HOTW for Cruxandy “COX” (Aug.06 to Aug. 13)

This topic contains 102 replies, has 20 voices, and was last updated by  Dianaphili 7 years ago.

Viewing 15 posts - 46 through 60 (of 103 total)
 • Author
  Posts
 • #121584


  Anonymous

  manoy COXXXXXXXXXXX!!!!! OX OX OX!!! naparong kong TUTONG kana!!:)) bwhahahaha
  uni mu’na ang PAM-PERS aid… mabasa mu’na ako, mabalik na lang ako para sa hapots ko, eu?
  para dai magdoroble ang pang-iling ko saimu este doroble ang hapots
  ma esep-esep mu’na akoh….eu tabi?
  —— pinahidan mi nin lana para makaskas ang abot saimu:))whahahaha..

 • #121573


  +
  Participant

  :(( ay man Manoy bakit lahat na lang ng request ko na-re-refuse mo?
  Bakit?
  Bakit?
  Bakit?
  yahahaha.

 • #121568


  cox
  Participant

  Totoli at lisa “atiloT” Modern actor

  ..Pakhapot: .khan saimwong laswug…………………………………………………lasug na lobot!! Nyahahahaha~ Dai mo tabi ta mangiras na hahaha~
  ..Mapwera .akwo! Maski na milyunaryu ka pa! habo ako..hahaha! sa pag simbag mo igdi sa HS, ano ang pig para atuman mong hilingon igdi sa GB? .Whahahaha~ Anu pa baya! hahaha~ Ika talaga kaburubantayan mo sana ako hahaha~Magparakalwag sa mga pix kan magagayun na mga taga GB. hihihi!
  (.Saldahe ka.!! mag otikka man daw!! hahaha~ Habo ako! tuturuan mo pa ako mag otik,,Maraypa magparakalwag hahaha~ta mapaparak-pakan kita kan mga tawo..Nyan!! maray pa.. kang kid ka pa.. linalatigo ka manpag luwas-luwas mo an saimong deck???)..Nyahaha~ Grabe ka man!!Para man kayan,,latiguhon..hahahaha~

  ~———————————————————-~
  Bantayan….an mga .BEgo ta tibad magHAVEEE!!!..hahaha~
  ..Manoy ralff..———..ngiaaww.. Andogie mo NUy Tolits takot sa Ikos! Bwahahaha~ Mapasurog pa ki Nuyralph! hahaha~
  Gorang naBicolana tikwilla ta sapakon ka! hahaha~never be the same withou you…. =(..Ay inda daw! makulog na an salang ko kangangakngak..hahaha~

 • #121555


  Anonymous

  hapot:
  apwera sa pag simbag mo igdi sa HS, ano ang pig para atuman mong hilingon igdi sa GB?
  (dae ka mag otik ta paparak-patakan kang kidlat pag luwas mo sa deck)

 • #121551


  cox
  Participant

  .Dakul na naman ang powers ko hahaha~…Nagkawarara si Nuyjim sana buminutwa…Marhay man ta pwerting isturyahan ini ning maghermano….hihihi

