*Sino ang tunay na nagmamahal sa Panginoon? Read this…*

This topic contains 0 replies, has 1 voice, and was last updated by  James307 11 years, 5 months ago.

Viewing 1 post (of 1 total)
 • Author
  Posts
 • #164381


  James307
  Participant

  Ang sumusunod sa kalooban ng Panginoon ay Siyang tunay na nagmamahal sa Diyos

  The HYPOCRITE are those people that call themselves Christians and yet they don’t show or act it.

  We should NOT COMPROMISE our faith if we really know what we are and what the Bible say…

  (“Lalong lumalawak ang apoy ng impyerno dahil sa mga taong nadaya at binulag ni satanas”, silang hindi tinanggap si Hseus at ang Salita ng Diyos.

  bagkus pinagmatigas ang kanilang puso! kaya nga hindi makapasok sa kanila ang katotohanan at hindi makita ang liwanag.

  “They mock at winalang kabuluhan ang ginawa ni Hesus, HINDI NA KINILALA BINASTOS PA…

  ginawang katatawanan ang mga bagay na Spiritual dahil tingin nila ito ay walang kabuluhan.

  Then they will ask for respect and yet attack Christianity and the Bible samantalang tahimik lamang na ipinangangaral ang ebanghelyo at katotohanan.

  feeling persecuted pero ang totoo sila ang nag pepersecute sa mga lingkod ng Diyos tulad ng mga ginawa nila sa mga Propeta at Apostol na pinagpapatay noong una dahil sa kanilang pananamapalataya,

  inaakusahan pa ng kung ano ano ang Kristianismo binabaliktad nila, minimix at di nakikita ang tunay na Kristiano sa hindi kaya nilalahat pag may nakitang mali.

  mailigtas ka kaya ni Lady Gaga? maiaalay ba niya ang buhay niya para sa iyo o mapagpapala ka kaya niya?

  there is no such moderate o nasa gitna KUNG HINDI KA SA DIYOS DUN KA SA KABILA NA GUMAGAWA NG KATAMPALASANAN KATULAD NG KANILANG AMANG DIABLO.

  Lady Gaga promote homosexual and immorality pinagtatakpan at pinapabago ang pangalan sa ibang mabubuting kampanya kuno.

  SATAN USE EVEN THE POPULAR PEOPLE at ang mga hindi nanampalataya kay Kristo ay sinusuportahan pa ang mali,

  but the believer- the true Christian will stand on the truth and voice out the condemnation against all evil act sa ibang paraan na payapa…

  yes mahirap sumunod sa Panginoon dahil MAS PINAGLILINGKURAN MO ANG KABILA o ang kamunduan that is contradictin sa katotohanan…

  i don’t claim that i am perfect rather i am SAVE BY THE LORD JESUS and doing our best to serve Him at ako nag iisa kundi marami kami.

  sa religion at tradisyon ng tao nag focus ang iba pati sarili nilang pagsisikap na bagsak at ka ipokrituhan,

  “Pasama ng pasama ang tao marami ang napapahamak sa kanilang mga kasalanan tapos sisihin ang Diyos sa nangyayari sa kanila hindi naman sila nakikinig.

  the true racist are the EXTREME ATHEIST, SKEPTICS and the CULTS plus the people that are too much liberal and secular.

  kaya nga maraming paghihirap at trahedya ang dumarating samantalang hinula na sa Bibliya lahat ng nangyayari…

  Hindi kailanman lilipas ang Salita ng Diyos at hindi komo naging matagumpay si Lady Gaga sa dalawang concert niya sa pag bulag niya sa 40, 000 tao o higit pa…

  Siya pa rin ay talo at silang mga taga sunod ni Satanas at tumanggi kay Hesus ay itatapon sa lawa ng apoy magpakailanman (Rev 20:15);

  at si Hesus kasaman Niya ang Kanyang mga tapat na lingkod ay maghahari magpakailanman ng may liwanag at katwiran! Amen.

  Jude 1:23

  23 And others save with fear, pulling them out of the fire; hating even the garment spotted by the flesh.

Viewing 1 post (of 1 total)

You must be logged in to reply to this topic.