mo na mag-estar sa orolag na harong huli sa mapangdistrosong bagyo?
  4. Naranasan mo na na wara kamo pambakal man lamang ki bagas asin isira?
  5. Naranasan mo na magpalipas nin banggi sa mga terminal kan bus sa manila huli ta kan nag-aaply ka nin trabaho wara ka nin madagosan?
  6. Naranasan mo na magkarigos asin magpalit nin bado sa mga fast food/bus terminal/train station huli ta wara ka madagosan sa manila kan ika nag-aaply nin trabaho?
  7. Naranasan mo na magpas-an nin kahoy hali sa mayon pasiring saindo pra may panggatong kamo kan ika aki pa?
  8. Naranasan mo na magtrabaho sa kabas-an o palayan, mag-arado, magsorod, magtarok asin mag-ani?
  9. Naranasan mo na magtabang kay maderes mo ta kadakol ang nilalabada nya pra may income kamo?
  10. Sa ngonyan, sa hiling daw nag-asenso n man ang pagbuhay-buhay mo?
  BZ ako marhay ngonyan padi kya iyo na ngona ini kahapotan ko.
  God bless.

 • #65335


  “tasur”
  Participant

  Butchukoy
  manoy tasur pang duwang rangkada kan sakong hapot:magpaka “dyologs” kita…..Tamang tama ini sako klasmeyt ta jolooogs man baga ako…hahahah!!!1. sisay an paborito mong local action star? –si PALITO klasmeyt ta naging action star man baga sya sa pelikulang “Kumander Amhmeed Salamat” nya hahahah!!!2. sisay paborito mong local dramatic actress? Halat lang klasmeyt ta isipon ko ki maray kung sisay ang maorag MAGNGOYNGOY….hahahah!!!3. anong paborito mong teleserye? ” AGOT’S MULTI TITLED KOMIKS STORY” kaso gari wakas na ito ah?!4. anong paborito mong OPM song? LAKLAK buda YUGYUGAN NA…..hahahah!!!5. ano ang last tagalog movie ang tig sine nindo ni lalabs mo? “KASAL KASALI KASALO’6. anong themesong nindo ni lalabs mo? ” I FINALLY FOUND SOMEONE “7. sisay an paborito mong loveteam ngunyan? ” MAHAL MURA “8. sisay na local singer an paborito mo? BAMBOO,ELY BUENDIA,RICO BLANCO 9. do you believe in “love is sweeter d 2nd time around? why? yes i do believe klasmeyt….Kaisi su mga sala buda raot na naagihan mo sa nakaagi mo na relasyon pwede mo nang maitama…kung baga igwa na kitang guide kung pano pagyamanon ang satong pagkamoot….Kung kaito ngaya PIGBOBOKSING ang agom ngunyan pwede mo na sanang TULUKON…ngani medyo SWEET….:)):)):))10.do you believe in the lyrics of a song “if you love someone, set her free” iyo klasmeyt minatubod ako kaini…And this is really true…kung love mo talaga ang sarong tawo set her free kung para saimo talaga sya para saimo talaga sya…Dai ta pagkulungan sa satong mga kamot ang saindang kaogmahan…Kung may trust kita sa tawong love ta,magayon sa pagmati pagnahihiling mo man na maogmaha sinda….Ang pagkamoot mas masiram namnamon kung kusa ini na pigtatao dai ini pinipirit…..Gari na logod ako makata klasmeyt…hahahah!!!yan lang tabe manoy and salamat… abangan ang susunod na kabanata hehehe …hahahahah!!!mga pang remate tabi klasmeyt ang mga kahapotan mo sako ah?!:))

 • #65331


  Butchukoy
  Participant

  manoy tasur pang duwang rangkada kan sakong hapot:
  magpaka “dyologs” kita

  1. sisay an paborito mong local action star?
  2. sisay paborito mong local dramatic actress?
  3. anong paborito mong teleserye?
  4. anong paborito mong OPM song?
  5. ano ang last tagalog movie ang tig sine nindo ni lalabs mo?
  6. anong themesong nindo ni lalabs mo?
  7. sisay an paborito mong loveteam ngunyan?
  8. sisay na local singer an paborito mo?
  9. do you believe in “love is sweeter d 2nd time around? why?
  10.do you believe in the lyrics of a song “if you love someone, set her free”

  yan lang tabe manoy and salamat… abangan ang susunod na kabanata hehehe

 • #65305


  “tasur”
  Participant

  majestyk “majestyk”

  manoy tasur ini lang hapot ko: Sige logod togot daya manay…hahahah!!!
  haloy ka ng nag work sa robinson?dai pa man tabi manay…one year ten months to be exact tabi…
  kong ika kasalon..isay ang kukuhanon mong ninang/ninong na member kang GB?Kung may mag volounteer tabi manay….saro ka na sa mga prospect ko…hahahah!!!Ninanng regalo ko tabi…nya hahahah!!!