  noyjim

  Maurag an mga simbag mo nuy cox ta cge baga an ngirit ko nalipngan ko na su pigigibo kong assignments sa trabaho,hehehe…Iyu po baga an resulta kan makulog an payu. hahaha~Baisana nuy ta sa susunod na mag adun kamo didi sa UAE ta magtuparan kita,e PM mo sana ako tabi. .. Amu na ngaya! Ugaring ika an magadon didi sa barko ta indi man ako nakalwas sa puerto ta kaipuhan ako sa trabaw ko..hihihi! Yadi nuy cox seryoso na yading mga o’ nga ko..Bagang natakot san…(censya na tabi manay POI ta mga durat baga minsan pagkanagkahirilingan an mga kapay kapay,hehehe)…Nyan naktultul! Nakulata gayud ni Manay POI hihihita maray man ta naka intiende ka san sasabyun san mga taga Jovellar.hehehe ..Nyawno pa!nuy cox pira tabi kamong filipino sa barko nyu?..22 tabi na pinoyuno yan nuy cargo ship?..Tanker tabiPuro kamo kristiyano dyan sa barko?..Dae po..May budhist dangan Indu..Maski ayu kita nin mga kalokohan minsan ta indi man baga mawara yan,sabi ngani “the spirit is willing but the flesh is weak” perosa quite time mo nuy nag buro basa ka man nin biblya?..Magayunon baga tabi ining kahapotan mo Nuyjim…Although habo ko na paghururunan an bagay na ini..ta tibad may matamaan ako..Huli ta nababasa ko an kaseryusohan mo sa bagay na ini seseryosohon ko po(maski dai ako bagay na seryoso)..Iyo tabi! nabasa ko man an lumang tipan, An Bagong tipan puminondo na ako ta halos pareho lang an mga testamento na nangyari maski iba iba ang nagsurat..Dai ko tabi tuum an bersikulo o kapitulo ta baku man yan an tuyo ko kudi an laog kayto..Pasalamat ako sa Lola ko kan pagpamuklat nya sako kan pagkamoot sa diyos..Mangisi ka garo kun mahiling mo ako naghihilamon akong solo duman sa hermita mi everytime minapasa ako sa mgaboardexam bilang pasasalamat ko..maski pwede ko man ibayad,,Spend man ako ning time sa simbahan doro-domingo para ihagad ning kapatawaran an mga sala na naginibo ko..ta pano bayata tawo lang baga ako…kaya ngani ini an quote ko…
  “Wise is a man who knows his foolishness. Fool is a man who did foolish things and think he is wise”..Nag-iskwela ako ning grade 3 sa Boystown Marikina(iskwelahan ning mga madre) Libong ka garu kan istorya kan buhay ko ta kun sain sana nakatapok, duman na..Naka attend man ako ning bible study dangan prayer meeting kan iba na sekta..Hangang uminabot ako sa final conclussion ko..Digdi na sana ako sa Katoliko…Tano??? Wara po akong gustong makulogan o patamaan ini lang po an sakuyang opinyon base sa sakuyang experiensya..Sa katoliko bukas an isip ta maski anong sekta, relihiyon ka..Pantay an iribanan ta sa sosyedad..Gabos man sinda igwang explinasyun manongod sa bibliya ta iyu an pig aradalan ninda..warang hapot na warang kasimbagan..Pero, Nata ta nagkokorontrahan?? Indibidual na interpretasyon..Gabos man tabi sinda tama…ta gabos may explinasyun..pero sisay man na tawo an nagadan dangan suminakat sa langit,,,Buminalik ta nagsabi “Dai ako pinalaog sa langit ta sala an sakung relihiyon” maliban ki hesu kristo…Bakong sabi….Mas facil pa sa kamelyo an maglaog sa luho kan dagum kesa sa mayaman na tawo???
  Sabi ni Manay.dyaktur Super User ..Correct me if Im wrong ta dai kona naanapan so quotena itu…”…The one who preach and did not practice..and..The one who practice and did not preach…”Sisay an maray?? Nahirak ako sa mga tawo na grabe an pag ingwa..(dae po maraot yan, marahayaon yan) Pero,,,an mga nagpe-preach pera an kotse?? Pera an para-serbe???Willing kaya sinda na isakripisyu an buhay ninda para sa kapakanan kan iba??? Winner an may payu na nakaintindi kan bibliya…Looser an maluya na isinasa puso…
  ..Daguson ta na lugod ini na sharing ta Nuyjim ta kita man sana igding dowa…Dakul pa kaya ining powers dipisil na magsobra….Kan aki ako grabe an pagtios asin kasakitan an inagihan ko ta wara baya ning magurang…Nahapot ako sa diyos kun dai nya ako love…Ngonyan nakua ko an kasimbagan kan sakong kahapotan…Love nya baga ako ta…tinukduan nya akong tumindog sa sadiri kong bitis,, na maging makusog dai dapat magsuko maski ano mangyari..Nakaiskwela ako nakapagtrabaho.. sa sadiri ko sana maski singko sentimo dai guminasto an lola ko…2006 Uminabuso ako sa kakusogan kan lawas ko…Nabare so likod ko ta maski bako ko trabaho bibanatan ko ta makusog baya…Gusto akong operahan sa Manila Doctors Hospital…Abo ako! Pigtarabangan ako kan mga doktor na kumbinsihon..habo ako..One month na ako sa Hospital nagbisita so madre kan hospital ta wara akong bisita sambulan na solo sana..(hale ako sa barko..dai pa nakuli sa harong.) Actually dai ako nagpapabisita ta habo ako na may maistorbo dangan maherak sako..Nagpara estoryahan na sana kami ta huna ko ngaya depressed ka..Nag out patient na sana ako ta medyo boring naman ako ta sige man sana an dulag ko ta makamunduon baga..uminabot nasix months nag back out na ako ta wara man pagbabago…Dineclare na palan na DISABLE

 • #121533


  :noyjim:
  Participant

  Maurag an mga simbag mo nuy cox ta cge baga an ngirit ko nalipngan ko na su pigigibo kong assignments sa trabaho,hehehe.Baisana nuy ta sa susunod na mag adun kamo didi sa UAE ta magtuparan kita,e PM mo sana ako tabi.Yadi nuy cox seryoso na yading mga o’ nga ko.(censya na tabi manay POI ta mga durat baga minsan pagkanagkahirilingan an mga kapay kapay,hehehe). ta maray man ta naka intiende ka san sasabyun san mga taga Jovellar.hehehenuy cox pira tabi kamong filipino sa barko nyu?uno yan nuy cargo ship?Puro kamo kristiyano dyan sa barko?Maski ayu kita nin mga kalokohan minsan ta indi man baga mawara yan,sabi ngani “the spirit is willing but the flesh is weak” perosa quite time mo nuy nag buro basa ka man nin biblya?God bless tabi sa mga byahe mo nuy cox.

