Overlooked Danger of Illegitimate Children

This topic contains 11 replies, has 4 voices, and was last updated by  Master Jedi 10 years, 9 months ago.

Viewing 12 posts - 1 through 12 (of 12 total)
 • Author
  Posts
 • #160271


  Master Jedi
  Participant

  @Gardo: Sir, cool ka lang. Mayong padumanan kung aagihon ta sa irinsultohan saka mga name calling. Dae ta maaabot ang marhay na simbag sa mga kahapotan ta. Peace sir 🙂

  Gardo wrote:
  Hali sa Answers.com
  ALAMAT – Ito ay mga kwento ng mga mahiwagang pangyayari na nagpasalin-salin sa bibig ng mga taong-bayan kaya’t walang nagmamay-ari o masasabing may akda ito. Ang alamat ay kuwento na kathang isip lamang na kinasasangkutan ng kababalaghan o ‘di pagkaraniwang pangyayari na naganap noong unang panahon.

  Yes sir. Iyo pong gayo sa definition kang Answers.com ang istorya nina Adan at Eba. Ako po nag-adal sa Katolikong eskwelahan poon elementarya, maghayskul, asin college. Saro sa mga asignatura samo, ang aramon kung papano naisurat ang Bibliya. Haloy mi pong pig-adalan ang evolution kang Bibliya, Sir. Aram ko po na sa halabang panahon na dae pa naisusurat ang bibliya, ang istorya nina Adan at Eba ay nagpasalin salin sa nguso kang mga tribo kang Israel. Kung kathang isip lang ang istorya nina Adan at Eba, mayo pong nakakaaram, dawa po padi ang kaulayon nindo, dae masisimbag iyan. Sasabihan na lang kamo na kung ano ang nakasurat, iyo na yan. Pero ang presenteng Bibliya ta po nyato ngonian bako na po accurate. Aram po nyato na sa grupo nin tawo, ang sinabi mo pag pinagpasa pasahan, pagbalik saimo iba na. Tendency kang tawo na isingit an sadiri nindang pagkaintindi kang istorya kaya nagkabago bago na ini, lalo na po pag may mga selfish agenda o sadiring mga interes ang nagusurat kaini. Arog kang mga Romano, dakol sindang ipinabago sa New Testament para masiguro nindang ma-control si kaisipan kang mga tawo kaidto, ta paruro na kaya sinda kaidto. Bago pa napasakamot kang mga Romano at maging Latin ang Bibliya. Nag-agi muna ini sa mga Griyego. Bago man napasakamot kang mga Griyego, hale pa sa mga taga-Ehipto. Dae ta po tabi masabi kung arin sa Bible na ang mga nabago sa halabaon na historya kaini. Su mga nakuang Dead Sea Scrolls na saro na sa mga Codex ngonian para basehan kang modern Bible, bako naman mga kompleto (ta si iba nagkaralapa na, ang mga nababasa ta ngonian mga surviving texts na sana. Papano su mga dae nakaiba?).

  Lalo na po kang maging English ang Bibliya, nagkaugwa nin iba ibang sekta. Ang bibliya kang mga mormons, iba sa mga Katoliko, na iba man sa mga taga-Iglesia ni Kristo, na iba man sa Jehova’s Witnesses at sunod-sunod pa. Kaya ang Bibliya po, resulta na sana nin mga kaisipan nin tawo. Sa pasalin-salin kang Bibliya, kamo tabi ang mag-decide kung talagang maaasahan ang saindong mga nababasa. Dae ko man po sinasabing dae na kamo magbasa nin Bibliya, ta ako ngani dawa arog kaini ang mga kaaraman ko, nagbabasa pa man giraray. Kaya lang pirmi po akong nagpapangadyi bago ako magpoon magbasa para ugwang guidance, dahil ngani sa aram ko. Arog po kayan dapat ang Bible Study, parating naghahagad nin guidance. Habo ko kutang i-share naaaraman ko tungkol sa Bible, pero kwenestyon po an sakuyang kaaraman tunkol kina Eba at Adan. Kaya pasensya na po. 🙂

