*How important is Jesus to you?*

This topic contains 1 reply, has 1 voice, and was last updated by  James307 11 years, 7 months ago.

Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
 • Author
  Posts
 • #162499


  James307
  Participant

  Nagpapatuloy ako dahil sa Panginoong Diyos, ang pamilya, ang iglesia at mga taong nagmamahal sa akin ay ang mga rason ko at lakas… kahit na marami akong pagkukulang at kasalanan patuloy ako ay nagsisisi at nais na mabago ng tuluyan, at anumang oras ay nakahanda ako maging sa kamatayan man dahil si Hesus ay nasa puso ko at hindi ako matatakot sa anong pwedeng mangyari o gawin ng kaaway… ang mamatay para sa Diyos at Bayan ay dakilang pag ibig at paglilingkod kaya ako’y handa na kung anuman ang mangyari…

 • #162498


  James307
  Participant

  “Jesus who died para sa iyo(The Lord and Savior), gaano ba Siya kahalaga sa iyo? kaya mo bang iwan lahat para sa Kanya? o hanggang salita nalang tayo?”

  Today most people give important to self and lifestyle making Jesus, faith and His Word secondary or last (labeling it as religion and not very important to be prioritize).

  Nakakalungkot na kapag pinag- uusapan ang mga ito ang mga suppose Christians are compromising their faith… magiging mabigat pa sa kanila ito at sasabihing ito ay panakot lang sa tao o pagbabanal-banalan (Esp. talking about Gospel and judgment)

  That we should not ignore God’s just punishment, in every thing we do there is consequence; wag nating sabihin kasi ganito o ganyan na mga personal opinyon lamang o drama.

  This is God’s calling and warning you know to yourself na guilty ka why you react and mix things na hindi konektado (cause you lack of understanding sa kanyang Salita)…

  A true believer of Jesus Christ are matured enough to accept this and responsible in different issues, maging nangyayari sa paligid…

  And other were insisting at napapasunod ng mga di naman naniniwala sa Diyos at umaatake sa mga lingkod ng Diyos “hindi sila tumanggap at pinipigilan pa ang mga nais tumanggap at nais makaalam).

  Walang pinagkaiba sa panahon ng mga propeta, apostol at sa pangangaral ni Hesus (tumuligsa ang mga di naman nakakakilala sa Diyos at mga kulto).

  This forum should be place fo learning pero may makikitang mga pilosopo at maninira o manlilibak na pinag iisipan ang mga sinasabi (They profess to to be intelligent but they are fool),

  Hope na sa nagmamahal sa Diyos ay magising at maisip na tayo nilikha w/ purpose hindi para sa ating pansarili lamang dahil hindi tayo nilikha.

  Matthew 15:8

  8This people draweth nigh unto me with their mouth, and honoureth me with their lips; but their heart is far from me.

  Mga Taga-Efeso 4:18

  18Ang kanilang pang-unawa ay nadidimlan, mga napahiwalay sa buhay ng Diyos, dahil sa kanilang kawalan ng kaalaman, dahil sa katigasan ng kanilang mga puso.

  (If mahalaga Siya sa iyo then let us tell Him to others… with faith at hindi napipilitan lang… show how much you love God and STAND ON THE TRUTH)

Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.