 • #121519


  cox
  Participant

  Nuy-nuy “”tawung lipud””

  Bwenas Diaz y Tardes y sabados to dos los santos saimu Nuy Cox aram ko maurag ka sa spanish, muya mo nganing iuuli su nabisto mong Venezuelan na hostessss;x ta sabi mo wara kaini sa Pilipinas kasu nag-duwang isip ka ta pag-binayaan mo bka ma-dagit kan mga padihun mo kaiba na ako waaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa~~~~~jowk~jowk lng haha Hala~~ maseryusu muna ako ha hehe ta masiramun kya an parung kan asu hale sa lubut mo hahaha..Bwahahaha~ Hoy!! Grabe ka daw…hahaha..Tibad magtaram an iba nagistorya talaga ako kayan saimu…hahaha..Herak man talaga ako tanggapon ko na sana ta iyo ang premyu kan kalokohan ko..hahaha
  Nuy Cox, its my HONOR na an bagu ko palan na barkadahun ay sarung premyadong aktor ay sala! Premyadong Pinoy na dapat ipag-malaki lalu BICOLANO, certified na MAURAG ka nuy Cox! MABANGIS KA! Yugun mo sna kan! Para sako daug mo pa si Phelps sa achivment dahil sa ginibu mong pag-salvar kasu mga Columbian! Dahil sa ginibu mo nabisto ka ni Haring Neptuno ay sala! kan buoong mundo palan na sarung superman asin Super KOi daa hehehe,,,, da best ka Nuy Cox! Gusto ta kang mapersonal ta mpa-autograph ako saimo hehehe Iyu halabaun na an sinurat ko peru kulang pa kuta an kasu time is up na hehe huni an mga kahaputan ko.Bagu noruno an sipon…luhako palan..hihihi sakadramahan tang dowa..Pasalamat man ako saimu ta duminagdag na naman an kabuahan sa buhay ko dahil saimu..hahahaIka an enot na nagmessage saku kaya naenganyo ako dangan sunod si Nuy Aris..Tenk po saindu…
  1) Paki-describe mo raw tabi an view kan Caribean?….maski anu sna may mabuo lng ako sa panaginip hehe..Sa Caribean Tropical countries man..An kaibahan sana ta an tawo duman may puti may itum dangan mix molato molata..Iba iba an tagsakop sainda kan mga panahon Arog kan Aruba,Curasao, Bonaire Neitherlands colony kaya mostly mga puti..tourist destination man ini ta garo man paraiso tolong isla..halos palibot beaches kaya maski sa mall garo makaturog na sana nagruluwas pa ta naka naytes nyehehehe..Columbia andVenezuela naman SpanishHalo an puti dangan molato/molata.. Sa Amuay Bay magorder ka sa McDo tumukaw ka sa luwas dapat mag sunglass ka maghiling ka sana kan nagaaragi na mga nakabikini hahaha..
  2) Talga bang magagayun an babaye dyan sa Caribean? arug kan Venezuelan, columbian, nilublubian ..depende sa panlasa kanmata…Ipadaug mo daw an byuting bikolana?.Tano Nuy gusto mong ngararanan ko pa an bikolana nadai ko ipadaug??? hahaha…
  3) Paki-describe po kung panu nag-aagi an barko sa Panama Canal?.Mapost na lang tabi akong pix tapos duman ako madescribe…abisohan ta ka..
  4) Yaun saen an tangud an Bermuda Triangle? ..Imaginary triangle man sana tabi yan Nuy. hale sa Bermuda island paciring sa may England dangan sa may Arquipelago de Acores sa tahaw kan Atlantic Ocean. An Bermuda island kun sain kinua an ngaran nya yaon sa SouthEast kan NewYork about 680 nautical miles..
  5) Siguradong triangle yan, bakong recktangle?..Nyahahaha.Maurag ka talaga napaseryoso mo na pati kuta ako..whahahaha
  6) Brief story about Bermuda triangle……Ay inda simu! hahaha~ nakasaro man ako.
  7) Kung aram mo su lumang plikulang “the Abyss” asin mapersonal mo su mahiwagang Pagi duman asin ipasyar ka sa mahiwagang kaharian ng karagatan isay an muya mong iiba na member kan GB? hehe.Ika ta manghunting kita ning sirena bwahaha.
  8) Duman sa pilikulang “the Jaws” gare dae maurag an kalungay mo, anu pang dadarahun mong armas pra matakot saimu an mga pating? hehe..Ika! Ata bayang ika an ibabaog ko..nyahahaha
  9) Kung Crew ka duman sa nag-lubog naTitanic asin nahiling mo si Jack n Rose sa na naglaug duman sa karwahe asin nahiling mo na nanagas su kamut ni Rose dahil sa kalamre, masuriaw ka daw nin ABADONSHIP!!!!!? .Dae! Dudugdugon ko ning malipot na tubig si Jack nganingmasurip. Bwahahaha~
  Yan sna muna hehe ma-abandon muna ako ta baka ako ang ma abandon-sibak igdi hehe Enjoy nuy Cox! may hero waaaaaaaaahaha..Sige ta maturog muna ako ta alas onse na naman lamang ning odto hehehe..