  Ang rason po ta arog na kaini ang Banal na Kasuratan, haloy ta na pong inagawan nin poder ang satuyang Kagurangnan sa buhay ta. Gusto ta, kita ang masunod kang mga gusto ta. Dae man po nindo akoon pero iyo na po ini an mga piggigibo ta. Arog sana kang ika-anom na kautosan, dae ta sinusunod. Inisplekar pa po ni Hesu Kristo na ang paghiling nin malaswa sa babae ay maaapod ng adultery, dae pa rin kita nagtubod. Nagrason pa kita, “Masiram kaya ang bawal”. Garo po baga, mas may aram pa kita kang makakamarhay sato, asin garo mas madudunong pa kita sa Kagurangnan. Kaya uya po ang nangyayari, climate change, pag-abot nin mga bagong mga helang, kadakol na krimen, danger of inbreeding, etc…etc…etc. Ang danger kang inbreeding dahil sa adultery kang mga tawo, kadiit pa sana kaming nakakahiling. Pero dae man mahahaloy mahihiling man giraray yan, arog kang climate change na 1960s pa pinagaadalan, pero 21st century ng suminikat. Try po kamong mag-research tunkol sa inbreeding bago nindo ulit ako simbagon.

  Siguro po kaya sir, dae pa kaya nakahiling ang mga bikolano nin mga biktima nin inbreeding. I-research po nindo si King Charles II of Spain, si Tutankhamen na bistado man na King Tut, ang oldest baby kang Pilipinas na aki nin mag-first cousin sana, saka kadakol pang iba sa internet. Kaya po kung ugwa kang bistadong nagyayabang na kadakol syang aki, na puro matua (eldest), taga sabiha man tabi, ta pag nag-inaragoman ang mga matua nyang yan, may lahi na syang may deperensya, hehehe 😀

  Ang gusto ko lang po, mapundo ang pagruro tang mga tawo, ta dakol pa kitang pwedeng magibo sa kinaban na ini, asin pagserbe ta sa Mahal na Dios. Yun lang po. Dios mabalos po saindo gabos. 🙂

 • #160270


  Master Jedi
  Participant

  Tunkol man sa aki kita gabos ni Adan at Eba, saka magtururugang kita gabos, cguro totoong at one time, saro sanang magurang ang pig-gikanan ta, sa panahon na idto dae ta man aram kung anong mga naraot sa genes ta, kung baka nagka-inaraguman baga ngaya si mga magtururugang. Isipon ta na sa gabos na land mammals, tano ang tawo, sa payo sana may buhok, samantala ibang land mammals lakop sa lawas ninda ang balahibo. Kaya lugod kaipuhan ta pang mag-gubing. Dae daw may naraot sa genes ta kaya naging arog kita kaini?

  Pero ang sabi ngani, sina Adan at Eba ay arog man sana kang ibang bagay na yaon sa bibliya (lalo na sa Genesis saka Revelation) na mga simbolo saka mga alamat lang, para maisplikar kung papano nagpoon ang tawo. Garo man sana kina Malakas at Maganda sina Eba at Adan. Pero sa mga bago tang discoveries ngonian na panahon, bakong arog sana kaidto kasimple si pag-gibo sato kang Kagurangnan. Sa pag-adal ta, mas komplikado palan ang paglalang sato kang Kagurangnan. Kaya ga’no kita kasigurado na magtururugang talaga kita biologically. Spiritually iyo, agree ako na magtururugang kita, pero biologically dae kita sigurado. 🙂

  Kung sa gusto ko man na mangyari, mayo man iba kundi maprotehiran ang satong lahi na dae kita umabot sa puntong ma-reduce ang species ta na garo na sana mga ordinaryong hayop na daeng pag-iisip. Magkakan sana, mag-turog, maghanap pagkakan, asin mag-reproduce na sana ang mga gibo. Bakong mas magayon man giraray ang maging normal na tao, kesa maging ordinaryong hayop na sana? 🙂

