Mag-Ingat Kahimanwang Para-oma

This topic contains 11 replies, has 6 voices, and was last updated by  Ding “Lagalag” 14 years, 4 months ago.

Viewing 12 posts - 1 through 12 (of 12 total)
 • Author
  Posts
 • #106871


  Ding “Lagalag”
  Participant

  Igua akong sadit na uma. Pig uuma kan tugang ko kaito. Pero ngunian dipisilon an tubig ta medyo nasa tahaw an lugar, kaya ngunian pigtatamnan nguna ki maritatas. Pig iisipan ko kong babakalan ko ki water pump. Garo mahal an harness kan diesel pump.

 • #104878


  Bikolanong Layas
  Participant

  Minsan anong tinanum pag ini ginamitan nin biocide (herbicide, fungicide, insecticide) an apod kaini suicide. Luway-luway an tadom sa hawak kaya dai naririsa. Mala an gatas na sabing panong calcium pano nin mga bacteria, daog pa iyan kan kalunggay ta.
  Kuta na mamuklat na an mga mata kan satong mga kahimanwa. Mala sa cosmetic na sana arug kan shampoo igwa nang formalin.
  Urog pa an sabon, an boot gabos imported ta iyong nahihiling sa TV habo kan gibong Pinas, dai ninda aram an sabon na hale sa niyog biodegradable.
  Luway luwayaon ta sana.

 • #104871


  Butchukoy
  Participant

  saru sa mga alterations na tiga gibu eu ang pag alter kan DNA combining it with other molecules to create a new gene.
  ang apod kaini GENETICALLY MODIFIED ORGANISMS (GMO)
  This engineering process ay tiga gibu sa mga seeds and plants.
  anu daw kung igwa ining direct effect sa health kan tawu?

 • #104852


  Bikolanong Layas
  Participant

  Kasu banggi kan nag-browse ako manungod sa mga seeds, na ngirhat ako kan sakong nadukayan unong sa mga pinag-gigibo kan Monsanto kun saen mga banhi pati orig pig-papatent na ninda. Kaya maninigo na magbantay asin mag-ingat ta tibaad pag-bunga mabarayad pa kita.

 • #104473


  Bikolanong Layas
  Participant

  Pigpaki-araman kan mga tawo an ginibo kan Dios, sa kahugakan magkaon nin mapisog na atis ginibong seedless, igwa naman seedless na kamagong, ano kaya kun igwa nang seedless na lubi.

 • #104369


  Ding “Lagalag”
  Participant

  Maogma Asin Magaya-gayang Bagong Tao Sa Gabos!!!

  Mag hirilingan giraray kita sa masunod na taon!!

 • #104216


  Bikolanong Layas
  Participant

  Daing madaog sa mga Bikolanong para-oma, ta minsan pa daing maani ta rinatakan kan bagyo, an enot na sasabihon, Salamat sa Diyos ta tapos na an bagyo. An sunod na gigibuhon hihilingon kun natumba an tinanum na sili.

 • #104107


  NUy-nUy
  Participant

  SAGKOD NGUNYAN, ASIN NUARIN PA MAN,,,DAI KO IPA-DAUG ASIN URGULYU KO AN PAG-UMA!!!!!MASKI DAI KAMING SADIRING UMA PANGARAP KO PA GIRARAY NA MAG-UMA……
  HULI TA SABI KAITU NI PADERES, KAMUNG 13 MAGTURUGANG BINUHAY KO, KAINING SAKUNG 10 LITTLE FINGER (NAG-DARAKULA KAHIHILAMUN HEHE) PAG-KUTI-KUTI JAN SA UMA…..KAYA AN BUHAY KO UTANG KO SA UMA ASIN SA MGA PARA-OMA….
  “SA UMA KA NAG-HALE, DUMAN KA MAN MA-BALIK……….”
  MAMATS PO:)

 • #104106


  Letlet
  Participant

  Makaherak man nanggad an mga paratanom kung minsan…mga magurang ko may tanuman ning paroy, nahiling ko kung panong sakit ang inaabot lalo na kun minabuswak na ang paroy dagos rarapaduhon man ning bagyo…nagkakahibe pati ang ina ko ta labi baga an gastos puon sa pagbakal banhi,pagpatubig kung minsan nawawaraan tubig so minaarkila na sana ning electric pump,pagpatarok, paghilamon saka pag abono…bakong huna huna ang pag patalubo kan paroy…dakula ang respeto ko sa mga paratanum tang kahimanwa dahil ako mismo kan aki pa naranasan ko ang paglubto sa laboy para maghali ng dara-iro, saka maghaling duot sa palibot kan paroy…nalalatub pa ngani ko minsan ta paroy na ang nahuhulbot ko!…tas minu-minutong mabugaw kan mga gamgam na abnag kukulit, laagan mo man scarecrow, mala ta sa scare crow pa minaturugpa dai mo naman madaya!…pag abot ning anihan minsan man ni dai magpahiling ang saldang so dai makabalad ning paroy…ginigibo kan magurang ko…iniinit sa dakulang kawa…mapagalon ta sige sana ang ukag,mapauyun na maray,,,pag naluyahan mong ukag…popcorn (gu-ti ang apod ninda sa bicol) ang luwas kan paroy!

 • #104102


  Bikolanong Layas
  Participant

  Tama ka dyan Majestyk. Tanganing ma-enganyo an para-oma matao nin libre daang banhi katabang an mga technician kan pamahalaan, pagkatapos mabakal ka na, su dati mong pigsasaray na banhion pina-molino na.

 • #104101


  majestyk
  Participant

  manoy BL…gari pareho man yan kang paroy…dai pedeng utrohon ang pag tanom…mabakal ka ning bagong paroy na pantanom…

 • #104100


  Bikolanong Layas
  Participant

  Dapat nyatong pag-adalan na kadakol an nagyayaman sa pagtanum an iba mga bilyonaryo na tabi. Alagad sinda an nagyayaman bakong kita huli ta binaba’go ninda ang pisog kan mga tinanum, an boot kung sabihon, an nabakal mong pantanum dai mo makukuahan nin pisog sa masunod na taranuman. Tanganing umani pa nin dakol, dapat mabakal ka nin mga pataba asin mga pang-ulod. Gamiton tabi an dating mga tinanum urog na sa mga gulayon.

Viewing 12 posts - 1 through 12 (of 12 total)

You must be logged in to reply to this topic.