 • #121515


  cox
  Participant

  Tolits “atiloT” Moderator

  Ngiii! Ano na nangyari igdi!! may naginibo na naman ako garong sala..pag simbag ko kan ki manay majee..halapadon na an horizontal width screen…tsuri tabi Nuy tolits!! Senxia na ta kapagal kan newbies…hihihi~

  ..SinHapots:..Salamat ha! mabooton ka thalagwa! May pasalubong kapa..hihihi~
  …Pirang gigabytes ang memory kang laptop/desktop mo? ..Wara man tabi ako laptop ta kadakol man computer igdi,,igwa digdi sa opis ko 2 desktop na restricted lang para saku sana o pede si capt.
  …Pirang gig ang sa mp3? .1 gig na sana ta nawara so external card..
  ..ang sa wholesome pictures?..waaaa! garo nalibong ako ah connected ni duman sa naenot na hapot ah..tsuri..diit man sana..
  ..ang sa 4 adults pictures? .Nasa external hardisk..iyu sana an dara ko.. pero wara man laog na 4 adults ta madakop pa ako sa airport multa pa ako hehehe..
  ..at ang sa scandals?..Wara..So nagsign on na bago laptop nya igwang kho..burn sa CD iyu sana..ta kun sa hardisk ko tibad mavirus magkawarara mga papeles ko hahaha.
  …whisky o beer?..Baku man ako parainom..peromahinampangun ako sa inuman ta masiramun an jamming..Beer tama na dowa mag-aga na..Whisky tagdo sana dangan laganan ning dakul na coke nagkapere sinda hahaha..
  ..lotion o powder? .Lotion ta mahalnasun…hahaha
  ..anong seal kang yosi mo?..Sanga kan santol kan grade 4 ako..Nadakop ako kan lola ko narapado baga. dai na lamang nautro maski bungog na sigarilyo hahaha..
  ..anong unique collections ang igwa ka?..Kalson kan mga namotan ko…whahahaha~ Nuy tolits! Bahala ka kayni..nagsisimbag sana ako hahaha~
  ..may inilusyonan ka mang estudyante mo?..Whahahaha~ anu man ini?? Midbidon ako duman sa school ta dati akong smoltime na badigard, tsimoy, masahista, parashine sapatos, parawashing kan kotse, parabitbit kan attache case kan tagsadiri kan school..ta ako man sana nagpaeskwela kan sadiri ko…Kaya pag may nagrani sako na estudyante na teksi pagtingkalag ko dakulon na mata an nakahiling saku..bwahahaha..nadulag baga ako…hahaha
  ..pirang baye na man ang nahibi sa kada port kapag winawalat mo?.Wara ta ako an nahibi..waaaaa! huhuhu~
  ..arin ang mas dakol sa mga teksi,…ang winawalat o ang nasabat?..Hain na daw si Manuy Ding??..Dipisilon man ini simbagon hehehe…
  ..nata ta maalat ang tubig dagat?..Luha yan kan mga seaman sa kapungawan kan saindang nawalat hahahah!
  ..nata ta ang baby fish pagka-aki ay maorag tolos mag langoy?..Tawo man ngani…pag minsan mahiling mo pagluwas gurang na hahahah~
  ..nata ta ang dagat ay inapod dagat?..Iyu man nangad na anu…tsk tsk tsk pirot na talaga ako..
  ..kapag bados ang fish ay ano man ang pinagli lihi-an ninda?..fish man ta kun maglihi sinda sa tawo baka magluwas kapandok ko hehehe
  ..may hospital man ang mga fish?..Igwa sa mercado…duman sinda inooperaran..hahaha~
  ..ano ang lenguaheng gamit kang fishes? inglis o latin?..O..oloooogolooogoolog
  ..nata ta may nagbabanggaan na barko ey kahiwas kang dagat?..Tawo ngani nagbabangaan man na madalion magliko, madalion magpundo.,,Barko pa kaya na haluyon..
  ..ano ang pagkaka-iba kang barko sa bapor?..Spelling hehehe
  ..ano ang pangkaka-iba kang teksi sa seksi?..Ang teksi malambing na may pagkamoot…Ang seksi pagkatapos habo na hahahaha..
  ..ano ang pagkaka-iba kang bading sa bakla? ..An bading nagdadalaginding pa sana…An bakla..Fully pledge na Bwahahaha..
  ..ano ang pagkaka-iba kang kapitan sa barko saka kang sa barangay?..Sa Barangay ang Batuta nya kahoy…Ang sa Barko..Laman..nyahaha
  ..arin ang mas magabat, barko o dagom?..Dagum ta iyu an lubog sa tubig..nyehehe
  ..nyata ta may anchor ang barko…nagdi-dede man yan?..Dai! So mga crew an nagde dede! Nuy tolits pundo baya tabi!! waaaa!
  ..may gasoline station man sa dagat para sa mga nauubusang diesel na barko?..Igwa mga syokoy ang crew! nyahaha~
  ..may vulganizing shop man sa dagat para sa mga nalalabutang barko? ..Igwa mga bra ngani ang pang kalso..hahaha~
  ..may hitchiker man sa barko? ..Hain na yan! ta ipahurulog ko..hehehe
  ..nata ta mayong model na barko sa pilikulang transformer?..Mapagal kaya magshooting sa dagat..maubusan sindang kuryente hehehe..
  ..ano-ano ang leveling or highest to lowest rank sa sarong barko?..Halat ngona tabi ta magibo ako..ta tibad masala na naman ako igdi batahalabaon na natayp ko…
  hain kasa level na yan? ..sunod ko na lang tabi!
  Yuhoooooo! Hahahaha Igwa pa??? Alas otso na baga ning Aga igdi…24 hrs na nyahahaha…

