Mga Kaisipan Pang-Negosyo Para Saimo

This topic contains 1 reply, has 1 voice, and was last updated by  Bikolanong Layas 14 years, 5 months ago.

Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
 • Author
  Posts
 • #104631


  Bikolanong Layas
  Participant

  Dai ko tabi mababasol an iba kun an boot ninda “helping hand” an sako helping mind.
  Kuta na may mapurot an iba sa sakuyang osipon. Sa Libamanan kadakol sindang inaapod na bebe (river shellfish) na dai napapakinabangan. An ginibo kaidtong Mayor nag “brainstorm” asin ta ginibo nindand pulutan. Linabunan, binalad, tinuhog, presto. bar-b-que na bebe, igwa man pig-pritos. May Kwarta.
  An golden kuhol problema kan para-oma, pigpapaligis sana sa auto. Mag-ataman itik, pato o pabo, may pambahog ka na. Pag nag-ataman kamong aniit (mud crab) puede man giraray pambahog.
  Kun puro na sana kitang kurumustahan, daing kaabtan.

 • #103861


  Bikolanong Layas
  Participant

  Para sa mga taga-DonsoL: Take advantage of butanding asin kan mga turista. Link with abaca producer ormakers ofabaka slippers. Then put an added value to it by attaching your “batad” shell as decoration. It will be attractive to tourist. Do it now before someone not from your place make money out of it.
  Para sa mga taga-Gubat: Replicate the night market at Mactan. Make use of your seafoods to attract tourist. You can put it in Ariman. Inihaw na sahang, sinabawan na punaw, linab-unan na kasag. Daghanon pa.

Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.