 • #160269


  Anonymous

  Sabi ni Master Jedi:Bako pong eu??? :-)Bako pong iyo so simbag dyan ni Anakin Skywalker….ta so DNA testing da sa Pilipins island cost around 15 thousand…Para daa tistingon kon feasible so kagustuhan mangyari ni Master Jedi na idocumento so DNAkan gabos na tawo pig pa compute sako ni Yoda asin pig check man ni Dart Vader.Php15,000 * 94,000,000 (Fhinoys) = 1,410,001,001,001.35 (one trillion and 410 billion and one million and one thousand and one pesos and 35 centavos only)Base sa pag analisar ni Obe-Wan Kinobi basi kaining prima Facie evidence, so pag dodokumenta daa kan DNA kan gabos na Fhinoys is immaterial, irrelevant,impertinent and not admissible.Sabi ni Master Jedi:sina Adan at Eba ay arog man sana kang ibang bagay na yaon sa bibliya (lalo na sa Genesis saka Revelation) na mga simbolo saka mga alamat lang,Hali sa Answers.comALAMAT – Ito ay mga kwento ng mga mahiwagang pangyayari na nagpasalin-salin sa bibig ng mga taong-bayan kaya’t walang nagmamay-ari o masasabing may akda ito. Ang alamat ay kuwento na kathang isip lamang na kinasasangkutan ng kababalaghan o ‘di pagkaraniwang pangyayari na naganap noong unang panahon. Gari magabaton na paratang ini sa gabos na Cristiano Master Jedi, Sain na eskewlahan tabi pigtukdo yan? Anong theology subject? siisay so titser o pastor na nag tukdo na alamat si Adan asin Eva?To back-up your claim can you produce the document Doces Tecum? mahahangit kaini saimo si Prencess Amedala. Oy James307 Alamat lang daw si ADAN at EVA, totoo ba ito? Sir MATADOR ano man an masasabi mo digdi?

 • #160266


  Master Jedi
  Participant

  Tunkol man sa aki kita gabos ni Adan at Eba, saka magtururugang kita gabos, cguro totoong at one time, saro sanang magurang ang pig-gikanan ta, sa panahon na idto dae ta man aram kung anong mga naraot sa genes ta, kung baka nagka-inaraguman baga ngaya si mga magtururugang. Isipon ta na sa gabos na land mammals, tano ang tawo, sa payo sana may buhok, samantala ibang land mammals lakop sa lawas ninda ang balahibo. Kaya lugod kaipuhan ta pang mag-gubing. Dae daw may naraot sa genes ta kaya naging arog kita kaini?

  Pero ang sabi ngani, sina Adan at Eba ay arog man sana kang ibang bagay na yaon sa bibliya (lalo na sa Genesis saka Revelation) na mga simbolo saka mga alamat lang, para maisplikar kung papano nagpoon ang tawo. Garo man sana kina Malakas at Maganda sina Eba at Adan. Pero sa mga bago tang discoveries ngonian na panahon, bakong arog sana kaidto kasimple si pag-gibo sato kang Kagurangnan. Sa pag-adal ta, mas komplikado palan ang paglalang sato kang Kagurangnan. Kaya ga’no kita kasigurado na magtururugang talaga kita biologically. Spiritually iyo, agree ako na magtururugang kita, pero biologically dae kita sigurado. 🙂

  Kung sa gusto ko man na mangyari, mayo man iba kundi maprotehiran ang satong lahi na dae kita umabot sa puntong ma-reduce ang species ta na garo na sana mga ordinaryong hayop na daeng pag-iisip. Magkakan sana, mag-turog, maghanap pagkakan, asin mag-reproduce na sana ang mga gibo. Bakong mas magayon man giraray ang maging normal na tao, kesa maging ordinaryong hayop na sana? 🙂

 • #160260


  Master Jedi
  Participant

  @Tin: Many thanks sa reaction. Tama ka, pwedeng maging magkaiba ang pananaw ta tungkol sa morality, lalo na kung iba an satong religion. Pero kung hihilingon ta, halos kadaklan kang mga moral beliefs ta, nagsusunod sa sarong ideya, an Golden Rule. Kung minsan ngani dae naman kaipuhan baga pagpara-tuumon gabos na mga moral rules or moral laws, basta ang dae ta gustong mangyari sa sadiri ta, dae ta pagtuyohon na mangyari sa iba. Arog baga kang nangyari kay Jerry. Habo ta bagang maging arog saiya ta aram ta kung ano ang ginigibo kang majority sato sa mga taong arog kay Jerry na imbis tabangan, sinasamantala pa. And as you can see our moral views agree, na ang may kasalan ay si Juan, at ang biktima ay si Jerry. Kaya kung magkaiba man ang mga moral views sa kinaban, siguro slightly lang. Nagkaugwa ka ng subject on Sociology kung saen naging topic about Morality? Bakong napuli sa Golden Rule ang mga moral discussions, regardless of religion, culture, or race?