  ***************************
  ot
  dae ka pads mag refresh habang nasa reply mode o after mong mag post ta iyo yan ang resulta. exit ka muna sa thread bago mag refresh. ..Tenk yu po!

 • #121513


  NUy-nUy
  Participant

  🙂 Bwenas Diazy Tardes y sabados to dos los santos saimu Nuy Cox :)) aram ko maurag ka sa spanish, muya mo nganing iuuli su nabisto mong Venezuelan na hostessss;x ta sabi mo wara kaini sa Pilipinas kasu nag-duwang isip ka ta pag-binayaan mo bka ma-dagit kan mga padihun mo kaiba na ako waaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa~~~~~jowk~jowk lng haha:)) Hala~~ maseryusu muna ako ha hehe:)ta masiramun kya an parung kan asu hale sa lubut mo hahaha:))
  Nuy Cox, its myHONOR na an bagu kopalan nabarkadahun ay sarung premyadong aktor ay sala! Premyadong Pinoy na dapat ipag-malaki lalu BICOLANO, certified naMAURAG kanuyCox! MABANGIS KA!Yugun mo sna kan! Para sako daug mo pa si Phelps sa achivment dahil sa ginibu mong pag-salvar kasu mga Columbian! Dahil sa ginibu mo nabisto ka ni Haring Neptuno ay sala! kan buoong mundo palan na sarung superman asin Super KOi daa hehehe,,,, da best ka Nuy Cox! Gusto ta kang mapersonal ta mpa-autograph ako saimo hehehe:) Iyu halabaun na an sinurat ko peru kulang pa kuta an kasu time is up na hehe:) huni an mga kahaputan ko:)
  1) Paki-describe mo raw tabi an view kan Caribean?….maski anu sna may mabuo lng ako sa panaginip hehe:)
  2) Talga bang magagayun an babaye dyan sa Caribean? arug kan Venezuelan, columbian, nilublubian:)) Ipadaug mo daw an byuting bikolana?
  3) Paki-describe po kung panu nag-aagi an barko sa Panama Canal?
  4) Yaun saen an tangud an Bermuda Triangle?
  5) Siguradong triangle yan, bakong recktangle?:)
  6) Brief story about Bermuda triangle…..
  7) Kung aram mo su lumang plikulang “the Abyss” asin mapersonal mo su mahiwagang Pagi duman asin ipasyar ka sa mahiwagang kaharian ng karagatan isay an muya mong iiba na member kan GB? 🙂 hehe
  8) Duman sa pilikulang “the Jaws” gare dae maurag an kalungay mo, anu pang dadarahun mong armaspra matakot saimu an mga pating? :)hehe
  9) Kung Crew ka duman sa nag-lubog naTitanic asin nahiling mo si Jack n Rose sa na naglaugduman sa karwahe asin nahiling mo na nanagas su kamut ni Rose dahil sa kalamre, masuriaw ka daw nin ABADONSHIP!!!!!? :)) :))
  Yan sna muna hehe ma-abandon muna ako ta baka ako ang ma abandon-sibak igdi hehe:) Enjoy nuy Cox! may hero waaaaaaaaahaha:))

 • #121511


  cox
  Participant

  Ralph “Lho”

