ON SUPERNATURALS, ASWANGS, GHOSTS, TAONG-LIPOD, DWENDE and ENGKANTO

This topic contains 20 replies, has 9 voices, and was last updated by  jhun 13 years, 2 months ago.

Viewing 6 posts - 16 through 21 (of 21 total)
 • Author
  Posts
 • #92520


  Letlet
  Participant

  iba man c mama mo adi…(sumalangit nawa)…kan buhay daing hilig mag disco….mau gayu disco la langit adi…heheheh joke lang Noy…

 • #92512


  nonoyfrank
  Participant

  igwa na palan dating kaparehong thread kaini..dae ko kaya nahiling manoy richard

  anyway ipadagos ko n lang po ini..salamat palan tabi ron saka letlet sa pagshare kang saindong experience..

  this incident happened when i was 12 yrs old..barely 1 month after my mama passed away (tabangan sya ning mhal na dios…she died may 1981). experience ini kang sakong matoang tugang na babae duman sa kwarto mi ta saro lang kami sa kwarto. double-deck ang turogan mi, nsa itaas ako.

  dae ko lang matandaan kung anong aldaw ito. basta sarong semana bago ang kapistahan samo sa goa, igwa na ning barayle duman sa abc hall sa likod kang munisipyo na kung saen iyo pirmi ang venue kang mga baraylehan. pag tuninong na ang banggi..turog na halos gabos na mga tao sa banwaan..pwera kang mga nasa baylehan, madadangog halos kang mga nasa harani sa abc hall ang tugtog sa barayle ta nasa 300 metres lang ang rayo mi sa munisipyo.

  ang oras halos mag aalas-dose na ning banggi..mayo pa kaito si papa, ta minsan matanga na nag-aabot. ang kaibanan mi kaito si lola, ama ni papa. so tugang ko dae pa masyado napapaturog..nadangog nya na nagragitnit so aparador mi na garo may nagbuka. saka ta saro man itong grabeng pagkamatakoton, dae na daa sya naghihiro duman sa pagkatagilid nya sa higdaan (nakatalikod sya sa aparador).

  uni na ang pwerte..dahil nadadangog ngani so tugtog kang barayle..habang nagtutogtog ning disco, so sandal daa ni mama cge man lagatak duman sa kahoy ming salog..nag kukumpas sa discong tugtog! kang nagribay na ning cha-cha so togtog..kuminumpas man sa chacha so tanog kang sandal! everytime na iba ang tempo kang tugtog, iyo man so kumpas kang tanog kang lagatak sa salog..

  so tugang ko dae nang hiro-hiro sa katre, biyo nang naghihirinang saka cge na daa syang pangadye ta grabe na ang takot nya..hehe..hanggang pinirit nyang makaturog..

  pagkaaga pagmata mi..so sandal ni mama na nakatago sa aparador, yaon sa salog magkataid!

  nagduman baga kami sa puntod nya pagkaaga nagsulo ning kandila saka pigkaulay mi na dae na ito otrohon ta natatakot kami..pero si mama bako man itong parabayle. mabooton ito na pirmi lang nasa harong nag-aasikaso samo. seguro binantayan lang kaming magtugang tapos nagburobayle habang yaon duman..kaya lang dae nya pigbalik sa sarayan so sandals..tsk!

 • #92458


  Richard
  Participant
 • #92444


  ron
  Participant

  may istorya man ako….6 kami magturugang gabos na….pero gadan n c duwa c tugang mi na solong babae saka c pang duwa…bale apat nalang kami…pangtulo ako…. pero dat tym 3 pa sana kami magturugan….c pigsundan koeu c pig aswang ta herilangon kaya ito…dat tym may katabang p man kami kaidto ta medyo maurag p man trabaho ni papa…. si pangduwa ming tugang may helang dat tym….kaya si mama naghale ta mabakal bulong sa centro kan Tamban ta taga duman kaya kami kaidto pero nasa Naga na kami ngunyan…di ang nawalat cikong(n pang duwa)ako saka si katabang mi…kaya ang ginibo ni mama ko ta turog c ikong s kwarto pig lock nya c kwarto….kya palan pig lock ni mama c kwarto ta medyo pasaway man si tugang ko na helangon permi ako kaito pigiiwal…d ang yaon s luwas kan kwarto.. ako ska c katabang….ako t aki p man mau p pakiaram dat tym….cge ko sana man kawat katong ara-awto ndbaterya baga…c katabang mi yaon s kusina kato nagluluto….saka dae p man aram kaito ni mama n aswang ang katabang mi….di eu….naghale n si mama….si katabang mi dae ko napansin na nawara n palan sa kusina…ako cge ko p kawat….ito palan yaon n sa kwarto kan tugang ko n may helang….d si mama ko nagabot na hale s centro….xmpre enot tulos n dudumanan ni mama c tugang ko n may helang… lintian pagbukas ni mama kan pinto yaon c katabang mi s laog pigpaparahaplos si tugang mi s payo….na shock mama ko…nagtaka sya kung saen nag agi c katabang mi paglaog s kwarto…c mama man sana may susi kaidto…..kaya ang ginibo ni pig anggutan c katabang…pigpaluwas tulos ni mama….pigpahale tulos ni mama si katabang mi….naaraman nlang kaidto n mama n may lahi daa talaga ito ning aswang c katabang mi….kaya kami naglipat n kaidto ning Naga….pero c tugang mi n helangon nagadan man graray ito pero s naga n…dahil naman kaya s helang nya….
  iyo sana nguna iyan…..madali n kaya mag hallowen…