 • #65303


  “tasur”
  Participant

  majestyk “majestyk”

  manoy tasur…mahapot man daw ako.. Sige man daw tabi manay….
  opsss…nalingawan kong ihapot ko….Manay akion ka pa may amnesya ka na tabi….hahahah!!!

 • #65300


  majestyk
  Participant

  manoy tasur ini lang hapot ko:
  haloy ka ng nag work sa robinson?;)
  kong ika kasalon..isay ang kukuhanon mong ninang/ninong na member kang GB?;)

 • #65257


  majestyk
  Participant

  manoy tasur…mahapot man daw ako..
  opsss…nalingawan kong ihapot ko:P

 • #65212


  “tasur”
  Participant

  pai caloy Super User
  why TASUR? ngata ta bako nalang satur? o surat? or ratsu, or tarus……????? maski ako tabi Pai Caloy dai ko man aram..Poon kaya kan sadit ako ini na ang nagimatahan kong apod sako….pero okey naman ini ta unique man baga ang ngaran ko…Dai pa man ako nakakadangog na kapareyo kong pangaran…..hahahah!!!!

 • #65211


  “tasur”
  Participant

  audrey

  1. WHAT ARE YOUR GREATEST FEARS? waking up one day na binaranga ni manoy LP ang pilipinas sa tulong parte…hahahah!!!!
  2. WHEN WAS THE LAST TIME THAT YOU’RE REALLY HAPPY? just last Sunday….3. WHY ARE YOU HAPPY AT THAT TIME? I saw my mamay smiling while were talking… hababawon lang kaya ang kaligayahan ni tasur…4. HAVE YOU EVER DONE SOMETHING REALLY EXTREME? CAN YOU SHARE IT WITH US? So far wara pa tabi klasmeyt…5. WHO WAS YOUR FIRST KISS? (MALIBAN SA mga TUGANG, NANAY at TATAY MO) My first girl friend when i was in high school….
  6. DOES LOVE HURTS?…PLEASE EXPLAIN? Yes of course…Makulog mamoot lalo na kung ang namotan mo dai ka man namotan…Minsan man ang namotan mo may namomotan man na iba..Igwa man na kaso na niloko ka kan namotan mo…iba iba ang mga putahe kan kulog huli sa pagkamoot…But one thing for sure masiramon mamoot…..
  7. DEFINE BEAUTY.. Beauty daa is within the eye of the beholder….may magayon sa paghiling mo na makanos sako and vice versa…Kaya ang beauty yaon iyan sa satong mga malsok…nya hahahah!!!8. WHAT’S THE MEANEST THING YOU’VE DONE TO SOMEONE? Nakapag save na man ako ki buhay ki sarong tawo…I was then attending a mass when an old man asked me to accompany him at the nearest hospital because his dying…Iyo mananggad pig aatake na palan sya sa puso..Sabi kan doctor kun dai daw naagapan pwedeng nag disappear na sya sa kinaban…9. WHICH DO YOU PREFER, DRIVE OR COMMUTE?.. WHY? Commute ako pirmi kaisi i dont have a wheel to drive…nya hahahah!!!!10. WHATS THE STUPIDEST THING YOU’VE EVER DONE? Kinigkig ko su tiyaon ko sa tahaw kan kadikluman….tapos aatakihon sa puso buda pigpara muda ako….nya hahahah!!!!11. IF YOU WERE A SUPER HERO, WHAT WOULD YOU BE? … WHY? Gusto kong maging si SPIDER BATMAN…combination ni spider man tsaka ni batman…Para mas dakul na powers and kung maubusan na sapot si Spider man igwa pang awto na lunadan si batman para makaduman sa mga nangangaipuhan ki tabang..nya hahahah!!!:))Pero mas gusto ko man giraray na sarong ordinaryong tawo na dai na kaipuhan ang mga extra ordinary powers para makatabang sa nangangaipuhan…

Viewing 15 posts - 61 through 75 (of 102 total)

You must be logged in to reply to this topic.