  .Waaaaaah! kadakul na kan natayp ko,,,nawaran cignal kan igwa na wara naman so tinayp ko huhuhu…Mautro na naman ako…
  .TukKlap! .tuklap!.tu klap!.na ang lubot ko wahahaha ~para kayanmanoy cox.Anong para kayan??? Makulog baga!!ta makaurag palan ini na bikolano! .nyahaha! bahala ka kayan sainda..makahapot man daw ta si manay going nagabwelo naman na ngani hehehe – kung sabay na malalamos si manay chebs at manay poi sisay tabi ang iinuton mo na isasalba??? .Kun so tolo ngani kaya ko..Dowa pa kaya an dai kayanon ko?? hihihi- Soltero ka pa man tabi noy cox??.Iyu kaytu!! Ngonyan…Daragosh na akwo…bwahahaha- baku ka man daw tabi torpe??.Kaytu Iyu!Ngonyan lilupigan ko nyahahaha! Manay Poi,,,Hihihi Piz po! hahaha..Dai ko man po kaya yan!! hahaha ta tibad maulog ka man sa kalot bwahahahaha …Basta kaibako cinda hahaha~- igwa man palan kamu dyan na libangan na birinwitan ki pating o bulinaw pag igwa ki oras??.Kadakol igdi mackerel sa lehavre pero an gusto banwiton sirena. nyahahaha~- nagbubulang ka man tabi ki manok? .Nata..Binubulang man an pabo??? Nyahaha~ Dati igwa akong pabo, Ganzo dangan pato,So pabo natripan ko kan pasko, so gansoinadobo ko ta 3 years ko na ataman2 beses sana nagbonay, so pato badtrip ako ta nangsusurong sa manok.. Baku man ako parabulang pero mahilig ako mag ataman ning manok ta pigpapara purok ko..pero pag gurang na bibulang ko man..Dati igwa akong Caber dangan sazu wilihon ako ta ka mga machu baga, after five years linabonan ko ta makanuson na sayang kan bahog ta mahalon baga..Ngonyan igwa akong lemonsweater danganlemon84 ta so spartan, natigbak ta napasa so bonay sa tolak nya..mana man garo kaya so sulog ki Nuyjim sigeng panggup-gup hahahaha~ Piz tabi Manuy..tugang ta ka baga hahaha~Yan muna tabi manoy cox ta dai na akong maisip na iaapot sa imo ta dakul pa akong pighuhugasan na plato digdi tapsihan .Tsige na tabi hugas na muna ta pag uli ko lutuanmoman ako specialty mo.hihihi

  ?April “Jing-jing”

  .Uuy! ano man daw maipaglilingkod ko kayni na saro pang tektsi..hihihi
  ..Kwow….Red fish baga tabi yan manay nakaun ka man kayan?? hihihi..dae ako nakatios dai tai patioson an sadiri…tano anu po itu??na mag-agui .Aw tabi..Kun harayo mamasahe na sana dai magpara agui..hahaha~.Tigidig! tigidig! nakakabyo ka po palan. hahaha~sa hotseat mo Nuy Cox. Nyaay!! bakotabi dyan ta ako dyan! hahaha~kan mabasa ko si link na post ni Tolhits(Thanks Tolhits)…hahaha~ tsuri tabi manay ta namarder ko so post mo..hahaha dyowk onli.. dae na ako mahapot ta maliwaliw kaya si Jing-jing puon sa Dominggo pero iwawalat ko tabi ang sakuyang pagsaludar sa naguinibo mo .Tsige po Manay Jhing ingatz po pirmi…..si Carlos pati napabutwa sa saiyang lungga (PIZ tabi).Iyu baga tabi bilibon ako sa porma garu bagung mata hahahaha~ Piz po..

  majestyk Super User
  <FONT color=#000066 size=4

 • #121501


  cox
  Participant

  noyjim

  .Whew!! Grabe palan igdi hihihi..demanding…Byung nagkarilingawan ko pamangi ko..Nagkurolog lugod so payu ko..hahaha..Nagtumar akong paracetamol ta mapahingalo ako dai man ako nangiturog ta kaiisip ko na igwa pa akong dai nasimbag…hahaha~ 2:30 na lamang dai ako nangaturog…Hala tsige mag araga kita…HOy!! haraen na kamu??? Huna sana nindo! Anad ini na dai nagtuturog… hahaha~
  Grabe baya epekto..ta dae ako maka otik saindo ta baku man po yan an naturaleza ko..Kaya iyu naman sana huba na ako.. dinuduklit pa pati kulit ko hahahaa~Tsige padagus!
  salamatonon tabi nuy cox hehehe,dae mo na pagsimbagon ta,tibaad madakop kita ni manay POI….mabakdulan kitang duwa,hahaha..Iyu baga tabi Nuyjim hihihi..Nom ta nawara na so tinaga joveliar na sabyun mu..Ata na bayang maskiyuno na sabyun mo ta maintindyan ko..hahaha~ Yaan ka palan sa UAE… dyan kami nung May sa Dubai kin ngilala ta nayka sadtu pinasakat tayka didi ta ako mobutang nung mga pigsasabi mu.. bwahaha..Inda sana kin indi ka magralaway sa sanit nyehehe!
  Nganing di ka magparahiro pa posasan ta ka ngona ki manay POI hahaha~.