 • #92436


  Letlet
  Participant

  Noy,magayun ining thread mo ah…version kan gabi ng lagim…hehehe
  I believe in the supernaturals…in fact i knew a family who were rumored as witches…kan mga aki pa kami…sabi daa an aswang nahaharang kan sigid na pabaliktad na nakatindog ..one time nagpasiring sa harong mi si sinasabing aswang sa lugar mi…nagtitinda kya ciang balatong..sabi kan si tugang kong matua harangan ko daang sigid su gabos na luwasan kan harong mi…iyu ma su ginibo ko..hasta nakalingaw na kami…napansin kan mama ko haloy na dai naghahali ska garo daa iniinitan ang lobot sige sana an paaram dai man nakakaluwas…nahiling nya su mga sigid sa may pinto sinipa nya na sana…dagus man daa su luwas ni manay aswangers…pagkahali mala ta samo irinapas su sigid…heheheh…natakot ngani ako ta sabi kan mama ko aaswangun daa kmi that night..dai pati ako naturog! heheheh
  one time nakaiwal si manay aswanger kan si uncle ko..that night nagturog man ako sa harong ninda…nakadangog kami ning huni ning barukikik..then bigla na sana may huminugpa sa atop mismo kan tinuturugan ni uncle…handa nman cia ta aram nyang aswang su kaiwal nya…bigla daa may naglaylay pababa na garo tursido…pinaputukan nya tulos shotgun…daralagan man tulos kami pasakat ta kala mi kun ano na…biglang nagyugo su atop pahali na ata ta tinamaan ata …may nagturo nganing dugo sa paril…bale dai nya nahiling nin pirang aldaw si manay aswangers…nagparahay ata kan su lugad nya hehehheh
  so much for aswang story…ska naman an multo,tiyanak,manananggal atbp…

 • #92432


  nonoyfrank
  Participant

  nagtutubod man po kamo sa mga multo, engkanto, aswang, dwende ska mga sinasabing kalag na dae matuninong? nka-experience n man kamo na makahiling o mkaibnan sinda?

  when i was a child, i was always fascinated by these kinds of stories which my lola shared with us after a dinner and during sleepy nights when the sound you can only hear were the barking of dogs and the rhythmical chirping of the crickets.

  never did i imagine that i could actually experience some eerie encounters on these supernaturals..sabi sako kang magurang ko kaito “sarab-ohon” daa ako..which means pirmi ako nkakalwagan o nkakabunggo kang mga taong dae ta nahihiling.

  i was a thin, sickly child then, hikaon pa..kaya so pigtimplang tinotong na bagas na pinainom sako, sinalakan ning prinitos na ogbon kang tagaw (house lizard) without my knowing it (syempre dae sako sasabihon ta dae ko ito iinumon) ta bolong daa ito sa hika. herak ning Dios, nawara man baga before i reached the age of seven. i was frequently brought to an albularyo para ipabolong..pirmi man sinasabi na nakabangga daa ako ning aki na engkanto o na-‘anayo’ duman sa banyo mi na may mga nkaistar daang “the others”.

  one night i have a fever, kaya ang iniisip kang ama ko nakalwagan na nman daa ako kang tawong-lipod..nakainom sya kaito, nagduman sa banyo mi, aw ta nagparamoda duman na garo baga may kalaban..sige ang taram ‘tano ta ang aki ko na sana ang pigpapara-pahelang nindo!’ kamo ang dae nahihiling! kaya kamo ang mag-iwas! hala ka dyan ta bigla daang may nag-agonghong (murmur of discontentment) na makusog hale duman sa laog kang banyo..knowing that he’s alone and the bathroom was unlit..b__y ni apo nya ta nawara baga so kaburatan..tulos-tulos luminaog sa harong mi (nsa luwas ang banyo mi kaito).

  one summer night when my cousins from naga used to spend their vacation with us, kang kami nagkakarawat sa luwas kang tinampo ta mgayon so liwanag kan bulan, nakamate ako ning pagal ta hikaon baya, nakaisip na ako magpahingalo, pag-agi ko duman sa banyo mi, naghagad ning sabon so matua kong pinsan na babae ta malabar daa sya..pighagad ko sa mama ko so sabon ta nyako malabar po daa c manay. pighiling ni mama so banyo mi sa luwas mayong ilaw..and i did not noticed it na mayo palan ilaw. “isay naghagad saimo?, hapot nya, “si ate minie po”..anong ate minie man saimo uya baga sa kwarto kasubago pang turog!” ata nang nagtirindog baga so barahibo ko! my mother did not allow me to go out anymore that night and my cousins were sent inside.

  sarong banggi naman, inaatake ako ning hika, my parents could not sleep as they watched with pity and comforted me. the next morning during breakfast, my parents recounted what happened the other night. late that night daa, kang ako napaturog man giraray pakatapos kang matinding parusa kang hika, when i and my sister were asleep, my father noticed some heavy steps on our roof made of nipa..nahihling nya daa so nipa nagyu-yudyod ta garo may naglalakaw sa itaas. kinua nya so saiyang palas (long, sharped-edge bolo), pigpahidan ning tinultog na bawang saka pigparatuhog baga so nipa. but that unseen and unidentified walking thing was swift to dodge the thrusts of my fathers bolo. then they heard the “pagaspas” of a wing which seemed to fly frantically..then silence, and the heavy steps on the nipa roof was gone. aswang? we don’t know..even my parents could not prove it until now. but they said it surely was an aswang..

  dakul pa kuta akong iistorya..pero s sunod nman..

  kamo na man muna po..itong makatindig-balahibo ha..aaaawoooooo…

Viewing 6 posts - 16 through 21 (of 21 total)

You must be logged in to reply to this topic.