Turismo sa Bicol..ano masasabi nindo…?

This topic contains 62 replies, has 23 voices, and was last updated by  le-bay 11 years, 3 months ago.

Viewing 3 posts - 61 through 63 (of 63 total)
 • Author
  Posts
 • #86323


  Chozene
  Participant

  Dakulon so binag-o satuya sa Bikol Region manga lugar na puewdeng pasyaran kaya lang tulad ng sinabi ni Lola Felice haen so tubig? so malinis na restroom? so manga pagkaon? Pag hali ka sa abroad laen mo nang gostong kaonon an hamburger o friend chicken, spaghetti atpizza. An masiram na samuya an kinonot na pating na may malongay,gulay na gabi, langka at iba pa…for breakfast an preto na tuyo o isda at isda na inihaw na sariwa. Sa prutas naman an langka, atis, guyabano, tambis, egot at saging na kalibo (sinapot) lahat na native food.
  Pag kaibahan ko so daughter ko na Amerikana problema ko ta dai man siya nagkakan ki native food kaya dapat balance an pagkaon.
  Pag travel ko papuntang Bikol (in a private transporatation)may manga restaurant din namalilinis at restroom na maraming tubig and I amwell pleased the beauty and the scenery na pig agihan ko. More I enjoyan manga fruitstand sa gilid kan tinampo by the time i reached my place puno na so sasakyan ko ki manga prutas.
  To improve the tourism industry sa Bikol kumpara sa ibang lugar siguro dapat adalankan local government. Anmaintenance kan lugar, resources, marketing at ano ang gusto ng manga tourista (survey) generation to generation nag babag-o an gosto kan tawo.

 • #86295


  Placida
  Participant

  Marahay-rahay na pag-orolayan ining manungod sa turismo. Salamat saimo, Robert!
  Namumundo ako na sa kadaklan kan magagayon na lugar sa Bicol ta’no ta nalalampasan kita kan ibang rehiyon pag-abot sa turismo?
  Ano na palan an nangyari sa Mayon Resthouse? Kan yaon ako 4 or 5 years ago, nabigla ako ta sa kagayonan kan view dai man lang nata’wan ki maray na pagmantinir su facilidad. Gusto mong magkakan pero daing mababaklan ki pagkaon. Mayong malinig na tukawan. Su restroom mayong tubig…. su mga laog kan resthouse dai na nalilimpiyahan… esus!Su mga masetas dai na lamang naaasikaso. Su mga lanob nagbabarakbak na. Inda ko kun may elektrisidad sinda. Haay….

 • #86293


  Bert
  Participant

  An Turismo sa Bikolandia an dapat tawan ki dakulang attention kan gobyerno nacional buda lokal. Kun ikumpara mo an Bicol sa ibang mga rehiyon, harayoon an distansya ta sainda..nata? Kulang ki suporta an satong local na gobyerno…Yaon an Mayon Volcano, an flagship tourist attraction kan Bikol, pero dai natatawan ki attention. Tangani magbisita an mga turista, ano an dapat na i-package para lalong magayon an pagbisita ninda. Pag yaon na digdi sa Albay tapos nahiling na an Mayon ano na an gigibohon ninda? Sana igwa pa man ki ibang lugar o aktibidad na maduman o mahiling pa ninda para maghaloy sinda digdi. Dakul man kita ki magagayon na beaches, nata ta dai ta yan i-develop? An aram ko igwa ko magayon na beach dyan sa Bacacay na may “cable car” daa, nata ta dai iyan i-package kan lokal na gobyerno(DOT) para maisabay sa package kan tour including the Mayon Resthouse tapos i-sama duman sa “Wakeboarding” kan Pili para dumeretso sa Albay an mga turista na hale sa Cam. Sur. They can also tie-up with the different Travel Tour Comp. para mai-package ini. Dapat din i-take advantage pa kan gobyerno an low fare offer kan mga airlines para mag kaigwa ki interest an mga turista na mag-duman sa Bicol… Ano tabi masasabi nindo?

Viewing 3 posts - 61 through 63 (of 63 total)

You must be logged in to reply to this topic.