  POI
  ata nang manoy jim, hona ko good boy ka..hala! nyhahaha..mas bagay ka tabing behaved. .Behave na po baga ta nangursamano na hahaha~ .trulililiiiii. heneway. manoy cox,.YES po!. ..Snaks naman, .Nagkaon na tabi ako ning corn flakes ta iyu an nabungkalan ko…grabeng pig .sain tabi yan??? Garo lubot ko yan na nalitson hahaha~ .pyestahan kamo. digdi ay Iyu po baga ta kaon na!.. very good ka talaga! .Sinda tabi kayan nagluto hahaha~ .pa round .girl na naman ako kayni na numbertwo.Tsige lang po hehehe!ako ha.Iyu tabi ika an maround baku ako..hahaha~. .Buteteng kilas!.Nyaay!! Baklang faTENG!..1. nata ka tabi KALBO? .Iyu tabi ta..Idol ko si Mr clean! so drowing duman sa sabon na baretang panlaba..labadami..labango…hahaha~ Kun nareparo nindo wara akong badong de color gabos puti sa mga pix ko hehehe..Si Mr clean igwa sya ning hikaw sa walang talinga…Kaya ako igwa man pag naglalakwatsa sana.. ta kun napa opisina padesente man ngaya hahaha.2. ano posisyon mo dyan sa barko?.Chiefmate/Chief Officer.3. ano ang roles and responsibilities kan posisyon mo?.Captain’s Deputy, Head of Deck Department, Incharge of all Deck Operation and safety..4. arin sa no. 3 ang consider mo na4a. pinakadipisil .An pagpirma nin papeles na dae ako sigurado..ta kun bulilyaso magpuon siguro kan pigbabados ako kan ina ko hanggang duman ako sa sementeryomagparatrabaho akodai ko kayang bayadan an danyus…O kaya sabay kami ni Kapitan mapreso…4b. easing easi para saimo.Arog kaini na naka ankla sana an barko..magpara GB sana hahaha~ Gabos man na trabaho kun aram mo dangan magian sa boot mo…FACIL..Pero magian na trabaho tapos kontra an boot mo 10times na dipisil..Kaya enjoy sana tabi sa trabaho..hihihi4k. iugakan ka..Dai man uso an ugakon igdi..Kaya ngani kayud Marino..ta kun ugakon ka ipapatapok ta ka. whahaha..4d. enjoyon ka gibohon.Magliwaliw sa luwas hahaha~5. kung ako na ship wreck, tropical sea, bangui warang bulan, ano ang pwede kong guibohon to survive and to reach help?.I PM mo na sana tabi ako ta madyan ako hahaha~6. kung ako nasa cruise, ano ang abiso mo nganing safe ang sakong journey? .Hanapon mo tulos kun sain an lokasyon kan lifejacket, lifeboat, dangan pinakaharaning exit..7. kung ako nawara, how can i navigate using the stars? . =~3%8^(#%)#$@!MF()^#$@#$) Ayan kwentaha na sana tabi yan hahaha~salamatononon tabi. pakudot na kan lobot ah, .Tsige tabi dai mo lang isabay so koritas nyahaha! ta gari krispihon na.wahahahah. Nyano pa! hahaha~

 • #121491


  Anonymous

  Hapots:
  …Pirang gigabytes ang memory kang laptop/desktop mo?
  …Pirang gig ang sa mp3?
  ..ang sa wholesome pictures?
  ..ang sa 4 adults pictures?
  ..at ang sa scandals?
  …whisky o beer?
  ..lotion o powder?
  ..anongseal kang yosi mo?
  ..anong unique collections ang igwa ka?
  ..may inilusyonan ka mang estudyante mo?
  ..pirang baye na man ang nahibi sa kada portkapag winawalat mo?
  ..arin ang mas dakol sa mga teksi,…ang winawalat o ang nasabat?
  ..nata ta maalat ang tubig dagat?
  ..nata ta ang baby fish pagka-aki ay maorag tolos mag langoy?
  ..nata ta ang dagat ay inapod dagat?
  ..kapag bados ang fish ay ano man ang pinagli lihi-an ninda?
  ..may hospital man ang mga fish?
  ..ano ang lenguaheng gamit kang fishes? inglis o latin?
  ..nata ta may nagbabanggaan na barko ey kahiwas kang dagat?
  ..ano ang pagkaka-iba kangbarko sa bapor?
  ..ano ang pangkaka-iba kang teksi sa seksi?
  ..ano ang pagkaka-iba kang bading sa bakla?
  ..ano ang pagkaka-iba kang kapitan sa barko saka kang sa barangay?
  ..arin ang mas magabat, barko o dagom?
  ..nyata ta may anchor ang barko…nagdi-dede man yan?
  ..may gasoline station man sa dagat para sa mga nauubusang diesel na barko?
  ..may vulganizing shop man sa dagat para sa mga nalalabutang barko?
  ..may hitchiker man sa barko?
  ..nata ta mayong model na barko sa pilikulang transformer?
  ..ano-ano ang leveling or highest to lowest rank sa sarong barko?
  ..saen ka sa level na yan?

  ***************************
  ot
  dae ka pads mag refresh habang nasa reply mode o after mong mag post ta iyo yan ang resulta. exit ka muna sa thread bago mag refresh.