  @Gardo: Many thanks din sa pagtukar mo tungkol sa artificial insemination, asin pag-post mo kang definition kang illegitimate children under our present constitution. Ining article pong ining gayo, dapat mapakaray kan satong mga nanunungdan, ta sabi ko ngani “Overlooked” na maray ang danger kang mga illegitimates maski saen, maski sa Saligang Batas. Dae dapat magkaugwang freedom ang mga ama na may pananagutan, tapos makakapag-pili pa sinda kung aakoon o dae an saendang responsibilidad. Eu po baga an sinasabi sa artikulo. Ang pananagutan ay pananagutan.
  Maski sa issue kang artificial insemination, overlooked guiraray ang kaso nin inbreeding, ta pwede ngani baga daang anonymous pa ang donor. Ang suhestyon ko talaga kaini, magpoon ng idokumento hanggang DNA level ang gabos na tawo, para pag-abot nin pag-aragoman, naipapa-check kung talagang compatible ang genes kang mag-fiancee. Ta dawa tawo na gibo thru artificial insemination, o kaya aking nilingawan kang ama, basta may DNA record, mahihiling kung compatible sinda, para maiwasan ang kaso nin inbreedings saka tawong may maating genes.
  Eu man sana baga, habong papurogol kang mga tawo sa panahon tang ini ngonian, tapos may teknolohiya naman sana kita, mag-evolve naman ang satong pagproteher kan satong species. Bako pong eu??? 🙂

 • #160238


  Butchukoy
  Participant

  Kan si Juan madali ng magadan, pigkaurun nya si Maria:Juan: Maria magtuga ka daw sakuya, sa lima tang aki, nyata ta iba ang pandok kan bunso ta.
  Maria: (maibi-ibi)

  Juan: Maria, magagadan na ako, masasabutan ko kung bako ko aki ang bunso ta.

  Maria: (nagliwanag su pandok) Talaga Juan?

  Juan: Taram na kan totoo Maria.

  Maria: Siya sana ang aki mo Juan, Su naenot na apat bako.Juan: Nautsan tolos!

 • #160237


  Butchukoy
  Participant

  Kan si Juan madali ng magadan, pigkaurun nya si Maria:Juan: Maria magtuga ka daw sakuya, sa lima tang aki, nyata ta iba ang pandok kan bunso ta.Maria: (maibi-ibi)Juan: Maria, magagadan na ako, masasabutan ko kung bako ko aki ang bunso ta.Maria: (nagliwanag su pandok) Talaga Juan?Juan: Taram na kan totoo Maria.Maria: Siya sana ang aki mo Juan, Su naenot na apat bako.Juan: Nautsan tolos!

 • #160235


  Anonymous

  For the benefit of Master Jedi ta sa huna ko dai sya tatao magtaram ki Bicol…. tatagalogin koHalimbawa naman si Juan at Maria ay mag-asawa ngunit di biniyayaan ng supling sa kadahilanang baog si Juan. Sa kabilang banda si Pedro isang binata, walang trabaho at para magkapera ay walang inaatupag kundi paligayahin ang sarili at magbinta ng kanyang sperm sa mga sperm bank. Ang nangyari naghanap ang mag-asawang Juan at MAria ng Sperm Bank at gusto nilang magpa artificial insemination si Maria.Nakuha nila yong deposito ni Pedro. Sa madaling salita nagbuntis at nanganak si maria, Ang anak nila ay isang ligitimateat ang tatay ay si Juan. Ang anak nila ay si Juan JR. Si Juan JR ay eligitimate na anak ni Pedro. si Pedro ay nag-pakasal, nagkaanak sa asawang si Petra ang pangalan ay si Mahal. Isang araw Niligawan ni Juan JR si mahal. Nagmahalan sila. Ngayon papasok pa rin ba ang usapin dyan sa ligitimacy ni Juan at Mahal dahil sa dugo ay magkapatid sila? ligitimacy ay isang papel lang ba yan? may Overlooked danger din ba sa pagiging ligitimate ni Juan JR na anak ni Juan sa papeles pero anak ni Pedro sa dugo?Pangalawang scenario:Ang pinagmulan ng tao sa sansinukob ay si Adan at Eba. Samakatuwid kong ang magulang ng lahat ng tao ay nagmula kina Adan at Eba it follows the logic na magkakapatid tayo. Ngayon ang tanong Paano iiwasan ng tao ang in-breeding tulad ng gustong mangyari ni Master Jedi?———————————————Ito ho pala ang sinasabi tungkol sa Illegitimate ChildrenExecutive Order No. 209 The Family Code of the PhilippinesTitle VI: Paternity and FiliationChapter 3. Illegitimate ChildrenArt. 176. Illegitimate children shall use the surname and shall be under the parental authority of their mother, and shall be entitled to support in conformity with this Code. However, illegitimate children may use surname of their father if their filiation has been expressly recognized by the father through the record of birth appearing in the civil register, or when an admission in a public document or private handwritten instrument is made by the father. Provided, the father has the right to institute an action before the regular courts to prove non-filiation during his lifetime. The legitime of each illegitimate child shall consist of one-half of the legitime of a legitimate child.(As amended by Republic Act 9255,approved February 24,2004.)

