“Word of God and Mark of the Beast”

This topic contains 22 replies, has 12 voices, and was last updated by  Nathaniel 14 years, 3 months ago.

Viewing 8 posts - 16 through 23 (of 23 total)
 • Author
  Posts
 • #62061


  Duane
  Participant

  Kung siring Bro. Rey, wara nang dapat pag debatehan ang mga Christians vs. Non-Christians, lalo na mga Christians vs. Christians kung siisay ang dapat maka-salvar?

 • #62057


  Nathaniel
  Participant

  Noy Jiboy, well said po, good thinking and questions. May simbag po ang biblia sa kahaputan mo, share ko lang:
  Roma2:11-16
  Sapagkat ang Dios ay hindi nagtatangi ng mga tao. Sapagka’t ang lahat ng nangagkasala ng walang kautusanay mangapapahamak din naman ng walang kautusan:
  at lahat ng nangagkasala sa ilalim ng kautusan ay sa kautusan din sila hahatulan; sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang siyang mga ganap sa harapan ng Dios, kundi ang nangagsisitalima sa kautusan ay aariing mga ganap;
  (sapagka’t kung ang mga gentil na walang kautusan, sa katutubo ay nagsisigawa ng mga bagay ng kautusan, ang mga ito na walang kautusan, ay siyang kautusan sa kanilang sa sarili; na nangagtatanyag ng gawa ng kautusang nasusulat sa kanilang puso, na pinatototohanan ito, pati ng kanilang budhi, at ang kanilang mga pag iisip ay nangagsusumbungan o nangagdadahilanan sa isa’t isa);
  Sa araw na hahatulan ng Dios ang mga lihimng mga tao, ayon sa aking evangelio, sa pamamagitan ni Jesukristo.
  (Note: Ang mga gentil pong sinasabi iyo ang mga taonghiwalay kayJesukristo. Efeso 2:11-12)

 • #61878


  “_JAMeel_”
  Participant

  noy INFINITUS… hinahagad ang presensya mo digdi.. heehe..post na baya ta exchange of ideas baga kita
  sa paniniwala koBAKUNG RELIHIYON ang magliligtas sa kiisay man satu gabos. [fixed]

 • #61876


  blues clues
  Participant

  Common sense,compassion towards others(regardlessss of creed,race etc)and critical thinking will get you by.Do not rely on any mythologies to save you from trouble.Its likewaiting/relying for Thor,Superman and the rest of the SuperFriendsto rescue you from distress.Only you,and you alone can save your “soul”.Open your eyes to reality anddo actions that willbe fo the betterment of mankind, for history will judge the legacy you make in your lifetime.
  Now thats my take on “salvation”.

 • #61866


  jb
  Participant

  kaherak man manoy kan mga bako kristiano sa premise mo…”
  That if you confess with your mouth, “Jesus is Lord,” and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved.Romans 10:9
  let’s say mga maboboot na tawo na naggigibo ki karahayan sa buhay ninda asin sa kapwa pero dai nindi midmid si hesu kristo can they be saved?or they go to eternal damnation?
  how about si dalai lama-hehas nothing but goodness in his heart?
  curious lang tabi.

 • #61730


  Matador
  Participant

  Bako tabi relihiyon angmaligtas sa tawo…lalong bakong sadiri o pag-guibo ki marhay.. Tanging si Jesus na Anak ng Dios ang pwedeng magligtas sa tao.
  That if you confess with your mouth, “Jesus is Lord,” and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved.Romans 10:9
  For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life.
  JOhn 3:16
  “For it is by grace you have been saved, through faith—and this not from yourselves, it is the gift of God”
  Ephesians 2:8

 • #61686


  andy
  Participant

  mr. andy po ng Yemen(… at Naga city), sa palagay ko po, sarili po natin ang magliligtas sa atin, hindi po religion, sabi po sa Bible kailangan ibigin natin ang Panginoon at ang ating kapwa… Maraming salamat.

 • #61685


  megalomanus sphinx
  Participant

  sa roman catholic…holy trinity and mystery of the cross!
  sa iglesia ni cristo….word of god and the true church of christ!
  sa seventh day adventist….mark of the beast and the second coming!
  sa tingin nyo po anong religion ang magliligtas sa atin sa kasalanan,kahirapan at kapahamakan??

Viewing 8 posts - 16 through 23 (of 23 total)

You must be logged in to reply to this topic.