 • #121490


  cox
  Participant

  .Whaaaaa! Anong nangyari igdi??? para nagrefresh ako ta nawaran kami signal triple na nagluwas hahaha~ Bata garu tigtuyo ta ki Nuy Tolitz na post itu nyahahaha…Tsuri po guiraray!!! hahaha

  +

  Kahanga-hanga .Ang alin tabi Manay Chebz?? .ang iyong ginawa Manoy Cox..Hindi ko po sinasadya na maging tatlo yung post ko..whaaaa! . Maaari mo bang isalaysay ulit sa amin yung mga pangyayari?.Nag refresh lang po ako tapos lumabas triple na hahaha~
  Ayy! Tibad mabakdulan kita kayni ni Manay chebs ta dai ako nagtutultul hehehe! Huna ko baga many chebs si Nuy frank sana an may dagit saku… Pati ba naman ika?? hahaha papasakitan mo ako katatayp kaytu..gare na kita kayan nagibo ning nobela hahaha~ Kun maistorya po ako tibad grabe an mahuna na inaalsa ko an tukawan ko.. Baysana tabi ta pag may mahanap ako na pix kaytu ipost ko pero after kan hotseat ko delete ko po guiraray iyu??.
  Salamat Manoy Tolhits sa pag-post ng link.

 • #121487


  cox
  Participant

  Tolits “atiloT” Moderator

  here is the link sa pagiging wonder CObra…Peste! .Hahaha~ halas baga yan! Peste yan sa mga kino…hahaha! I wonder.. ..woman Ini si COX??? (andy).Nyahahaha~ Ay inda libong man ngani akwo hahaha~.
  http://www.gobicol.com/index.cfm?action=forum.message&thread_id=8583&session=default
  Hat’s off saimo pads….a true hero indeed! .Tenk Yu! hihihi.

  pa-kiss na lang fafah sa lobot mo….muahhhhh!. Hwag dyan…. may kiliti ako dyan…Nyhahaha

  sigi po.Ayoko nga eh! nakikilikig ako hihihi!….padagos sa pagbabarBQ sa satong superhero….Waaaa huna ko baga labs man nindo ako..huhuhu.
  .Nuy Tolhits..Salamat po saimu!! Tsuri sa mga kalokohan na mga naginibu ko kaugmahan lang po an tuyo ko…Wara po akong intensyon na makakulog ning boot ning ibang tawo…PIZ PO!!!.

 • #121485


  cox
  Participant

  Going

  .YEEHEEY! Anion na peborit titser ko whehehe. Ano daw kun mazero na naman ako kayni hihihi!.
  Wawa.naman ako huhuhu. Wiliawaw!!!.-Equivalent of typhoon in Chile. Cox,.Yes maaaam!!. enot ….Si Mam talaga sa enotan na naman ako pinapatukaw(hihihi) .standing. Ayy! dai palan tukaw! tindog sana..waaaaaaaaa!. ovation muna!!.Pano po yan Mam??? Arog kani??( Irarom an payu itaas an bitis) .! Ayos! .Haaaay Salamat nakua ko..Bwahahaha~.Uni na man hapot ko:.Ngeee warm ap pa sana palan itu hahahaa~.1. Anong pinakaweird na nailing mo sa dagat?.Kan nahiling ko nangangaki sa balyena sa prowa kan barko mi kataning so buya sa Ghana. weird di ba??2. Pag puro tubig na sana nahiling mo habang nagalayag anong feeling mo?.Kan primerong barko ko kan wara na ako nahiling na isla puro dagat na sana(Japan to Australia)…hapot ko sa sadiri ko..Makauli pa kaya ako??? Kan may nasabat kami na Barko lagatub na baga so tikab ko ugmahon ako..Ngonyan wara na…Kun mag aragi man baga ini na barko mi sa irarom kan dagat..nata ako sana?? Sarabay man kami..Bwahahaha.3. What’s the most beautiful thing about the ocean?.Caribean Sea….Dai ako makapaniwala sa rinibo na dolphin na nakapalibot sa barko mi.. ta satu baga kinakarne an dolphin maski bawal…4. Takot ka man sa pating?.Dai po mam ta may dara ako pirming kalongay..whahahaha.5. Sisay mas gusto mo, si Darna o si Dyesebel?.Pareho ko po gusto ta pareho sinda Teksi…hihihihi.6. Nakailing ka ng sirena?.Ako po baga! Ugaring an ikog sa atubangan..Nyhahaha~. 7. Sisay asin saen mo nahiling an pinakamagayon na babae para saimo?.So aki ko. Ta maski kasing kolor ko, ta ako an ama…Magayunon itu sa mata ko..hahaha~.8. Kun mahiling mo si Helen of Troy masabay ka man sa thousand ships na naglayag para saiya?.Dai po ta igwa na syang Troy!! Mahanap man ako ning barko dangan kamu ang iiriba ko. bwahahaha~.9. Anong libangan mo diyan sa barko pwera kan fiktyur taking?.Dai na po kaipuhan maglibang ta pag normal an operasyon kan barko turog lang an pahingalo ko hahaha~.10. Arin an pinakamabentang pose mo duman sa mga fiktyur mo?.Wara naman po baga ta dinerelet ko na kan maguurubaan na nyhahaha~.Yan muna fowging Cox an sakong mga hapot. Welcome sa GB and enjoy ka lang!.Haay tsalamat next subject na naman hehehe..Tenk yu mam!! Hain na po so nutriban ko hihihi.

Viewing 15 posts - 46 through 60 (of 103 total)

You must be logged in to reply to this topic.