 • #160231


  Tin
  Participant

  @joseph — people who are afraid or guilty of something they did, might just be weak to face them. baad buntol? magibo-gibong kabuahan, tapos takot hampangon ang consequences. kawasa kung dai kayang hampangon ang consequences kang sarong decision, then maybe it has to be thought over again, and again, and again. orrrrr maybeeeeeee… it’s wrong!

  I prefer not to go to the morality side because it’s subjective: what is moral for me, may not be moral for you. Besides, my sympathy is more on Jerry, the autistic child, not on his parents :p

 • #159946


  Master Jedi
  Participant

  People tends to keep secret what they are afraid of or guilty of. Adultery will always be kept secret.

  Tin, y not? What’s wrong with morality side? Cite an example, perhaps I can explain.

 • #159914


  Tin
  Participant

  Kawasa tigpara-sikreto 🙂

  Let all bastards be known and not be judged or frowned upon. I would not go to the morality side, but the hospitals might help in initiating proper documentation and maintenance by NSO.

 • #159912


  Master Jedi
  Participant

  To say these as simply as possible, let’s take a common family scenario nowadays:
  Juan and Maria are legally married and they had three children, namely: Jose, Sarah, and Pedro. Somewhere in there marriage, Juan met beautiful and charming Gloria and had an affair with her. Of course the affair was kept secret not just to Maria but to everyone. So no one knows when Gloria conceived Juan’s child, whom we will name as Anna.

  That’s the common scenario, but what if that scenario continues to this:
  All four children of Juan later grew up into teens. Unfortunately, Juan met an accident and died with a secret, namely the illegitimate Anna. Years later, Pedro, Juan’s youngest from Maria, and Anna, Juan’s eldest from Gloria, went to the same college, where they met, and with what we call “Tawag ng Dugo” they fell in-love, unaware that they have the same father. Later on they got married, and Anna conceived a child for Pedro, we will as Jerry. Jerry turned out to be autistic as a result of the in-breeding, or incestuous relationship of Anna and Pedro. Anna and Pedro cannot be blamed for the case of Jerry. It’s quite obvious whose the culprit here.

  We must understand that even in animal husbandry, in-breeding of livestocks are prevented because of fear of poor quality meat or other animal products, that’s why pig farmers would rent another pig farmer’s male stock to sire the former’s female stock. In our case as humans, I firmly believe that inbreeding is prevented through marriages, and that marriage is not just some mumbo jumbo ritual, but was specifically designed to protect our species. Why? Simply because everything is documented, allowing us to trace whose lineage is who’s. Is it not that priests, even judges, requires that you and your spouse-soon-to-be should not be at least third cousins? It is even debatable if fourth cousins are safe to have offsprings.’

  I hope my point is quite clear now. Our culture has degenerated for the past four decades, due to irresponsible media broadcasts resulting to liberalisms, ignorant of possible consequences. Ever since the boom of the entertainment industry people were absorbed to the lifestyles of famous celebrities. So absorbed to the point of incorporating such lifestyles as their own, regardless of morality. But now, i personally could see the scientific reasons of morality, which many of us nowadays are questioning, merely because it interferes with our quest for freedom of pleasures that we call fun or some would say “just fooling around”. Now, if we keep on looking the other way, while almost everyday we encounter womanizers, adulterers, and sex masochist braggarts, chances are, children with untraceable roots are already inbreeding somewhere in our small world. Maybe for some of you might argue of the unlikeliness of what I’m saying, but inbreeding is not just by sibling affinities, but as cousins of the first, second, and third degrees.

  I’m not saying we should hunt down and start eliminating illegitimates or induce violent discriminations because they are innocent victims of their parents. What can be done here is to repair the damage by tracing out the roots of the said children and properly document them, as reference, and authorities should impose marriages as strictly as possible to avoid inbreeding, and further deterioration of the human species.

  This idea was conceived while I was watching the 2003 movie “Code 46”.

Viewing 12 posts - 1 through 12 (of 12 total)

You must be logged in to reply to this topic.